sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 3.1.1

3.1.1 Professorat

Descripció Personal Docent i Investigador. Professorat dels cossos de funcionariat i personal contractat. Relació per categoria, gènere, dedicació i unitat d'adscripció.
Font Servei de Personal
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

3.1 Personal Docent i Investigador
3.1 PROFESSORAT
Any acadèmic 2011-2012
Distribució del professorat per unitat, categoria, dedicació i gènere
Unitat PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL PDI FUNCIONARI TOTAL PDI LABORAL TOTAL 
Catedràtic Universitari Catedràtic Escola Universitària Titular Universitat Titular Escola Universitària Agregat Ajudant Cated.
Contractat
Associat Col·lab. Permanent Col·laborador Temporal Lector Visitant PDI Funcionari TC PDI Funcionari TP PDI Laboral TC PDI Laboral Tp
TC TP TC TP TC TP TC TP TC TC TP TC TC TP TC TC TP TC TP TC TP TC TP TC TP TC TP TOTAL
D H D H D H H D H D H D H H D H D H D H D H H D H D H D H H D H D H D H H D H D H D H D H D H D H
210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  1  1  -  2  1  1
220 ETSEIAT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  1  -  -  -  -  2  1  -  11  2  1  -  11  14  3  11
230 ETSETB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  2  2  2
250 ETSECCPB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  2  2  2
300 EETAC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  4  -  1  -  -  1  8  -  2  1  9  -  2  12  1  9  2
320 EET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  1  1
340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  2  1  3  3
410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  6  -  -  7  6  13  13
420 INTEXTER  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  1
460 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  3  -  -  3  3
701 AC  -  12  -  1  -  -  -  6  26  -  3  1  -  -  1  12  -  3  -  -  -  -  -  2  14  9  9  -  -  -  -  5  -  -  -  -  -  7  38  -  4  10  29  2  14  17  67  2  18  104  45  4  39  16  84
702 CMEM  2  7  -  -  -  3  -  2  7  -  -  -  1  -  1  3  -  1  -  -  -  1  -  3  10  2  -  -  -  -  3  2  -  -  -  -  -  4  18  -  -  6  7  3  10  10  25  3  10  48  22  13  13  35
703 CA  -  2  -  -  -  -  -  3  11  -  -  -  2  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  5  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  15  -  -  -  3  1  5  3  18  1  5  27  18  3  6  21
704 CA I  -  10  -  -  -  -  -  1  7  -  -  -  4  1  1  -  4  3  -  -  1  -  -  8  28  2  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  21  -  1  8  6  8  28  9  27  8  29  73  22  1  14  36  36
705 CA II  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  4  10  1  -  -  1  5  -  -  -  -  -  10  24  2  3  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  5  11  -  1  4  8  10  24  9  19  10  25  63  16  1  12  34  28
706 EC  -  7  -  -  -  -  -  2  4  -  -  -  1  -  4  1  2  2  -  -  -  -  -  5  21  -  -  -  -  -  2  2  1  -  -  -  -  2  12  -  -  8  5  6  21  10  17  6  21  54  14  13  27  27
707 ESAII  1  7  -  -  -  1  -  2  19  -  1  -  2  1  3  5  -  2  -  -  -  -  -  2  8  1  14  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  3  29  -  2  4  22  2  9  7  51  2  11  71  32  2  26  11  58
708 ETCG  -  9  -  -  -  2  -  1  7  -  -  2  6  -  2  4  -  -  -  -  -  -  -  1  7  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  24  -  -  4  5  1  7  7  29  1  7  44  27  9  8  36
709 EE  -  1  -  -  -  2  -  -  12  -  -  1  17  -  -  3  -  4  -  -  -  -  -  3  17  -  9  -  -  -  -  7  -  -  -  -  -  1  32  -  -  -  23  3  17  1  55  3  17  76  33  23  20  56
710 EEL  -  10  -  -  -  3  -  5  58  -  -  -  16  -  2  11  -  1  -  -  -  -  1  -  10  1  12  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  5  87  -  -  3  27  -  10  8  114  -  10  132  92  30  10  122
711 EHMA  -  5  -  -  -  1  -  -  2  -  1  -  1  -  1  2  -  -  -  -  -  2  -  -  6  -  3  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  9  -  1  1  8  -  6  1  17  -  7  25  9  1  9  6  18
712 EM  -  5  -  -  -  1  1  3  6  -  -  -  3  -  2  2  1  2  -  -  -  -  -  8  35  5  12  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  3  15  -  1  9  18  8  35  12  33  8  36  89  18  1  27  43  45
713 EQ  1  11  -  -  1  9  14  7  -  -  5  4  -  8  8  -  -  -  -  -  2  -  5  6  1  2  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  21  31  -  -  10  15  5  6  31  46  5  6  88  52  25  11  77
714 ETP  1  3  -  -  -  2  -  1  1  -  -  2  1  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  4  7  -  -  2  2  -  1  6  9  -  1  16  11  4  1  15
715 EIO  3  4  -  -  -  -  -  6  11  -  1  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  4  4  1  3  -  -  -  2  3  -  -  -  -  -  9  16  -  1  3  7  4  4  12  23  4  5  44  25  1  10  8  35
716 EA  -  4  -  2  -  -  -  3  5  -  2  2  5  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  1  11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  14  -  4  1  1  1  11  6  15  1  15  37  19  4  2  12  21
717 EGE  -  1  -  -  -  -  -  -  3  -  -  2  23  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  3  14  1  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  27  -  -  1  10  3  14  3  37  3  14  57  29  11  17  40
718 EGA I  -  1  -  -  -  -  -  1  11  -  -  4  5  -  -  1  -  3  -  -  -  -  4  7  10  1  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  17  -  -  1  12  7  10  6  29  7  10  52  22  13  17  35
719 EGA II  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  3  8  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  3  7  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  9  -  -  2  4  3  7  5  13  3  7  28  12  6  10  18
720 FA  -  5  -  -  -  1  -  9  9  -  -  2  2  -  -  8  -  3  -  -  -  1  -  1  7  2  2  -  -  -  1  4  -  -  -  -  -  11  17  -  -  3  18  1  7  14  35  1  7  57  28  21  8  49
721 FEN  1  6  -  -  -  4  -  11  32  -  -  1  6  -  2  11  1  3  -  -  -  -  -  1  3  1  1  -  -  -  3  2  -  -  -  -  -  13  48  -  -  7  17  1  3  20  65  1  3  89  61  24  4  85
722 ITT  -  4  -  1  1  -  -  1  1  -  -  -  -  3  -  -  1  4  -  -  -  -  -  3  13  -  4  -  -  -  1  2  -  -  -  1  -  2  5  -  4  2  11  3  13  4  16  3  17  40  7  4  13  16  20
723 LSI  3  10  -  -  -  -  -  10  33  -  -  2  3  -  4  5  1  -  -  -  -  -  -  -  7  9  13  -  -  -  2  6  -  -  -  -  -  15  46  -  -  16  24  -  7  31  70  -  7  108  61  40  7  101
724 MMT  -  4  -  -  -  -  -  2  12  -  -  -  1  1  -  4  1  -  -  -  -  -  -  -  6  1  2  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  17  -  1  3  6  -  6  5  23  -  7  35  19  1  9  6  28
725 MA I  1  4  -  1  -  -  -  8  18  -  -  -  2  -  5  5  1  1  -  -  -  -  -  2  3  1  -  -  -  3  1  -  -  -  -  -  9  24  -  1  9  8  2  3  18  32  2  4  56  33  1  17  5  50
726 MA II  -  8  -  -  -  -  -  10  20  -  -  2  3  -  1  2  -  1  -  -  -  -  -  2  2  2  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  12  31  -  -  3  4  2  2  15  35  2  2  54  43  7  4  50
727 MA III  2  4  -  -  1  4  6  13  -  -  8  3  -  4  4  -  -  -  -  -  2  -  5  17  4  4  -  -  -  2  6  1  -  -  -  -  17  24  -  -  10  16  6  17  27  40  6  17  90  41  26  23  67
729 MF  -  3  -  -  -  1  -  2  7  -  -  -  1  -  -  2  -  4  -  -  -  -  -  1  8  -  1  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  2  12  -  -  -  9  1  9  2  21  1  9  33  14  9  10  23
731 OO  1  2  -  -  1  2  -  4  5  -  -  18  6  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  4  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  24  15  -  1  1  1  4  4  25  16  4  5  50  39  1  2  8  41
732 OE  -  6  -  -  1  2  -  6  14  -  1  3  4  -  -  1  10  5  1  1  -  -  -  28  72  4  10  -  -  -  1  3  -  1  -  -  -  10  26  -  1  15  19  29  74  25  45  29  75  174  36  1  34  103  70
735 PA  -  4  -  -  -  -  -  1  11  -  4  3  4  3  1  2  2  3  -  -  -  -  -  17  55  -  -  -  -  -  2  5  -  -  -  -  -  4  19  -  7  5  10  17  55  9  29  17  62  117  23  7  15  72  38
736 PE  -  1  -  -  -  -  -  3  6  -  -  5  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  5  16  -  2  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  8  7  -  -  2  5  5  16  10  12  5  16  43  15  7  21  22
737 RMEE  -  11  -  -  -  1  -  1  4  -  1  1  1  1  1  2  1  7  1  -  -  -  -  1  23  1  6  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2  17  -  2  3  15  2  24  5  32  2  26  65  19  2  18  26  37
739 TSC  2  32  -  -  -  2  -  14  45  -  1  -  3  1  -  7  -  1  -  -  -  -  -  -  -  4  11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  16  82  -  2  4  19  -  -  20  101  -  2  123  98  2  23  121
740 UOT  8  -  -  -  -  -  1  8  1  3  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  5  15  -  2  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  1  16  1  3  2  5  5  15  3  21  6  18  48  17  4  7  20  24
741 EMRN  -  1  -  -  2  2  -  3  1  -  -  1  6  -  -  -  2  -  -  -  -  1  -  3  5  -  1  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  6  10  -  -  3  4  3  5  9  14  3  5  31  16  7  8  23
742 CEN  -  -  -  -  -  -  -  -  7  -  -  -  2  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  2  8  1  6  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  9  -  -  1  10  2  8  1  19  2  8  30  9  11  10  20
743 MA IV  -  7  -  -  -  1  -  9  21  -  -  3  -  -  1  4  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  2  3  -  -  -  -  -  12  29  -  -  5  7  1  -  17  36  1  -  54  41  12  1  53
744 ET  -  4  -  -  -  -  -  3  20  -  -  -  5  2  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  7  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  3  29  -  -  6  15  -  -  9  44  -  -  53  32  21  53
745 EAB  -  2  1  -  4  6  -  2  5  -  -  1  1  1  1  1  1  2  -  -  -  1  -  -  2  9  11  -  1  1  2  1  -  -  -  -  -  7  14  1  1  13  17  -  3  20  31  1  4  56  21  2  30  3  51
746 DiPSE  -  -  -  -  1  -  -  2  4  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  4  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  8  -  -  2  1  1  4  5  9  1  4  19  11  3  5  14
747 ESSI  -  3  -  -  -  1  -  3  2  -  -  -  1  1  2  2  -  -  -  -  -  -  -  1  5  2  2  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  3  7  -  1  5  5  1  5  8  12  1  6  27  10  1  10  6  20
930 CTVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  1  1
TOTAL 18 228 1 5 12 51 1 162 498 1 18 76 169 15 50 123 33 76 2 1 1 10 6 159 537 76 171 1 1 1 37 77 2 4 2 8 1 268 946 2 39 200 472 163 544 468 1418 165 583 2634  1.214  41  672  707
Dades a 31 de desembre de 2011
CU 252
CEU
64
TU 679
TEU 260
Agregat 173
Ajudant 112
Dones 633 PDI Func. TC 1214 Cated. Contractat 11
Homes 2001 PDI Func. TP 41 Associat 702
PDI Lab. TC 672 Col·lab. Permanent 247
PDI Lab. TP 707 Col·laborador Temporal 3
Lector 120
Visitant 11

Darrera actualització: 15/11/2012 12:56:13