sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 3.2.2.1

3.2.2.1 Concursos de PAS Funcionari

Descripció Concursos de PAS Funcionari.
Font Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

CONCURSOS PROMOCIÓ HORITZONTAL
NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS
Cap Unitat Vinculacions 150 CTT AB 24 Cap 2 nivell 2  3  1
Tècnic/a en Comunicacions 670 OMC A 22 Tècnic/a de Gestió nivell 1  -  -
Cap dels Serveis de Gestió i Suport 200 FME AB 24 Cap 1b Nivell 3  11  1
Tècnic/a 250 ETSECCPB AB 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2  2  -
Tècnic/a 250 ETSECCPB AB 22 Tècnic/a de Gestió nivell 2  1  -
Responsable Àrea de Relacions Externes 230 ETSETB AB 22 Cap 2 Nivell 3  4  1
Cap de la Unitat de Recursos Digitals 520 SBD AB 24 Cap 2 Nivell 2  1  1
Tècnic/a Administració 240 ETSEIB BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  4  1
Responsable de Gestió Econòmica 280 FNB BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  3  1
Responsable del Serveis Digitals 240 ETSEIB AB 22 Bibliotecari/ària Rble. Serveis  2  1
Cap de Biblioteca 280 FNB AB 22 Bibliotecari/ària de Gestió N3  2  1
Cap de l'Àrea de Recursos i Serveis 250 ETSECCPB AB 24 Cap 2 nivell 2  3  -
Cap de la Unitat de Recursos, Economia i Serveis 182 UTGVG AB 22 Cap 2 nivell 3  1  -
Tècnic/a Administració 150 CTT BC 20 Tècnic/a de Gestió nivell 3  1  -
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 14 38 8
CONCURSOS DE TRASLLAT PER MÈRITS I CAPACITATS
NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS APROVATS
Administratiu/-va 001 SP CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -
Administratiu/-va 150 CTT CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  3  1
Administratiu/-va 240 ETSEIB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  1  1
Administratiu/-va 705 CAII CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  1  1
Administratiu/-va 739 TSC CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  3  1
Administratiu/-va 150 CTT CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -
Administratiu/-va 250 ETSECCPB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -
Administratiu/-va 250 ETSECCPB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -
Administratiu/-va 739 TSC CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1
Administratiu/-va 240 ETSEIB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  1  1
Administratiu/-va 200 FME CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  6  1
Administratiu/-va 008 OD CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -
Administratiu/-va 230 ETSETB CD 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  1  1
Administratiu/-va 001 SP CD 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 14  19 9
CONCURSOS INTERINS
NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS APROVATS
Tècnic/a en Informació i Comunicació 250 ETSECCPB 93  1
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 1 93 1

Darrera actualització: 01/10/2012 09:55:29