sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.3.2.2.1

1.3.2.2.1 Matrícula per gènere i edat

Descripció Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris classificats per esudi, gènere i edat.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

2010-2011 2011-2012
Àmbit Unitat Responsable Estudi Dones Homes Total Dones Homes Total
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 704 CA1 Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 10 8 18 14 4 18
310 EPSEB Màster en Edificació 47 57 104 27 58 85
704 CA1 Màster en Gestió i Valoració Urbana 24 24 48 23 22 45
210 ETSAB Màster en Paisatgisme 50 36 86 47 40 87
210 ETSAB Màster en Tecnologia a l'Arquitectura 82 78 160 88 79 167
703 CA Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura 15 19 34 9 25 34
735 PA Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 37 47 84 27 41 68
740 UOT Màster en Urbanisme 61 47 108 59 43 102
Ciències Aplicades 200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa 41 44 85 42 35 77
200 FME Màster en Enginyeria Matemàtica 4 6 10 1 1 2
720 FA Màster en Física Computacional i Aplicada 8 20 28 7 14 21
230 ETSETB Màster en Fotònica 8 14 22 5 23 28
230 ETSETB European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics - - - 1 3 4
UB Màster en Lògica Pura i Aplicada (1) 3 7 10 nd nd nd
200 FME Màster en Matemàtica Aplicada 3 13 16 - 1 1
200 FME Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 7 8 15 9 13 22
370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió 46 15 61 35 15 50
UAB Màster en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules (2) ND ND 9 nd nd nd
240 ETSEIB Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 16 16 32 32 31 63
Enginyeria Aeroespacial 300 EETAC Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial 7 37 44 5 29 34
Enginyeria Civil 250 ETSECCPB Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC) 9 9 18 5 8 13
UB Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí (1) 38 22 60 nd nd nd
250 ETSECCPB Master in Computational Mechanics  - 13 13 1 10 11
250 ETSECCPB European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 6 7 13 10 9 19
708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 20 39 59 25 42 67
250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Civil 26 50 76 23 54 77
250 ETSECCPB Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 2 8 10 - - -
250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 18 55 73 25 54 79
250 ETSECCPB Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria 1 5 6 - 13 13
250 ETSECCPB Màster en Recursos Hídrics 12 26 38 6 6 12
Enginyeria de Biosistemes 390 ESAB Màster en Agricultura per al Desenvolupament 9 10 19 11 6 17
UB Màster en Aqüicultura (1) 10 12 22 nd nd nd
240 ETSEIB Màster en Enginyeria Biotecnològica 13 10 23 16 14 30
UPV Màster en Millora Genètica Vegetal (3) ND ND 26 nd nd nd
390 ESAB Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans 8 10 18 4 4 8
Enginyeria Industrial 707 ESAII Màster en Automàtica i Robòtica 7 62 69 7 64 71
240 ETSEIB Màster en Ciència i Enginyeria de Materials 5 11 16 7 17 24
240 ETSEIB European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 2 4 6 3 2 5
UB Màster en Enginyeria Biomèdica (1) 40 82 122 nd nd nd
860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir 9 13 22 11 17 28
820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia 20 92 112 21 105 126
320 EET Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  21 14 35 26 14 40
240 ETSEIB Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME)  - 8 8 - 5 5
UB Màster en Nanociència i Nanotecnologia (1) 14 32 46 nd nd nd
240 ETSEIB Màster en Logística, Transport i Mobilitat 22 44 66 18 40 58
240 ETSEIB Màster en Polímers i Biopolímers 22 18 40 20 21 41
240 ETSEIB Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics 1 9 10 7 10 17
220 ETSEIAT  Màster en Enginyeria d'Organització  - - - 15 30 45
Gestió i Organització d'Empreses UB Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (1) 167 12 179 nd nd nd
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals 250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Ambiental 24 13 37 17 18 35
330 EPSEM Màster en Enginyeria de Recursos Naturals 11 8 19 12 16 28
320 EET Màster en Sostenibilitat 61 40 101 44 32 76
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 270 FIB Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 3 32 35 5 35 40
270 FIB Màster en Computació 2 33 35 4 22 26
270 FIB Màster en Computació distribuÏda/European Màster in Data Mining and Knowledge Management  - - - - 1 1
270 FIB Mineria de dades i gestió del coneixement/ European Master in Data Mining and Knowledge Management - - - 2 3 5
230 ETSETB Master en Enginyeria Electrònica  7 87 94 6 64 70
230 ETSETB Màster en Enginyeria Telemàtica 8 25 33 11 34 45
230 ETSETB European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT 4 17 21 8 38 46
230 ETSETB Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT 8 34 42 5 18 23
270 FIB Màster en Intel·ligència Artificial 9 38 47 13 52 65
270 FIB Màster en Tecnologies de la Informació  8 37 45 11 36 47
300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM 18 98 116 20 80 100
Altres 410 ICE Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques.   86 121 207 18 20 38
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia.  24 48 72
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials.   19 26 45
TOTAL 1.220 1.756 3.011 911 1.565 2.476
(1) Màsters interuniversitaris gestionat per la Universitat de Barcelona
(2) Màsters interuniversitaris gestionats per la Universitat Autònoma de Barcelona
(3) No disposem d'informació d'aquest màster interuniversitari en què la UPC participa però no gestiona la matricula de l'estudiantat.
   Dades a maig 2012
Dades per fer els gràfics
Edat Dones Homes
21 15 -15
22 35 -51
23 62 -118
24 96 -188
25 91 -157
26 130 -160
27 89 -158
28 64 -117
29 56 -88
> 29 273 -513

Darrera actualització: 01/10/2012 13:58:12