sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 2.4.1

2.4.1 Distribució de la contractació per conceptes

Descripció Distribució de la contractació gestionada per la UPC, inclou tant dades de la universitat com de les entitats vinculades
Font CTT - Servei de Projectes i Captació de Recursos
Període de referència 2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

2.4 Contractació de l'any 2011 gestionada pel CTT
2.4.1 DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER CONCEPTES
Concepte Nombre  Import
Convenis 424 18.714.712,27
Programes europeus 42 10.312.748,27
Capacities 5 1.280.229,96
CIP 1 191.950,00
Coop -Environment (+climate change) 1 366.900,00
Coop -Food, agriculture+fisheries and biotechnology 1 48.471,00
Coop -Nanos, mat. and new prod. technologies 1 243.857,00
Coop -NMP & ENERGY 1 349.358,00
Coop -Space 2 492.252,02
Coop -Transport (+aeronautics) 2 212.388,00
Coop-Information & communication technologies 12 4.712.311,51
COST (European Cooperation in Science and Technology) 3 5.408,90
Euratom - Fusion Energy Research 1 5.001,00
Interreg 1 101.015,25
People 10 2.259.786,40
Ten 1 43.819,23
Programes nacionals 301 18.521.657,18
MICINN/MITYC/MEPSYD 153 12.163.068,27
Projectes d'investigació 113 11.661.298,27
Accions Complementàries 40 501.770,00
Altres institucions estatals 45 1.072.669,70
GENERALITAT 47 791.084,36
Altres administracions catalanes 56 4.494.834,85
TOTAL 47.549.117,72

Darrera actualització: 12/12/2012 12:50:05