sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 3.3

3.3 Resum evolutiu del personal UPC

Descripció Evolució del personal de la UPC, desglossat per tipologia i gènere
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
PDI  574  2.053  2.627  609  2.104  2.713  627  2.125  2.752  647  2.133  2.780  633  2.001  2.634
Personal Investigador  29  89  118  29  74  103  26  68  94  27  67  94  32  62  94
Personal Investigador en formació  116  257  373  105  294  399  144  330  474  165  384  549  141  349  490
PAS  881  571  1.452  975  609  1.584  1.003  626  1.629  1.044  650  1.694  917  563  1.480
TOTAL  1.600  2.970  4.570  1.718  3.081  4.799  1.800  3.149  4.949  1.883  3.234  5.117  1.723  2.975  4.698
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
PDI  2.627  2.713  2.752  2.780  2.634
Personal Investigador  118  103  94  94  94
Personal Investigador en formació  373  399  474  549  490
PAS  1.452  1.584  1.629  1.694  1.480
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dones 35% 36% 36% 37% 37%
Homes 65% 64% 64% 63% 63%

Darrera actualització: 01/10/2012 09:55:29