sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.1.1

1.1.1 Estudis de grau

Descripció Per a cada estudi de grau s'indica l'any d'aprovació del Pla d'estudis vigent i els crèdits de la titulació desglossats per tipologia
Font Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centres propis
Centre Estudi Any acadèmic d'inici  Total càrrega crèdits ECTS Crèdits ECTS Troncals Crèdits ECTS Obligatoris Crèdits ECTS Optatius Crèdits ECTS PFC
200 FME Grau en Matemàtiques 2009-2010 240 60 129 36 15
Grau en Estadística (UB-UPC) (1) 2009-2010 240 66 126 30 18
210 ETSAB Grau en Arquitectura 2010-2011 330 60 210 30 30
220 ETSEIAT Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 2010-2011 240 61,5 148,5 18 12
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  2010-2011 240 60 150 18 12
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 2010-2011 240 61,5 136,5 18 24
230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació 2010-2011 240 60 150 18 12
Grau en Enginyeria Física 2011-2012 240 60 120 30 30
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 2009-2010 240 60 120 36 24
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 2010-2011 240 60 120 36 24
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics 2009-2010 240 60 120 36 24
Grau en Enginyeria Telemàtica 2010-2011 240 60 120 36 24
240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials 2010-2011 240 60 147 21 12
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 2010-2011 240 60 147 21 12
Grau en Enginyeria Química 2010-2011 240 60 144 12 24
250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil 2010-2011 240 84 132 0 24
Grau en Enginyeria de la Construcció 2010-2011 240 60 142,5 13,5 24
Grau en Enginyeria Geològica (2) 2010-2011 240 60 156 0 24
270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica 2010-2011 240 66 114 42 18
280 FNB Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 2010-2011 240 60 138 18 24
Grau en Enginyeria Marina 2010-2011 240 60 162 6 12
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 2010-2011 240 60 162 6 12
290 ETSAV Grau en Arquitectura 2010-2011 330 60 210 30 30
300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació 2010-2011 240 60 120 36 24
Grau en Enginyeria d'Aeroports 2010-2011 240 60 120 36 24
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 2009-2010 240 60 138 18 24
Grau en Enginyeria Telemàtica 2009-2010 240 60 138 18 24
310 EPSEB Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació 2009-2010 240 63 144 9 24
Grau en Enginyeri Geomàtica i Topografia 2010-2011 240 60 138 18 24
320 EET Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (3) 2010-2011 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 2009-2010 240 60 132 24 24
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Elèctrica (3) 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (3) 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Mecànica (3) 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Química (3) 2009-2010 240 60 126 30 24
330 EPSEM Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners 2009-2010 240 66 120 30 24
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 2010-2011 240 60 126 30 24
Grau en Eginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Química 2009-2010 240 60 126 30 24
340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 2009-2010 240 66 114 36 24
Grau en Enginyeria Elèctrica (3) 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (3) 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Informàtica 2010-2011 240 66 114 36 24
Grau en Enginyeria Mecànica (3) 2009-2010 240 60 126 30 24
370 FOOT Grau en Òptica i Optometria (4) 2009-2010 240 60 120 36 24
390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola 2009-2010 240 66 126 24 24
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 2009-2010 240 66 126 24 24
Grau en Enginyeria Alimentària 2009-2010 240 66 126 24 24
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics 2009-2010 240 66 132 24 18
(1) Interuniversitari amb la UB, coord. la UB
(2) Interuniversitari amb la UB, coord. la UPC
(3) Estudis amb entrada comuna
(4) S'ofereix en modalitat presencial i semipresencial
Centres adscrits
Centre Estudi Any acadèmic d'inici  Total càrrega crèdits ECTS Crèdits ECTS Troncals Crèdits ECTS Obligatoris Crèdits ECTS Optatius Crèdits ECTS PFC
801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2009-2010 240 66 144 18 12
802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2009-2010 240 66 144 18 12
804 CITM Grau en Fotografia i Creació Digital 2009-2010 240 69 129 30 12
Grau en Multimèdia 2009-2010 240 75 123 30 12
820 EUETIB Grau en Enginyeria Biomèdica 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria de l'Energia 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Elèctrica 2009-2010 240 60 120 36 24
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2009-2010 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Mecànica 2009-2010 240 60 120 36 24
Grau en Enginyeria Química 2009-2010 240 60 132 24 24
840 EUPMT Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (1) 2009-2010 240 60 132 24 24
Grau en Enginyeria Informàtica 2009-2010 240 66 114 42 18
Grau en Enginyeria Mecànica (1) 2009-2010 240 60 132 24 24
Grau en Mitjans Audiovisuals 2009-2010 240 60 126 30 24
860 EEI Grau en Enginyeria en Organització Industrial (1) 2010-2011 240 60 126 30 24
Grau en Enginyeria Química (1) 2009-2010 240 60 126 30 24
(1) Estudis amb entrada comuna

Darrera actualització: 15/01/2014 13:17:39