sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.3.2.1.1

1.3.2.1.1 Matrícula de nou ingrés

Descripció Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés per estudi i gènere.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

2010-2011 2011-2012
Unitat Responsable Estudi Dones Homes Total Dones Homes Total
200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  16  15  31  19  15  34
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  7  8  15  5  12  17
210 ETSAB Màster en Paisatgisme  18  16  34  17  16  33
Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  27  32  59  36  30  66
230 ETSETB Màster en Enginyeria Electrònica  5  58  63  1  27  28
Màster en Enginyeria d'Organització  -   -   -   15  30  45
Màster en Enginyeria Telemàtica  3  16  19  5  16  21
Master of Science in Information and Communication Technologies  3  11  14  2  4  6
Màster en Fotònica  5  11  16  5  19  24
European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  -   -   -   1  3  4
European Master of Research on Information and Communication Technologies  4  18  22  5  23  28
240 ETSEIB Màster en Polímers i Biopolímers  9  10  19  8  9  17
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering  -  4  4  -  -  -
Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics  -  7  7  7  4  11
Màster en Logística, Transport i Mobilitat  12  31  43  8  19  27
Màster en Enginyeria Biotecnològica  5  4  9  7  7  14
European Master in Advanced Materials Science and Engineering  2  1  3  1  1  2
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  1  1  2  3  9  12
Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de riscos laborals  14  15  29  19  17  36
250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Civil  10  20  30  5  19  24
Màster en Enginyeria Ambiental  9  7  16  7  9  16
Màster en Recursos Hídrics  3  3  6  -  -  -
Màster en Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima  2  8  10  ND   ND   ND 
Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  5  30  35  13  22  35
Master in Computational Mechanics  -  3  3  1  6  7
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  -  5  5  -  9  9
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)  9  9  18  4  5  9
European Master in Hydroinformatics and Water Management  5  3  8  8  7  15
270 FIB Màster en Tecnologies de la Informació  5  19  24  5  15  20
Màster en Computació  -  20  20  4  11  15
Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes  3  14  17  4  24  28
Màster en Intel.ligència Artificial  4  23  27  5  27  32
European Master in Data Mining and Knowledge Management  -  -  -  2  3  5
European Master in Distributed Computing  -  -  -  -  1  1
300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)  4  35  39  9  31  40
Master in Aerospace Science and Technology  3  19  22  2  12  14
310 EPSEB Màster en Edificació  22  31  53  5  16  21
320 EET Màster en Sostenibilitat  19  11  30  18  17  35
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  10  7  17  12  5  17
330 EPSEM Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  8  4  12  7  14  21
370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  9  5  14  11  3  14
390 ESAB Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans  3  3  6  -  -  -
Màster en Agricultura per al Desenvolupament  4  7  11  -  -  -
820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia  10  39  49  8  39  47
860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  3  8  11  8  7  15
410 ICE Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques  67  78  145  17  17  34
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia  21  40  61
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  10  21  31
703 CA Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura  5  16  21  5  16  21
704 CA I Màster en Gestió i Valoració Urbana  15  13  28  11  13  24
Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  10  8  18  14  4  18
707 ESAII  Màster en Automàtica i Robòtica  3  29  32  4  35  39
708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  10  21  31  12  21  33
720 FA Màster en Física Computacional i Aplicada  7  11  18  3  5  8
735 PA Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  26  40  66  18  22  40
740 UOT Màster en Urbanisme  21  17  38  15  14  29
UB Màster en Lògica Pura i Aplicada  2  7  9  ND   ND   ND 
Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí  28  16  44  ND   ND   ND 
Màster en Aqüicultura  10  12  22  ND   ND   ND 
Màster en Enginyeria Biomèdica  15  36  51  ND   ND   ND 
Màster en Nanociència i Nanotecnologia  5  21  26  ND   ND   ND 
Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania  59  7  66  ND   ND   ND 
UAB Màster en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules  ND   ND   8  ND   ND   ND 
UPV Màster en Millora Genètica Vegetal  ND   ND   16  ND   ND   ND 
Nota:  Per al curs acadèmic 2011-2012 no es disposa de dades corresponents als màster interuniversitaris no gestionats per la UPC tot i ser universitat participant

Darrera actualització: 28/09/2012 13:19:03