sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.3.2.2.2

1.3.2.2.2 Matrícula d'estudiantat estranger per estudis i regió geogràfica de procedència

Descripció Relació de l'estudiantat matriculat a màsters universitaris, classificats per àmbits, estudi i nacionalitat.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

1.3.2 Estudiantat matriculats en màsters universitaris
1.3.2.2.2 MATRÍCULA D'ESTUDIANTAT ESTRANGER PER ESTUDIS I REGIÓ GEOGRÀFICA DE PROCEDÈNCIA
Àmbit Estudi Estudiantat
total
Estudiantat estranger % Estudiantat estranger
200 FME Enginyeria matemàtica 2 0 0,0%
Estadística i investigació operativa 77 19 24,7%
Matemàtica aplicada 1 0 0,0%
Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica 22 5 22,7%
210 ETSAB Paisatgisme 87 28 32,2%
Tecnologia a l'arquitectura 167 54 32,3%
220 ETSEIAT Enginyeria d'organització 45 4 8,9%
230 ETSETB Enginyeria electrònica 70 7 10,0%
Enginyeria fotònica, nanofotònica i biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 4 4 100,0%
Enginyeria telemàtica 45 27 60,0%
Fotònica 28 11 39,3%
Recerca en tecnologies de la informació i la comunicació 46 21 45,7%
Tecnologies de la informació i la comunicació 23 16 69,6%
240 ETSEIB Advanced Materials Science and Engineering 5 1 20,0%
Ciència i enginyeria de materials 24 3 12,5%
Enginyeria biotecnològica 30 13 43,3%
Enginyeria mecànica 5 2 40,0%
Logística, transport i mobilitat 58 23 40%
Polímers i biopolímers 41 15 36,6%
Recerca en enginyeria de processos químics 17 4 23,5%
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals 63 1 1,6%
250 ETSECCPB Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques 13 13 100,0%
Enginyeria ambiental 35 9 26%
Enginyeria civil 77 16 20,8%
Enginyeria estructural i de la construcció 79 37 46,8%
Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/Hydroinformatics and Water Management 19 13 68,4%
Mecànica computacional 11 10 90,9%
Mètodes numèrics en enginyeria 13 7 53,8%
Recursos hídrics 12 6 50,0%
270 FIB Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes 40 18 45,0%
Computació 26 9 34,6%
Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing 1 1 100,0%
Intel·ligència artificial 65 18 27,7%
Mineria de dades i gestió del coneixement / European Master in Data Mining and Knowledge Management 5 5 100,0%
Tecnologies de la informació 47 21 44,7%
300 EETAC Ciència i tecnologia aeroespacial 34 16 47,1%
Enginyeria i gestió de les telecomunicacions 100 16 16,0%
310 EPSEB Edificació 85 21 24,7%
320 EET Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica 40 7 17,5%
Sostenibilitat 76 33 43,4%
330 EPSEM Enginyeria dels recursos naturals 28 3 10,7%
370 FOOT Optometria i ciències de la visió 50 2 4,0%
390 ESAB Agricultura per al desenvolupament 17 3 17,6%
Sistemes agrícoles periurbans 8 1 12,5%
410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en matemàtiques 38 1 2,6%
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologia 72 0 0,0%
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologies industrials 45 0 0,0%
703 CA Teoria i història de l'arquitectura 34 15 44,1%
704 CA1 Arquitectura, energia i medi ambient 18 13 72,2%
Gestió i valoració urbana 45 19 42,2%
707 ESAII Automàtica i robòtica 71 33 46,5%
708 ETCG Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica 67 37 55,2%
720 FA Física computacional i aplicada 21 7 33,3%
735 PA Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura 68 30 44,1%
740 UOT Urbanisme 102 30 29,4%
820 EUETIB Enginyeria en energia 126 28 22,2%
860 EEI Enginyeria del cuir 28 14 50,0%
TOTAL 2.476 770 31,1%
Unió Europea 107
Resta d'Europa 53
Amèrica del Nord 12
Amèrica Llatina 480
Àfrica 14
Àsia 104
Oceania

Darrera actualització: 26/09/2012 16:57:53