sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 5.11

5.11 La cooperació solidària amb països en vies de desenvolupament

Descripció Activitats de cooperació per al desenvolupament dutes a terme per la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Activitats de cooperació per al desenvolupament - UPC 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Nombre d'adhesions a través de la matrícula de l'estudiantat (1) 9.425 8.694 7.491 7.030 6.055
Personal de la universitat que fa aportació a través de la campanya del 0,7% de la seva retribució (2) 167 165 165 160 158
ONG i grups de cooperació a la UPC 16 16 16 16 17
Assignatures i Màsters sobre cooperació  43 36 37 32 6
Convenis amb ONGD i altres entitats  11 13 14 23 23
Convocatòria d'Ajuts a Accions de Cooperació (3)
Nombre de projectes  84 97 102 98 64
Desplaçaments previstos  246 254 266 263 130
Import dels ajuts aprovats  407.573 456.015 468.989 320.497 159.301
(1) Total provisional, dades facilitades per PRISMA maig 2012
(2) Els 158 es corresponen amb dades facilitades pel S.Personal. Aquest any ha desglossat en 2 2011: 171 i 2012 (145 persones)  
(2) Les dades corresponen a la previsió d’activitats sobre la base de les propostes aprovades i pendents de resolució en el marc de la convocatòria anual d’ajuts a 25 de juny de 2012

Darrera actualització: 01/10/2012 10:07:07