sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.1.2

1.1.2 Estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicles o 2n cicle (en vies d'extinció)

Descripció Per a cada estudi s'indica l'any d'aprovació del Pla d'estudis vigent, la durada i crèdits totals i desglossats per fase selectiva i fase no selectiva
Font Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centres propis
Estudis de 1r i 2n cicles
Centre  Pla Estudis (1) Durada Càrrega total (crèdits) FS (durada) FS (crèdits) FnS (durada) FnS (crèdits)
200 FME 1992 Llicenciatura de Matemàtiques 10 quadr. 300 2 quadr. 60 8 quadr. 240
210 ETSAB 1994 Arquitectura 10 quadr. 375 2 quadr. 75 8 quadr. 300
220 ETSEIAT 2003 Enginyeria Industrial 10 quadr. 375 2 quadr. 75 8 quadr. 300
2004 Enginyeria Aeronàutica 10 quadr. 375 2 quadr. 79,5 8 quadr. 295,5
230 ETSETB 1992 Enginyeria de Telecomunicació 10 quadr. 375 2 quadr. 73,5 8 quadr. 301,5
240 ETSEIB 1994 Enginyeria Industrial 10 quadr. 375 2 quadr. 69 8 quadr. 306
2000 Enginyeria Química 10 quadr. 340 2 quadr. 60 8 quadr. 280
250 ETSECCPB 1995 Enginyeria de Camins, Canals i Ports 10 quadr. 395 2 quadr. 67,5 8 quadr. 327,5
2000 Eng. Geològica (estudi compartit amb la UB) 10 quadr. 375 2 quadr. 75 8 quadr. 300
270 FIB 2003 Enginyeria Informàtica 10 quadr. 375 2 quadr. 67,5 8 quadr. 307,5
290 ETSAV 1993 Arquitectura 10 quadr. 375 2 quadr. 71 8 quadr. 304
(1) Aquests estudis estan en víes d'extinció
Estudis de 2n cicle
Centre  Pla Estudis (1) Durada Càrrega total (crèdits) FS (durada) FS (crèdits) FnS (durada) FnS (crèdits)
200 FME 1999 Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques 4 quadr. 138 - - 4 quadr. 138
220 ETSEIAT 2004 Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
1997 Enginyeria d'Organització Industrial (2)  . 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
230 ETSETB 1992 Enginyeria Electrònica (3) 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
240 ETSEIB 2000 Enginyeria d'Organització Industrial 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
2003 Eng. de Materials (estudi compartit amb la UB) 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
280 FNB 2000 Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
2000 Llicenciatura en Màquines Navals 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
300 EETAC 2001 Enginyeria de Telecomunicació (2n cicle) 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
310 EPSEB 2004 Enginyeria d'Organització Industrial (orientat a l'Edificació) (2) 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
330 EPSEM 2005 Enginyeria de Mines 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
340 EPSEVG 2004 Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 4 quadr. 150 - - 4 quadr. 150
(1) Aquests estudis estan en víes d'extinció
(2) S'ofereix en modalitat semipresencial i s'ofereixen 40 places per l'EPSEM
(3) Estudis que s'ofereixen en modalitat presencial i semipresencial
FnS = fase no selectiva
FS = fase selectiva
Estudis de 1r cicle
Centre Pla Estudis (1) Durada Càrrega total (crèdits) FS      (durada) FS         (crèdits) FnS     (durada) FnS       (crèdits)
200 FME 1996 Diplomatura d'Estadística 6 quadr. 207 2 quadr. 69 4 quadr. 138
250 ETSECCPB 1996 Eng. Tècn. d'Obres Públiques, esp. en Construccions Civils  6 quadr. 225 2 quadr. 69 4 quadr. 156
1996 Eng. Tècn. d'Obres Públiques, esp. en Hidrologia 6 quadr. 225 2 quadr. 69 4 quadr. 156
1996 Eng. Tècn. d'Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans 6 quadr. 225 2 quadr. 69 4 quadr. 156
270 FIB 2003 Eng. Tècn. d'Informàtica de Gestió 6 quadr. 225 2 quadr. 67,5 4 quadr. 157,5
2003 Eng. Tècn. d'Informàtica de Sistemes 6 quadr. 225 2 quadr. 67,5 4 quadr. 157,5
280 FNB 2000 Diplomatura de Màquines Navals 6 quadr. 219 2 quadr. 70,5 4 quadr. 148,5
2000 Diplomatura de Navegació Marítima 6 quadr. 216 2 quadr. 73,5 4 quadr. 142,5
2000 Eng. Tècn. Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell 6 quadr. 225 2 quadr. 70,5 4 quadr. 154,5
300 EETAC 2000 Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Telecomunicació 6 quadr. 225 2 quadr. 75 4 quadr. 150
2000 Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica 6 quadr. 225 2 quadr. 75 4 quadr. 150
2003 Eng. Tècn. Aeronàutica, esp. en Aeronavegació 6 quadr. 225 2 quadr. 75 4 quadr. 150
310 EPSEB 2002 Arquitectura Tècnica 8 quadr. 250 1 quadr. 28,5 7 quadr. 221,5
1997 Enginyeria Tècnica de Topografia 6 quadr. 225 1 quadr. 36 5 quadr. 189
320 EET 2004 Eng. Tecn. Industrial, esp. Tèxtil 6 quadr. 225 2 quadr. 72 4 quadr. 153
2004 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica 6 quadr. 225 2 quadr. 72 4 quadr. 153
2004 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 6 quadr. 225 2 quadr. 72 4 quadr. 153
2004 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 6 quadr. 225 2 quadr. 72 4 quadr. 153
2004 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat 6 quadr. 225 2 quadr. 72 4 quadr. 153
2001 Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en So i Imatge 6 quadr. 225 2 quadr. 72 4 quadr. 153
330 EPSEM 2002 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica 6 quadr. 225 1 quadr. 31,5 5 quadr. 193,5
2002 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 6 quadr. 225 1 quadr. 34,5 5 quadr. 190,5
2002 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 6 quadr. 225 1 quadr. 34,5 5 quadr. 190,5
2002 Eng. Tècn. de Mines, esp. en Explotació de Mines 6 quadr. 225 1 quadr. 31,5 5 quadr. 193,5
2002 Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics 6 quadr. 225 1 quadr. 36 5 quadr. 189
340 EPSEVG 1992 Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 6 quadr. 210 1 quadr. 33 5 quadr. 177
1995 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica 6 quadr. 225 1 quadr. 39 5 quadr. 186
1995 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat 6 quadr. 225 1 quadr. 37,5 5 quadr. 187,5
1995 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 6 quadr. 225 1 quadr. 36 5 quadr. 189
1995 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 6 quadr. 225 1 quadr. 36 5 quadr. 189
1995 Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics 6 quadr. 225 1 quadr. 36 5 quadr. 189
370 EUOOT 2003 Diplomatura d'Òptica i Optometria (2) 6 quadr. 207 2 quadr. 67,5 4 quadr. 139,5
390 ESAB 1993 Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Ind. Agràries i Alimentàries 6 quadr. 225 2 quadr. 67,5 4 quadr. 157,5
1993 Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries 6 quadr. 225 2 quadr. 67,5 4 quadr. 157,5
1993 Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria 6 quadr. 225 2 quadr. 67,5 4 quadr. 157,5
(1) Aquests estudis estan en víes d'extinció
FS = fase selectiva
FnS = fase no selectiva
(2) S'ofereix en modalitat presencial i semipresencial
Centres adscrits
Centre Pla Estudis (1) Durada Càrrega total (crèdits) FS      (durada) FS         (crèdits) FnS     (durada) FnS       (crèdits)
801 EUNCET 2001 Diplomatura de Ciències Empresarials 6 quadr. 195 1 quadr. 30 5 quadr. 165
2001 Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 6 quadr. 205 1 quadr. 29 5 quadr. 176
802 EAE 1997 Diplomatura de Ciències Empresarials 6 quadr. 207 1 quadr. 34,5 5 quadr. 172,5
820 EUETIB 2003 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica 6 quadr. 225 1 quadr. 33 5 quadr. 192
2003 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat 6 quadr. 225 1 quadr. 30 5 quadr. 195
2003 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 6 quadr. 225 1 quadr. 33 5 quadr. 192
2003 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 6 quadr. 225 1 quadr. 33 5 quadr. 192
840 EUPMT 2003 Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica 6 quadr. 225 1 quadr. 34,5 5 quadr. 190,5
2003 Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 6 quadr. 225 1 quadr. 34,5 5 quadr. 190,5
2003 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 6 quadr. 225 1 quadr. 34,5 5 quadr. 190,5
860 EEI 2002 Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 6 quadr. 225 1 quadr. 34,5 5 quadr. 190,5
(1) Aquests estudis estan en víes d'extinció
FS = fase selectiva
FnS = fase no selectiva

Darrera actualització: 25/09/2013 12:06:11