sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 4.1.2

4.1.2 Pla de noves construccions

Descripció Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència 2011
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

EDIFICIS Incorporacions de l'any 2011
Import edificis Import instal·lacions Import Total
EDIFICIS ACABATS
A Instal·lació sistema megafonia per a l'ETSAB  -  49.625  49.625
A0 Autoliquidació impost d'obres Edifici Omega  -  1.519  1.519
A6 Mòdul del C. Nord  -  9.498  9.498
AG00 Habilit.accessos i urbanització recinte Agròpolis  81.789  -  81.789
BIB Biblioteca del C. Nord   -  4.732  4.732
C3 Mòdul del C. Nord  -  10.166  10.166
C4 Mòdul del C. Nord  -  66.569  66.569
D6 Mòdul del C. Nord  -  8.077  8.077
OGCN Obres Generals Campus Nord  6.325  -  6.325
PMTE Escola d'Agricultura de Castelldefels  -  66.437  66.437
SC Edifici de l'ETSAV de Sant Cugat  -  50.961  50.961
TR4 Ampliació edif.TR4 (CTTC) C.Transferència Tecnologia Calor  254.757  186.846  441.603
TS Edifici de Serveis (Til·lers) de la parcel·la L2 del C. Nord  721.043  163.833  884.876
TOTAL EN EDIFICIS ACABATS  1.063.915  618.263  1.682.177
EDIFICIS EN CURS
AUEB Arquitectura, Urbanisme i Edificació a BCN (AUEB): BKC  186.317  41.182  227.499
BO Edifici de Doctorat (Proj.instal.hidràul.lab.FLUMEN) B0:BKC  -  196.218  196.218
CB02 Edificis "C" i "I" del Campus del Besòs  367.280  -  367.280
CB03 Edifici de Recerca "D" del Campus del Besòs  216.237  -  216.237
CB04 Edifici de "K" del Campus del Besòs  16.696  -  16.696
CB05 Parking soterrat del Campus del Besòs  137.832  -  137.832
CB07 Edifici "A" (Esc.Indust.) del Campus del Besòs  3.318  -  3.318
CB10 Edifici "C" del campus del Besòs  77.765  -  77.765
CB11 Edifici "I" del Campus Besòs  322.367  -  322.367
L Edifici "L" del Campus Sud (ETSAB)  1.030.852  168.625  1.199.477
OGCB Obres Generals Campus Besòs o Llevant  1.494.910  -  1.494.910
PMTR Edifici de Recerca (RDIT) de Castelldefels  5.665.564  613.690  6.279.254
TR13 Edifici de Recerca de Terrassa  1.204.905  8.386  1.213.292
TOTAL EN EDIFICIS EN CURS  10.724.043  1.028.101  11.752.144
TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS  11.787.958  1.646.364  13.434.322

Darrera actualització: 01/10/2012 09:59:05