sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.1.5

1.1.5 Estudis de formació permanent

Descripció Relació d'estudis no reglats, de formació permanent, que condueixen a l'obtenció d'una titulació no oficial. Es diferencien per àmbit i dins d'aquest nivell per programes de màster, programes de postgrau i cursos de formació contínua
Font Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME
Programes de màster
Unitat Títol del programa Crèdits
210 ETSAB Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI (*) 60
310 EPSEB Project Management en Edificació i Urbanisme 60
310 EPSEB Facility Management 60
703 CA Restauració de Monuments d'Arquitectura 60
704 CA1 Planificació Urbana i Sostenibilitat 60
704 CA1 Sistemes d'Informació Geogràfica 60
704 CA1 Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables a l'Arquitectura 60
704 CA1 Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental (*) 60
716 EA Estructures a l'Arquitectura 60
740 UOT Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats a Països en Desenvolupament 60
740 UOT Arquitectura del Paisatge (*) 90
919 FPC Advanced Interaction 75
919 FPC Arquitectura Avançada I 75
919 FPC Disseny i Producció d'Espais 60
919 FPC Direcció de la Construcció 92
919 FPC Arquitectura Avançada II 130
(*) D'aquest programa se'n realitzen vàries edicions
Programes de postgrau
Unitat Títol del programa Crèdits
310 EPSEB Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció. Perfil Tècnic Europeu 17
704 CA1 Arquitectura i Estalvi Energètic: Eines Informàtiques pel Disseny, Avaluació i Certificació en l'era del Canvi Climàtic 35
704 CA1 Rehabilitació i Restauració Arquitectònica: de l'Anàlisi Constructiva Estructural al Projecte d'Intervenció en el Context del CTE 25
705 CA1 Sistemes de Qualificació i Certificació Energètica en Edificis: Estándards Europeus i Certificació LEED 20
735 PA Projectar la Llum 30
Cursos de Formació Contínua
Unitat Títol del programa Crèdits
914 CPSV Mètodes de Valoració Immobiliària 9
919 FPC Projecte i Rehabilitació d'Edificis en Zones Sísmiques 3
ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL
Programes de màster
Unitat Títol del programa Crèdits
191 CENIT Transport Intermodal de Mercaderies 75
280 FNB Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) 60
300 EETAC Navegació Aèria i Aeroports 60
708 ETCG Professional en Hidrologia Subterrània 60
722 ITT Gestió de les Infraestructures 60
722 ITT Gestió d'Infraestructures 60
919 FPC Projecte, Construcció i Manteniment d'Infraestructures Ferroviàries 50
Programes de postgrau
Unitat Títol del programa Crèdits
742 CEN Direcció d'Operacions Portuàries 16
919 FPC Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport 30
Cursos de Formació Contínua
Unitat Títol del programa Crèdits
742 CEN Supply Chain Management & Maritime Transport 4
ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL
Programes de màster
Unitat Títol del programa Crèdits
250 ETSECCPB Tecnologia i Gestió de l'Aigua 60
340 EPSEVG Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica 60
440 IOC Executive en Supply Chain Management. Direcció d'Operacions i Logística Intergral en un entorn Lean Management 60
440 IOC Direcció de la Producció 60
440 IOC Comunicació Digital de Projectes d'Enginyeria (CDP) 60
709 EE Mecatrònica 60
709 EE Enertrònica 60
712 EM Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial 60
712 EM Producció i Enginyeria Integrades per Ordinador (CIME) 60
712 EM Producció Automatitzada i Robòtica (*) 60
724 MMT Enginyeria Termoenergètica. Fonaments, Aplicacions, Simulacions 81
860 EEI Direcció Tècnica de l'Adobatge 60
901 FCIM Producció i Enginyeria Integrades per Ordinador (CIME) 60
901 FCIM Comunicació Digital de Projectes d'Enginyeria (CDP) 60
919 FPC Master in Water Management 3 - 2013. Número: 00019. Grupo: 00001 70
973 CERpIE-UPC Higiene Ocupacional 60
973 CERpIE-UPC Prevenció de Riscos Laborals 60
973 CERpIE-UPC Psicosociologia Aplicada a les Organitzacions 60
973 CERpIE-UPC Project Manager en Ergonomia 60
973 CERpIE-UPC Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat 68
973 CERpIE-UPC Prevenció de Riscos Professionals - Especialitat en Seguretat en el Treball 120
(*) D'aquest programa se'n realitzen vàries edicions
Programes de postgrau
Unitat Títol del programa Crèdits
220 ETSEIAT Manteniment d'Equips i Instal·lacions 20
250 ETSECCPB Gestió i Operació de Plantes de Tractament d'Aigües 15
460 INTE Eficiència Energètica i Mercats Energètics 15
713 EQ Aromes al segle XXI 15
736 PE CARMAT. Carrosseria i Materials d'Automoció 37
736 PE Electricitat i Electrònica de l'Automòbil. ELTICA 31
860 EEI Gestió Ambiental 15
919 FPC Posgrado en Drenaje Urbano 3º edición. Grupo 4237. Acción formativa 12952 15
919 FPC Logística Integral. Supply Chain Management 25
919 FPC Diploma en Ciència, Tecnologia i Societat 91,8
919 FPC Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió 20
919 FPC Innovació, Vigilància Tecnològica i Propietat Industrial 25
Cursos de Formació Continua
Unitat Títol del programa Crèdits
Especialització en Contactologia (*) 3
124 CUS Dinàmica de Sistemes 5
124 CUS Avançat de Dinàmica de Sistemes 5
745 EAB Directors i Inspectors d'Equips d'Aplicació de Productes Fitosanitaris 4
Especialització en Implantologia Oral 10,5
973 CERpIE-UPC Curs de Preparació com a Conseller de Seguretat en el Transport de Mercaderies Perilloses 9
973 CERpIE-UPC Recerca i Reconstrucció d'Accidents de Tràfic 12
973 CERpIE-UPC Responsabilitat Social Corporativa i Prevenció de Riscos Laborals 8
973 CERpIE-UPC Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat 4
973 CERpIE-UPC Auditor del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals. Intensificació en OHSAS 18001 12
(*) D'aquest programa se'n realitzen vàries edicions
ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Programes de màster
Unitat Títol del programa Crèdits
732 OE Direcció i Organització d'Empreses 60
732 OE Supply Chain & Logistics 60
732 OE Distribució i Vendes 60
732 OE MBA - Direcció i Gestió d'Empreses 60
732 OE Master in Business Administration 60
732 OE Seminari Negocis Internacionals 63
732 OE International Business&Management 60
732 OE Direcció de Màrketing i Gestió Comercial 60
732 OE Direcció Comptable i Control de Gestió 60
732 OE Direcció i Organització del Capital Humà 60
732 OE Direcció Financera 60
801 EUNCET Executive in Business Administration 90
919 FPC Fiscalitat 60
919 FPC Alta Direcció i Lideratge 60
919 FPC Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (*) 60
919 FPC MBA Internacional Xile (*) 63
919 FPC MBA Internacional Mèxic (*) 63
919 FPC MBA Internacional Brasil (*) 63
919 FPC MBA Internacional Perú (*) 63
919 FPC Direcció i Gestió d'Organitzacions de la Salut 101
919 FPC Project Management Industrial i de Serveis 60
919 FPC Executiu en Operacions i Logística 76
919 FPC Gestió Pública 85
919 FPC Executive MBI - Master in Business Innovation 60
973 CERpIE-UPC Direcció i Gestió de Recursos Humans 60
(*) D'aquest programa se'n realitzen vàries edicions
Programes de postgrau
Unitat Títol del programa Crèdits
200 FME Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers 20
440 IOC Competències Directives 15
715 EIO Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt 20
732 OE Màrqueting i Distribució Comercial 35
732 OE Direcció i Gestió d'Empreses 35
732 OE Control de Gestió 20
732 OE Màrqueting On line i Estratègia Digital 35
747 ESSI Community Management i Comunicació Digital a l'Empresa 15
801 EUNCET Direcció Financera 30
801 EUNCET Direcció de Màrqueting i Vendes (*) 30
801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses (*) 30
801 EUNCET Direcció d'Operacions i Supply Chain Management 30
860 EEI Direcció Comercial i Màrqueting 20
919 FPC Desenvolupament de Competències Directives i d'Innovació 15
919 FPC Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials 16
919 FPC Project Management Avançat (*) 20
919 FPC Design Management 30
919 FPC Lean Practitioner Program Certification 18
(*) D'aquest programa se'n realitzen vàries edicions
Cursos de Formació Continua
Unitat Títol del programa Crèdits
742 CEN Gestió de la Logística i Sostenibilitat en un Port 2
919 FPC Lideratge i comunicació en el sector òptic 2
ÀMBIT DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
Programes de màster
Unitat Títol del programa Crèdits
240 ETSEIB Negoci i Disseny en Tecnologia (*) 60
747 ESSI IT Project Management 60
919 FPC Mobile Business & Apps Design 60
919 FPC Disseny i Creació de Videojocs (*) 60
919 FPC Direcció de Sistemes i Tecnologies de la Informació 60
919 FPC Animació, Art Digital i Videojocs (*) 60
(*) D'aquest programa se'n realitzen vàries edicions
Programes de postgrau
Unitat Títol del programa Crèdits
804 CITM Direcció d'Art en Projectes de Publicitat Interactiva 15
804 CITM Postproducció Audiovisual Avançada 15
919 FPC Producció Audiovisual 30
191 FPC Direcció de Sistemes d'Informació 15
Cursos de Formació Continua
Unitat Títol del programa Crèdits
739 TSC LTE: Noves Tendències en Comunicacions Mòbils 10
747 ESSI Empresa i Cloud 4
804 CITM Fotografia Tecnocientífica 12
919 FPC Gestió de Projectes Informàtics 4

Darrera actualització: 17/09/2013 14:02:40