sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 3.2.1

3.2.1 Distribució del Personal d'Administració i Serveis per unitats bàsiques

Descripció Distribució del Personal d'Administració i Serveis per unitats bàsiques.
Font Servei de Personal
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat PERSONAL FUNCIONARI PERSONAL LABORAL TOTAL
Esc. Tècn. de Gestió Esc. Gestió Esc. Administrativa Esc. Aux. Administrativa Grup I Grup II Grup III Grup IV Personal Eventual
D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H Total
001 SP  -  -  4  1  8  3  14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  26  4  30
002 SE  3  -  1  1  14  4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  20  5  25
007 SGA  -  1  4  1  8  2  2  1  15  4  19
008 OD  1  -  -  -  2  -  2  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  5  2  7
012 Rectorat  -  -  -  -  5  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  12  -  12
017 Unitat Prisma  4  -  1  1  -  -  -  -  4  4  -  3  -  -  -  -  -  -  9  8  17
020 SDP  4  -  1  -  2  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9  1  10
022 OTRDI - CTT  -  1  2  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  1  4
023 OEEES  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
024 OIO  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
025 OSI  -  -  -  -  -  -  1  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  4
026 USGA  -  -  1  -  -  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  -  7
027 OAE  1  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  4  1  5
028 Unitat Desenv. KIC  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2
033 SPA  2  4  -  -  3  2  3  2  1  3  3  1  2  2  -  -  -  -  14  14  28
038 GJ  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  1  3
040 Lab. Com. CN  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  1
050 ASU  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1
051 SDO  4  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  -  6
052 GPAQ  3  3  2  -  1  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  7  4  11
053 VPO  1  1  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  2  1  4  4  8
055 VDRSU  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1
056 AR  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2  -  2
057 VE  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  2  3
058 AMCP  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
059 GQG  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
060 AD  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2  -  2
061 ATIC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1
062 AO  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1  2
063 ASJ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  2  -  2  1  3
069 APAQ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  1
110 SG  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  2  -  -  1  3  4
111 URII  2  -  1  -  6  1  4  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  1  15
115 Juntes i Comitès Personal  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
118 INNOVA  -  -  -  -  1  -  1  -  1  4  -  -  -  -  -  -  -  -  3  4  7
119 UPC21  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
120 Consell Social  -  -  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  4  -  4
121 AAUPC  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
122 CUDU  2  -  -  -  3  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6  -  6
128 GUNI  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
150 CTT  4  -  2  1  8  4  9  -  13  5  -  1  -  -  -  -  -  -  36  11  47
160 CCN  -  2  -  -  2  1  3  -  -  2  -  3  2  13  4  12  -  -  11  33  44
162 CFIS  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
170 UGSCCT  2  -  8  1  -  -  2  -  2  14  -  6  4  7  -  1  -  -  18  29  47
181 UTGCBL  4  1  5  2  13  1  10  -  4  7  8  6  3  6  6  1  -  -  53  24  77
183 UTGAB  -  -  1  -  1  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  5
190 CEIB  3  -  5  2  7  -  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  22  2  24
200 FME  2  -  3  2  5  1  2  2  -  2  -  2  -  3  -  3  -  -  12  15  27
210 ETSAB  3  -  9  -  8  1  3  -  1  2  3  3  5  4  3  3  -  -  35  13  48
220 ETSEIAT  2  -  2  -  8  -  2  -  -  -  1  -  1  -  3  -  -  -  19  -  19
230 ETSETB  1  1  2  -  13  2  -  -  1  4  1  4  2  4  3  4  -  -  23  19  42
240 ETSEIB  2  1  12  -  5  1  4  1  3  1  1  3  6  10  3  3  -  -  36  20  56
250 ETSECCPB  1  -  5  1  10  -  4  -  1  4  1  3  3  1  2  3  -  -  27  12  39
270 FIB  1  1  3  1  7  -  5  -  5  7  -  4  3  6  -  2  -  -  24  21  45
280 FNB  1  -  1  2  3  -  -  -  -  1  -  1  1  3  -  1  -  -  6  8  14
290 ETSAV  1  -  3  1  8  1  2  -  3  1  2  1  1  4  -  1  -  -  20  9  29
310 EPSEB  1  -  7  -  6  1  5  1  2  1  2  2  2  3  1  4  -  -  26  12  38
320 EET  1  1  -  -  9  1  -  -  -  -  -  1  -  2  -  2  -  -  10  7  17
330 EPSEM  -  -  4  -  9  -  -  -  -  2  1  3  4  5  -  1  -  -  18  11  29
340 EPSEVG  -  2  4  2  6  -  4  1  -  4  1  4  1  4  2  -  -  -  18  17  35
370 FOOT  -  -  1  -  3  -  3  -  -  1  -  -  -  2  -  1  -  -  7  4  11
410 ICE  2  -  1  -  6  -  1  -  3  2  -  -  -  -  -  -  -  -  13  2  15
420 INTEXTER  -  -  -  1  3  -  2  -  2  2  6  2  2  2  -  -  -  -  15  7  22
440 IOC  -  -  1  -  1  -  1  -  -  2  -  -  -  1  -  -  -  -  3  3  6
460 INTE  -  -  -  1  2  -  -  -  1  -  1  2  1  1  -  -  -  -  5  4  9
480 IS.UPC  -  -  -  -  1  2  1  -  1  1  1  -  -  -  -  -  -  -  4  3  7
520 BUPC  4  1  8  1  -  -  1  1  1  -  -  1  1  -  -  -  -  -  15  4  19
540 BGF  2  1  8  1  2  -  -  -  -  -  -  1  2  5  -  1  -  -  14  9  23
546 SPRL  3  4  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  4  9
551 UGDSI  -  -  1  -  6  -  -  -  1  3  -  1  -  -  -  -  -  -  8  4  12
611 SCP  2  2  1  1  3  -  1  -  5  -  -  3  1  2  1  -  -  -  14  8  22
620 SE  6  2  5  1  2  1  2  -  3  5  -  1  2  4  -  -  -  -  20  14  34
640 SLT  3  -  -  -  1  -  1  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  7  2  9
644 IDP  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2
665 CPL  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
666 Càtedra Accessibilitat  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
670 OMC  5  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7  -  7
701 AC  1  -  -  -  1  -  2  -  -  5  -  2  -  1  -  -  -  -  4  8  12
702 CMEM  -  -  -  -  1  -  2  -  1  3  2  2  -  2  -  -  -  -  6  7  13
703 CA  -  -  1  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3
704 CA I  -  -  -  -  3  -  1  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  4  2  6
705 CA II  -  -  -  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  4
706 EC  1  -  1  -  2  -  -  -  -  1  1  4  -  3  -  -  -  -  5  8  13
707 ESAII  -  1  1  -  4  -  2  -  -  1  -  5  -  2  -  -  -  -  7  9  16
708 ETCG  -  -  -  -  3  1  -  -  2  2  -  1  -  2  -  -  -  -  5  6  11
709 EE  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  1  -  3  -  -  -  -  4  4  8
710 EEL  -  1  2  1  5  -  -  -  1  1  -  7  -  2  -  -  -  -  8  12  20
711 EHMA  -  -  -  -  1  -  1  -  -  2  -  2  1  1  -  -  -  -  3  5  8
712 EM  -  -  -  -  2  -  -  -  -  1  -  3  -  2  -  -  -  -  2  6  8
713 EQ  1  -  -  -  5  1  -  -  -  3  -  3  5  3  -  -  -  -  11  10  21
714 ETP  -  -  -  -  1  -  -  -  1  2  2  2  1  2  -  -  -  -  5  6  11
715 EIO  -  -  2  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  1  4
716 EA  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
717 EGE  -  -  -  -  3  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  4  1  5
718 EGA I  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
719 EGA II  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
720 FA  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  1  -  2  -  -  -  -  3  3  6
721 FEN  -  -  1  -  2  -  2  -  -  2  -  1  1  5  1  -  -  -  7  8  15
722 ITT  -  -  1  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  2  2  4
723 LSI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2
724 MMT  -  -  1  -  1  -  -  -  -  2  2  -  1  2  -  -  -  -  5  4  9
725 MA I  -  -  -  -  2  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  4  -  4
726 MA II  -  1  -  -  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  4
727 MA III  -  -  1  -  3  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  1  5
728 MAITE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  2  2
729 MF  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  2  -  1  -  -  -  -  2  3  5
731 OO  -  1  -  -  1  -  2  -  1  1  -  1  1  1  -  -  -  -  5  4  9
732 OE  -  -  1  -  6  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  9  -  9
735 PA  -  -  1  -  2  -  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  4  2  6
736 PE  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  2  2  4
737 RMEE  1  -  -  -  2  -  1  -  -  1  -  2  -  -  -  -  -  -  4  3  7
739 TSC  -  -  1  -  6  -  1  1  -  6  -  5  -  4  -  -  -  -  8  16  24
740 UOT  -  -  -  -  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  3
741 EMRN  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  2  1  3
742 CEN  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  1  2
743 MA IV  -  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2
744 ET  -  -  1  -  1  1  1  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  3  3  6
903 CCD  -  -  1  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  3  1  4
905 CEPBA  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  2
909 LIM  -  1  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  1  2  -  -  -  -  2  4  6
910 LCEM  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  3  -  -  -  -  -  -  -  4  4
914 CPSV  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
915 IRI  1  -  -  -  1  -  -  -  -  2  -  2  -  -  -  -  -  -  2  4  6
918 CREB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1
921 CANET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1
922 CD6  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1
TOTAL 92 34 144 28 300 32 150 11 85 149 44 119 61 138 29 45 12 7 917 563  1.480
Dades a 31 de desembre de 2011
Distribució pas per categoria distribució pas gènere Evolucio Pas total
Laborals
<31 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60
Esc. Tècn. de Gestió 126 Dones 917 Dones 10 28 38 37 49 32 25 12
Esc. Gestió 172 Homes 563 Homes 17 65 75 75 84 74 47 21
Esc. Administrativa 332
Esc. Aux. Administrativa 161
Grup I 234 Funcionaris
Grup III 163 <31 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >60
Grup III 199 Dones 35 94 118 149 119 82 69 20
Grup IV 74 Homes 3 15 15 30 23 13 3 3
Personal Eventual 19

Darrera actualització: 01/10/2012 09:55:29