sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.7

1.3.1.2.7 Matrícula per campus i la seva àrea d'influència

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau per campus i residència segons la zona d'influència del campus.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Campus  Centres Estudiants Residència a la zona d'influència del campus (1) Residència fora de la zona d'influència del campus
CENTRES PROPIS
Barcelona Nàutica 1 727 42,64% 57,36%
Barcelona Nord 3 5.617 43,30% 56,70%
Barcelona Sud (2) 4 9.418 42,85% 57,15%
Baix Llobregat 2 1.798 29,14% 70,86%
Manresa 1 848 48,35% 51,65%
Terrassa 3 4.413 42,43% 57,57%
Vallès 1 1.107 39,75% 60,25%
Vilanova i la Geltrú 1 1.356 19,62% 80,38%
Total Centres Propis 16 25.284 40,70% 59,30%
CENTRES ADSCRITS
Terrassa 2 613 47,96% 52,04%
Barcelona Urgell (3) 1 2.348 43,31% 56,69%
Resta de Barcelona 1 260 53,08% 46,92%
Mataró 1 752 45,21% 54,79%
Igualada 1 150 61,33% 38,67%
Total Centres Adscrits 6 4.123 45,60% 54,40%
TOTAL UPC 22 29.407 41,40% 58,60%
(1) El concepte de residència a la zona d'influència del campus inclou:
- Campus de Barcelona: la comarca del Barcelonès i Cornellà de Llobregat.
- Campus de Terrassa: les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
- Campus de Vilanova: la comarca del Garraf.
- Campus de Manresa: la comarca del Bages.
- Campus de Baix Llobregat: la comarca del Baix Llobregat (inclòs Cornellà de Llobregat)
- Campus del Vallès: les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
(2) El centre CFIS no es comptabilitza com a centre però els seus estudiants estàn inclosos a l'estudiantat d'aquest campus
(3)  Inclou el centre adscrit consorciat EUETIB.
Dades a maig de 2012

Darrera actualització: 28/09/2012 12:08:27