sou a: Edició 2011-2012 » Indicadors » Indicador 5.9

5.9 Compromís amb el Desenvolupament Sostenible

Descripció Consum de recursos per període, tipus, campus i superfície. Mapa de Sostenibilitat.
Font Centre per a la Sostenibilitat
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

A) CONSUM DE RECURSOS
PERÍODE ENERGIA ELECTRICITAT (1) GAS CO2 AIGUA
kWh totals kWh totals kWh totals Tn CO2 totals m3 totals
Any 2006 52.547.786 36.477.888 16.069.898 (2) 121.591
Any 2007 57.953.705 41.941.009 16.012.696 (2) 130.464
Any 2008 61.098.151 43.178.349 17.919.802 17.500 106.838
Any 2009 60.297.466 44.983.995 15.313.471 16.700 96.926
Any 2010 65.687.417 46.739.560 18.947.857 13.500 85.400
Any 2011 57.490.261 45.073.090 12.417.171 14.500 100.400
(1) El consum elèctric inclou el consum del BSC
(2) Les emissions de CO2 s'han calculat a partir de les dades publicades per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic de 2008, 2009 i 2010. Actualment no disposem de dades de 2011 i temporalment es calculen sobre el mix elèctric de 2010. Les dades de 2006 i 2007 no estan disponibles.
Consum de recursos per campus i per superfície 
Any 2011
CAMPUS ENERGIA ELECTRICITAT GAS kWh CO2 AIGUA m3
kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 Tn CO2 totals Kg
CO2/m2
m3 totals m3/m2
NORD (Barcelona) (1) 20.681.931 147,96 16.640.233 119,04 4.041.698 28,91 5.255 37,60 46.633 0,33
SUD (Barcelona) 9.648.074 97,92 6.933.095 70,36 2.714.979 27,55 2.397 24,33 22.299 0,23
NÀUTICA (Barcelona) 287.210 59,90 180.029 37,55 107.181 22,35 70 14,52 845 0,18
BAIX LLOBREGAT 3.111.387 77,52 2.449.899 61,04 661.488 16,48 787 19,61 9.256 0,23
TERRASSA 7.038.569 99,33 4.369.502 61,67 2.669.067 37,67 1.703 24,04 11.973 0,17
VALLÈS 1.406.097 136,74 422.262 41,07 983.835 95,68 310 30,20 3.618 0,35
VILANOVA 1.281.314 80,83 884.347 55,79 396.967 25,04 316 19,93 2.920 0,18
MANRESA 1.937.101 155,85 1.095.134 88,11 841.967 67,74 462 37,14 2.871 0,23
TOTAL UPC 45.391.683 115,60 32.974.501 83,98 12.417.182 31,62 11.300 28,78 100.415 0,26
1) No s'inclou el consum del BSC
Disponible més informació a http://www.upc.edu/sirena/

Darrera actualització: 01/10/2012 10:07:07