sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 1.5.2.1

1.5.2.1 Distribució de les titulades/ats per gènere i durada dels estudis

Descripció Relació de titulats de màsters universitaris per titulació i, en cada cas, per gènere i grups d'edat. Mitjana d'edat per cada titulació.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2010-2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat responsable Estudi Titulades/ats 2010-2011 Durada dels estudis (2)
Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Total Homes Dones Mitjana de permanència (1)
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200  FME Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  4  2  2  1,00 15 26,7%  4 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
200  FME Enginyeria matemàtica  7  4  3  2,43 3 100,0%  3 42,9%  3 42,9%  -  1 14,3%
200  FME Estadística i investigació operativa  26  18  8  2,54 42 35,7%  15 57,7%  8 30,8%  2 7,7%  1 3,8%
200  FME Matemàtica aplicada  17  13  4  1,59 9 166,7%  15 88,2%  1 5,9%  1 5,9%  - 0,0%
210  ETSAB Paisatgisme  21  7  14  2,81 35 20,0%  7 33,3%  11 52,4%  3 14,3%  - 0,0%
210  ETSAB Tecnologia a l'arquitectura  13  5  8  2,69 79 6,3%  5 38,5%  7 53,8%  1 7,7%  - 0,0%
230  ETSETB Enginyeria telemàtica  3  3  -  2,67 9 11,1%  1 33,3%  2 66,7%  - 0,0%  - 0,0%
230  ETSETB Fotònica  14  9  5  1,36 16 81,3%  13 92,9%  1 7,1%  -  - 0,0%
230  ETSETB Information and Communication Technologies (MINT)  5  4  1  3,20 8 0,0%  - 0,0%  4 80,0%  1 20,0%  - 0,0%
230  ETSETB Research on Information and Communication Technologies (MERIT)  16  12  4  2,19 28 39,3%  11 68,8%  4 25,0%  1 6,3%  - 0,0%
230 ETSETB Enginyeria electrònica  16  14  2  3,50 39 12,8%  5 31,3%  1 6,3%  6 37,5%  4 25,0%
240  ETSEIB Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  1  1  -  3,00 8 0,0%  - 0,0%  1 100,0%  - 0,0%  - 0,0%
240  ETSEIB Ciència i enginyeria de materials  2  2  -  4,50 18 0,0%  - 0,0%  - 0,0%  1 50,0%  1 50,0%
240  ETSEIB Enginyeria biotecnològica  3  -  3  3,00 10 0,0%  - 0,0%  3 100,0%  - 0,0%  - 0,0%
240  ETSEIB Logística, transport i mobilitat  10  4  6  3,00 16 6,3%  1 10,0%  8 80,0%  1 10,0%  - 0,0%
240  ETSEIB Mechanical Engineering (EMMME)  2  2  -  2,00 13 15,4%  2 100,0%  - 0,0%  -  - 0,0%
240  ETSEIB Polímers i biopolímers  12  6  6  2,25 18 55,6%  10 83,3%  1 8,3%  1 8,3%  - 0,0%
240  ETSEIB Recerca en enginyeria de processos químics  2  2  -  2,00 7 0,0%  - 0,0%  2 100,0%  - 0,0%  - 0,0%
240  ETSEIB Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  2  -  2  2,50 35 2,9%  1 50,0%  1 50,0%  - 0,0%  - 0,0%
250  ETSECCPB Coastal and Marine Engineering and Management  2  1  1  2,00 5 40,0%  2 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
250  ETSECCPB Computational Mechanics  2  2  -  2,50 16 6,3%  1 50,0%  1 50,0%  - 0,0%  - 0,0%
250  ETSECCPB Enginyeria ambiental  16  3  13  2,31 18 66,7%  12 75,0%  3 18,8%  1 6,3%  - 0,0%
250  ETSECCPB Enginyeria civil  10  10  -  2,40 28 17,9%  5 50,0%  4 40,0%  1 10,0%  - 0,0%
250  ETSECCPB Enginyeria estructural i de la construcció  18  13  5  2,33 33 39,4%  13 72,2%  4 22,2%  1 5,6%  - 0,0%
250  ETSECCPB Mètodes numèrics en enginyeria  1  -  1  2,00 3 33,3%  1 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
250  ETSECCPB Recursos hídrics  2  2  -  2,00 38 5,3%  2 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
250  ETSECCPB Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions - SAMHC  7  4  3  1,00 18 38,9%  7 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
270  FIB Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes  17  17  -  2,35 18 61,1%  11 64,7%  4 23,5%  1 5,9%  1 5,9%
270  FIB Artificial Intelligence  8  7  1  2,13 27 18,5%  5 62,5%  3 37,5%  - 0,0%  - 0,0%
270  FIB Computing  15  13  2  2,13 18 55,6%  10 66,7%  4 26,7%  - 0,0%  1 6,7%
270  FIB Information technology  11  9  2  2,45 37 16,2%  6 54,5%  5 45,5%  - 0,0%  - 0,0%
300  EETAC Ciència i tecnologia aeroespacial  5  3  2  2,00 23 21,7%  5 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
300  EETAC Science in Telecommunication Engineering & Management (MASTEAM)  36  31  5  2,25 67 37,3%  25 69,4%  7 19,4%  2 5,6%  2 5,6%
310  EPSEB Edificació  22  12  10  2,23 59 28,8%  17 77,3%  5 22,7%  - 0,0%  - 0,0%
320  EET Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica  12  6  6  2,42 12 58,3%  7  4 0,0%  1  -
320  EET Sostenibilitat  52  22  30  2,79 35 60,0%  21 40,4%  21 40,4%  10 19,2%  - 0,0%
330  EPSEM Enginyeria dels recursos naturals  8  4  4  1,63 12 33,3%  4 50,0%  3 37,5%  1 12,5%  - 0,0%
370  EUOOT Optometria i ciències de la visió  19  3  16  2,63 27 44,4%  12 63,2%  2 10,5%  5 26,3%  - 0,0%
390  ESAB Sistemes agrícoles periurbans  4  2  2  4,25 5 0,0%  - 0,0%  1 25,0%  1 25,0%  2 50,0%
410  ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes  168  100  68  1,27 145 84,1%  122 72,6%  46 27,4%  - 0,0%  - 0,0%
704  CA I Arquitectura, energia i medi ambient  15  7  8  1,00 18 83,3%  15 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
704  CA I Gestió i valoració urbana  14  7  7  1,86 28 10,7%  3 21,4%  10 71,4%  1 7,1%  - 0,0%
704  CA I Teoria i història de l'arquitectura  8  3  5  2,00 21 4,8%  1 12,5%  6 75,0%  1 12,5%  - 0,0%
707  ESAII Automàtica i robòtica  17  14  3  2,29 38 28,9%  11 64,7%  5 29,4%  1 5,9%  - 0,0%
708  ETCG Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica  9  7  2  2,33 24 29,2%  7 77,8%  1 11,1%  - 0,0%  1 11,1%
720 FA Física computacional i aplicada  13  11  2  1,69 17 70,6%  12 92,3%  1 7,7%  - 0,0%  - 0,0%
735  PA Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura  33  15  18  1,30 66 34,8%  23 69,7%  10 30,3%  - 0,0%  - 0,0%
740  UOT Urbanisme  13  7  6  3,62 45 2,2%  1 7,7%  5 38,5%  5 38,5%  2 15,4%
820 EUETIB Enginyeria en energia  16  9  7  2,56 43 23,3%  10 62,5%  3 18,8%  3 18,8%  - 0,0%
860 EEI Enginyeria del cuir  6  2  4  2,83 7 14,3%  1 16,7%  5 83,3%  - 0,0%  - 0,0%
TOTAL estudis de Màster 755 454 301 2,08 1.359 34,2% 465 61,6% 221 29,3% 53 7,0% 16 2,1%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis.

Darrera actualització: 01/10/2012 08:14:14