sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 5.6

5.6 Llengües i Terminologia

Descripció Activitats i nombre de participants en activitats desenvolupades per el Servei de Llengües i Terminologia: suport al desenvolupament de competències comunicatives i suport a la qualitat de les comunicacions multilingües.
Font Servei de Llengües i Terminologia
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

MILLORA DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ACTIVITATS INSCRIPCIONS
FORMACIÓ I ACREDITACIÓ DE DE CATALÀ
Tallers, kits i sortides d'acollida lingüística i cultural (estudiantat internacional) 18 activitats 459
Cursos de català d'acollida: nivells bàsic i elemental (estudiantat internacional) 31 activitats 796
Cursos de català: nivells intermedi i suficiència (PDI, PAS, estudiantat) 16 activiats 207
Exàmens oficials de català 3 convocatòries 110
Tests de nivell (PDI, PAS i estudiantat) - 76
FORMACIÓ D'ANGLÈS I PRÀCTICA D'IDIOMES
Cursos d'anglès modalitat virtual 4 edicions 91
Cursos i tallers d'anglès acadèmic 15 edicions 397
Pràctiques d'anglès en grup 28 activitats 460
Talk 10, servei d'intercanvis lingüístics 8 llengües 56
FORMACIÓ EN HABILITATS COMUNICATIVES
Cursos de comunicació eficaç i interculturalitat (PDI, PAS, estudiantat) 22 cursos 337
Cursos de comunicació eficaç virtuals (Argumenta per a PDI i estudiantat) 7 cursos 45
TOTAL 138 activitats 3.034
QUALITAT DE LES COMUNICACIONS MULTILINGÜES ENCÀRRECS FULLS UNITATS
CORRECCIONS I TRADUCCIONS
Àmbit de gestió (català, castellà, anglès) 3.095
Àmbit acadèmic (català, castellà i anglès) 3.529
XII Convocatòria de revisió de tesis en català 25 sol·licituds
I convocatòria de revisió de material docent en anglès 8 sol·licituds
Consultes de llengua i terminologia (català, castellà i anglès) 82
TOTAL 6.624 74 unitats
RECURSOS LINGÜÍSTICS
Nomenclatura multilingüe de la UPC Elaboració i acord Consell de Govern 56/2011
Tractament del gènere a la UPC Actualització i acord Comissió d'Igualtat d'Oportunitats 
Writer's Toolbox. Bloc de recursos de redacció multilingüe Disseny del bloc i publicació 25 entrades
20 recomanacions de redacció acadèmica (projecte interuniversitari) Elaboració i publicació 
Guia de redacció científica Elboració i publicació 
Lèxic d'educació superior / Higher education lexicon 1267 entrades noves
Constructor de glossaris d'assignatures Disseny 
Catàleg de recursos terminològics de la Xarxa Vives d'Universitats Coordinació i publicació
DISSENY DE PLANS I MESURES DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
Acords d'òrgans de govern sobre llengües 3 acords
Estatuts de la UPC: articles sobre llengua  5 articles
Grup de desplegamanent del Pla de llengües de la UPC Constitució i 2 reunions
Web de serveis i recursos lingüístics de la UPC 110.622 visites
437.623 pàgines vistes

Darrera actualització: 01/10/2012 10:07:07