sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.3.3.1.1

1.3.3.1.1 Estudiantat per programa i gènere

Descripció Estudiantat matriculat de nou ingrés en programes de doctorat distribuït per àmbit, programa i gènere
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Nom programa 2010-2011 2011-2012
Dones Homes Total Dones Homes Total Estrangers
1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ
703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  13  13  26  10  9  19  10
704 CA1 Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura  6  6  12  2  4  6  1
704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  5  7  12  6  7  13  7
704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  13  18  31  6  10  16  6
718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  2  4  6  4  9  13  6
735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  22  29  51  7  18  25  13
740 UOT Doctorat en Urbanisme  8  9  17  3  3  6  6
TOTAL  69  86  155  38  60  98  49
2. CIÈNCIES
200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  5  14  19  5  5  10  2
300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  2  7  9  -  -  -  -
715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  2  7  9  -  1  1  -
720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  2  9  11  7  16  23  15
731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  1  4  5  -  1  1  -
745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  5  5  10  5  3  8  4
893 ICFO Doctorat en Fotònica  4  22  26  4  14  18  15
893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  5  6  3  4  7  7
TOTAL  22  73  95  24  44  68  43
3. ENGINYERIA CIVIL
250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  4  7  11  1  11  12  8
706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  5  16  21  5  11  16  5
708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  2  5  7  6  6  12  4
708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  2  5  7  -  2  2  2
711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  12  2  14  6  4  10  1
722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  3  7  10  1  6  7  -
736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  6  2  8  1  7  8  3
737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  4  14  18  2  9  11  7
742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  1  3  4  2  2  4  2
TOTAL  39  61  100  24  58  82  32
4. ENGINYERIA INDUSTRIAL
440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  1  9  10  3  20  23  13
480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  4  13  17  -  2  2  1
702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  1  17  18  6  12  18  1
702 CMEM Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Materials Science and Engineering  -   -   -   6  1  7  4
707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  3  3  6  1  4  5  2
709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  4  17  21  2  -  2  2
713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  4  4  8  1  16  17  5
713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  7  1  8  4  6  10  4
714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  2  -  2  -  3  3  2
721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  4  1  5  8  8  16  9
724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  1  3  4  2  3  5  1
729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  3  13  16  3  1  4  1
732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  12  16  28  19  29  48  31
736 PE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  7  15  22  1  2  3  -
741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  -  6  6  -  3  3  1
TOTAL  53  112  165  56  110  166  77
5. ENGINYERIA DE LES TIC
701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  3  17  20  3  17  20  11
710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  4  16  20  3  14  17  7
723 LSI Doctorat en Computació  2  6  8  -  8  8  5
723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  1  9  10  1  6  7  3
739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  3  10  13  8  19  27  17
744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  1  9  10  -  3  3  2
340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  2  2  -  2  2  2
TOTAL  14  69  83  15  69  84  47
TOTAL UPC  197  401  598  157  341  498  248
Dades representatives a 5 de juliol de 2011

Darrera actualització: 23/10/2012 10:27:08