sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 2.3.1

2.3.1 Distribució dels ingressos per conceptes

Descripció Distribució dels ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes.
Font CTT - Servei de Projectes i Captació de Recursos
Període de referència 2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

CONCEPTE IMPORT
Convenis 21.036.076,35
Propietat Intel·lectual 142.843,18
Serveis 2.947.883,49
Projectes Nacionals (1) 20.448.698,43
Projectes Europeus (1) 18.351.245,45
Formació 420.497,69
Altres 253.574,80
TOTAL 63.600.819,39
(1) Inclou els ingressos per transferències a tercers

Darrera actualització: 01/10/2012 09:40:55