sou a: Edició 2011-2012


 

Principals indicadors del curs 2011/2012

   
Comunitat universitària
   Estudiantat
29.407  de grau i 1r i 2n cicles

2476 de màster universitari

2.937 de doctorat

2.963 de formació contínua

3.393 en convenis de cooperació educativa amb empreses

2.150 en programes de mobilitat internacional

4.801 de grau i 1r i 2n cicles becat

1.232 de doctorands i doctorandes amb beques o ajuts
4.850
titulats i titulades(2010-2011)

273 doctorats i doctorades


PDI i PAS

2.634 personal docent i investigador

1.480 personal d'administració i serveis

34.426 membres UPC Alumni
Pressupost UPC
310.907.147 € (2012)
Volum de contractació per projectes R+D+I i transferència tecnològica
78.266.782 € (2011)
Distincions cientificotècniques rebudes
110
Estudis
69 estudis de grau (2012-13)

19 dobles titulacions

62 programes de màster (2012-13) (13 Erasmus Mundus i 23 impartits en anglès)

48 programes de doctorat (2012-13)(25 amb menció cap a l'excel·lència i 5 Erasmus Mundus)

177 programes de formació contínua (màsters UPC i cursos de postgrau)

Recerca
1.183 nous convenis i projectes de recerca(2011)

2.378 articles publicats en revistes científiques

74 patents registrades
UPC-Empresa
2.164 empreses i entitats amb conveni de col·laboració amb la UPC 

9 empreses creades (Programa Innova)

22 càtedres i aules d'empreses

661 equips científics i tècnics i 108 serveis per a l'empresa

Parc UPC
104.000 m2 de superfície construïda
Campus i escoles
23 escoles i facultats a

8 ciutats de Catalunya
Departaments, instituts i centres de recerca
42 departaments

6 instituts de recerca
194 grups de recerca 

16 centres específics de recerca
19 Centres de recerca de la xarxa TECNIO
17 Centres de recerca vinculats
Projecció internacional
Presència a 130 països
359 convenis acadèmics amb universitats internacionals
97 convenis internacionals de doble titulació
9 xarxes internacionals amb participació UPC 5 càtedres UNESCO
Cooperació
256 persones en projectes de cooperació
64 projectes de cooperació per al desenvolupament