sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 5.3.1

5.3.1 Biblioteques

Descripció Relació de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts.
Font Servei de Biblioteques i Documentació
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

5.3 Biblioteques
5.3.1 BIBLIOTEQUES
Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs (2) Increment dels fons (3) Documents subministrats Documents obtinguts
160 Campus Nord 7.670 696.836 74 60.901 1.677 315 334 #¡REF!
170 Campus Terrassa 4.739 210.779 56 23.987 1.138 180 289 #¡REF!
181 Campus Baix Llobregat 1.834 153.032 52 17.985 2.135 84 105 #¡REF!
200 FME 535 36.722 47 5.792 189 35 25 #¡REF!
210 ETSAB 3.627 234.034 54 51.391 1.874 347 153 #¡REF!
240 ETSEIB 4.159 301.956 55 34.447 769 196 264 #¡REF!
280 FNB 687 46.012 49 6.251 285 23 19 #¡REF!
290 ETSAV 1.335 82.192 47 18.222 860 129 102 #¡REF!
310 EPSEB 2.713 147.573 46 28.497 2.077 90 48 #¡REF!
330 Campus Universitari de Manresa (4) 845 151.113 51 12.670 895 97 426 #¡REF!
340 EPSEVG 1.254 131.966 53 11.796 542 48 42 #¡REF!
820 EUETIB 2.432 287.472 50 16.274 467 20 21 #¡REF!
860 EEI 141 18.371 29 1.609 231 17 11 #¡REF!
SUBTOTAL 31.971 2.498.058 51 289.822 13.139 1.581 1.839 #¡REF!
ALTRES 34.051(5) - - 102.468(6) 3.979(7) 76(8) 38(9) #¡REF!
TOTAL 66.022 2.498.058 51 392.290 17.118 1.763 1.877 #¡REF!
(1) Inclou estudiantat de 1r i 2n cicle, grau i títols propis
(2) Inclou préstecs de documents, d'ordinadors portàtils i altres equipaments
(3) Increment del nombre d'exemplars i col·leccions de revistes en paper
(4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB)
(5) Inclou PAS, PDI, estudiants de màsters i doctorat, de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques
(6) Dades d'instituts universitaris de recerca, Serveis Generals de Biblioteques i renovacions fetes pels usuaris a través del web del Catàleg
(7) Inclou els fons incorporats al Catàleg que estan dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques
(8) Correspon als documents subministrats pels departaments, instituts universitaris de recerca i serveis generals de biblioteques
(9) Correspon als documents demanats pels instituts universitaris de recerca i serveis generals de biblioteques

Darrera actualització: 04/07/2013 13:33:06