sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.5.1.1

1.5.1.1 Distribució de les titulades/ats per gènere i durada dels estudis

Descripció Relació de titulats de 1r i 2n cicles per centre, titulació, tipologia (propi i adscrit) i, en cada cas, per gènere i grups d'edat. Mitjana d'edat per cada titulació.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2010-2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2010-2011 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Dones Homes Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Llic. en Matemàtiques 14 19 33 5,61 49 26,53% 13 39,39% 11 33,33% 1 3,03% 8 24,24%
210 ETSAB Arquitecte 155 123 278 8,59 377 1,59% 6 2,16% 11 3,96% 41 14,75% 220 79,14%
220 ETSEIAT Eng. Industrial 21 105 126 7,31 219 2,28%  5 3,97% 20 15,87% 37 29,37% 64 50,79%
Eng. Aeronàutica 9 32 41 5,85 85 14,12%  12 29,27% 23 56,10%  6 14,63% - -
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació 35 150 185 8,42 246 3,25% 8 4,32% 23 12,43% 48 25,95% 106 57,30%
240 ETSEIB Eng. Industrial 99 268 367 6,84 462 8,01% 37 10,08% 106 28,88% 117 31,88% 107 29,16%
Eng. Química 24 21 45 6,71 76 9,21% 7 15,56% 15 33,33% 13 28,89% 10 22,22%
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 26 66 92 7,95 173 1,16%  2 2,17% 9 9,78% 26 28,26% 55 59,78%
Eng. Geològica 7 19 26 8,04 40  -  -  - 4 15,38% 10 38,46% 12 46,15%
270 FIB Eng. en Informàtica 19 131 150 7,07 325 0,92% 3 2,00% 32 21,33% 60 40,00% 55 36,67%
290 ETSAV Arquitectura 49 70 119 7,34 126 11,11%  14 11,76% 18 15,13% 28 23,53% 59 49,58%
TOTAL ESTUDIS DE 1r I 2n CICLES. CENTRES DOCENTS 458 1.004 1.462 7,51 2.178 4,91% 107 7,32% 272 18,60% 387 26,47% 696 47,61%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 2n cicles. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2010-2011 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Dones Homes Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Llic. en Matemàtiques - 1 1 5,00 - -  -   -   -   -   -   -   1 100,00%
Llic. en Ciències i Tèc. Estadístiques 6 5 11 6,55 12 -  -   -   4 36,36%  1 9,09%  6 54,55%
220 ETSEIAT Eng. Industrial 6 50 56 3,88 96 5,21%  5 8,93%  26 46,43%  15 26,79%  10 17,86%
Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 2 14 16 3,44 23 8,70%  2 12,50%  7 43,75%  3 18,75%  4 25,00%
Eng. en Organització Industrial 14 60 74 5,16 165 0,00% - -  19 25,68%  19 25,68%  36 48,65%
Eng. Aeronàutica  3 7 10 3,60 24 16,67%  4 40,00%  6 60,00%  -   -   -   - 
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació 4 9 13 5,77 16 - - -  3 23,08%  1 7,69%  9 69,23%
Eng. en Electrònica 2 26 28 4,68 50 14,00%  7 25,00%  7 25,00%  5 17,86%  9 32,14%
240 ETSEIB Eng. Industrial 1 11 12 3,75 21 4,76%  1 8,33%  6 50,00%  2 16,67%  3 25,00%
Eng. en Organització Industrial 9 30 39 4,56 46 2,17%  1 2,56%  19 48,72%  4 10,26%  15 38,46%
Eng. Química 1 4 5 4,40 13 7,69%  1 20,00%  1 20,00%  -   -   3 60,00%
Eng. de Materials 3 8 11 5,18 31 3,23%  1 9,09%  2 18,18%  2 18,18%  6 54,55%
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 3 15 18 6,28 42 11,90%  5 27,78%  3 16,67%  -   -   10 55,56%
270 FIB Eng. en Informàtica 2 18 20 4,75 15 13,33%  2 10,00%  4 20,00%  3 15,00%  11 55,00%
280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim 5 13 18 4,22 31 6,45%  2 11,11%  7 38,89%  5 27,78%  4 22,22%
Llic. en Màquines Navals 0 5 5 4,80 5 0,00%  -   -   2 40,00%  1 20,00%  2 40,00%
300 EPSC Eng. de Telecomunicació 3 29 32 3,09 70 14,29%  10 31,25%  12 37,50%  4 12,50%  6 18,75%
310 EPSEB Eng. en Organització Ind., orientat a l'edificació 5 11 16 4,13 21 0,00%  -   -   6 37,50%  4 25,00%  6 37,50%
330 EPSEM Eng. de Mines 1 13 14 2,86 26 30,77%  8 57,14%  3 21,43%  1 7,14%  2 14,29%
340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 1 8 9 5,11 19 10,53%  2 22,22%  -   -   2 22,22%  5 55,56%
TOTAL ESTUDIS DE 2n CICLE. CENTRES DOCENTS 71 337 408 4,50 726 7,02% 51 12,50% 137 33,58% 72 17,65% 148 36,27%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 1r cicle. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2010-2011 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Dones Homes Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Dipl. en Estadística 5 4 9 6,22 18 22,22%  4 44,44%  1 11,11%  -   -   4 44,44%
250 ETSECCPB Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Construccions Civils 28 73 101 5,90 241 6,64%  11 10,89%  18 17,82%  28 27,7%  44 43,56%
Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Hidrologia 6 11 17 5,76  4 23,53%  1 5,88%  6 35,3%  6 35,29%
Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans 4 14 18 6,61  1 5,56%  3 16,67%  4 22,2%  10 55,56%
270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 7 31 38 6,11 96 2,08%  2 5,26%  4 10,53%  10 26,3%  22 57,89%
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 3 41 44 6,48 124 0,81%  1 2,27%  3 6,82%  9 20,5%  31 70,45%
280 FNB Dipl. en Màquines Navals 1 8 9 4,89 24 8,33%  2 22,22%  2 22,22%  3 33,3%  2 22,22%
Dipl. en Navegació Marítima 4 28 32 4,63 43 11,63%  5 15,63%  13 40,63%  4 12,5%  10 31,25%
Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 5 45 50 5,54 65 7,69%  5 10,00%  7 14,00%  11 22,0%  27 54,00%
300 EPSC Eng. Tècn. de Telecomunicació -Sist. de Telecomunicació 7 31 42 5,00 90 4,44%  4 9,52%  14 33,33%  5 11,9%  19 45,24%
Eng. Tècn. de Telecomunicació -Telemàtica 6 41 43 5,84 44 9,09%  4 9,30%  8 18,60%  11 25,6%  20 46,51%
Eng. Tècn. Aeronàutic - Aeronavegació 16 48 64 4,02 96 22,92%  22 34,38%  22 34,38%  8 12,5%  12 18,75%
310 EPSEB Arquitecte Tècnic 28 60 88 7,76 446  -   -   -   2 2,27%  14 15,9%  72 81,82%
Eng. Tècn. en Topografia 15 28 43 6,56 76 1,32%  1 2,33%  2 4,65%  14 32,6%  26 60,47%
320 EUETIT Eng. Tècn. Industrial -Tèxtil 3 1 4 4,75 5 20,00%  1 25,00%  1 25,00%  1 25,0%  1 25,00%
Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 9 75 84 4,27 84 27,38%  23 27,38%  27 32,14%  24 28,6%  10 11,90%
Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 8 9 17 5,29 15 13,33%  2 11,76%  6 35,29%  2 11,8%  7 41,18%
Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 2 75 77 5,10 92 8,70%  8 10,39%  26 33,77%  15 19,5%  28 36,36%
Eng. Tècn. Industrial -Electricitat 2 66 68 4,44 83 26,51%  22 32,35%  23 33,82%  7 10,3%  16 23,53%
Eng. Tècn. de Telecomunicació - So i imatge 13 41 54 4,44 84 15,48%  13 24,07%  18 33,33%  14 25,9%  9 16,67%
330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 4 64 68 5,03 87 13,79%  12 17,65%  22 32,35%  14 20,6%  20 29,41%
Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 6 7 13 4,85 18 16,67%  3 23,08%  3 23,08%  3 23,1%  4 30,77%
Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 1 25 26 5,00 29 10,34%  3 11,54%  12 46,15%  5 19,2%  6 23,08%
Eng. Tècn. de Mines -Explotació de Mines 5 12 17 3,82 25 40,00%  10 58,82%  4 23,53%  2 11,8%  1 5,88%
Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics 0 14 14 5,64 12  -   -   -   8 57,14%  1 7,1%  5 35,71%
340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 4 20 24 6,67 14 14,29%  2 8,33%  2 8,33%  5 20,8%  15 62,50%
Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 5 83 88 5,15 121 5,79%  7 7,95%  35 39,77%  21 23,9%  25 28,41%
Eng. Tècn. Industrial -Electricitat 5 33 38 4,95 41 21,95%  9 23,68%  16 42,11%  3 7,9%  10 26,32%
Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 5 2 7 5,71 8 - - -  2 28,57%  1 14,3%  4 57,14%
Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 1 25 26 6,19 20 15,00%  3 11,54%  4 15,38%  4 15,4%  15 57,69%
Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics 7 25 32 9,09 11 - - -  5 15,63%  2 6,3%  25 78,13%
370 EUOOT Dipl. en Òptica i Optometria 74 25 99 4,40 133 12,03%  16 16,16%  50 50,51%  18 18,2%  15 15,15%
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries 8 12 20 5,65 32 9,38%  3 15,00%  7 35,00%  2 10,0%  8 40,00%
Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries 10 16 26 7,00 16 - - -  5 19,23%  2 7,7%  19 73,08%
Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria 6 13 19 6,37 39 2,56%  1 5,26%  3 15,79%  5 26,3%  10 52,63%
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES PROPIS 313 1.106 1.419 5,47 2.332 8,75% 204 14,38% 379 26,71% 278 19,6% 558 39,32%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis grau. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2010-2011 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Dones Homes Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
310 EPSEB Grau en Edificació  93 101 194 5,49 - -  31 15,98%  79 40,72%  49 25,26% 35 18,04%
TOTAL ESTUDIS DE GRAU. CENTRES PROPIS 93 101 194 5,49 - - 31 15,98% 79 40,72% 49 25,3% 35 18,04%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 1r cicle. Centres adscrits
Centre Estudi Titulades/ats 2010-2011 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Dones Homes Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials 11 6 17 4,71 100 1,00%  1 5,88%  5 29,41%  7 41,18%  4 23,53%
802 EAE Dipl. en Ciències Empresarials 13 14 27 3,93 45 20,00%  9 33,33%  9 33,33%  2 7,41%  7 25,93%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica 22 204 226 4,66 258 7,75%  20 8,85%  105 46,46%  43 19,03%  58 25,66%
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat 3 78 81 4,52 87 10,34%  9 11,11%  43 53,09%  14 17,28%  15 18,52%
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 34 31 65 4,49 84 10,71%  9 13,85%  34 52,31%  13 20,00%  9 13,85%
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 10 82 92 5,47 184 1,09%  2 2,17%  28 30,43%  30 32,61%  32 34,78%
840 EUPMT Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica 1 17 18 4,94 13 23,08%  3 16,67%  4 22,22%  3 16,67%  8 44,44%
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 4 27 31 4,94 23 26,09%  6 19,35%  8 25,81%  8 25,81%  9 29,03%
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 2 36 38 4,34 39 25,64%  10 26,32%  11 28,95%  8 21,05%  9 23,68%
860 EUETII Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 9 8 17 4,47 32 6,25%  2 11,76%  6 35,29%  5 29,41%  4 23,53%
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES ADSCRITS 109 503 612 4,71 865 8,21% 71 11,60% 253 41,34% 133 21,7% 155 25,33%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Dades a novembre 2011

Darrera actualització: 21/11/2012 08:44:00