sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.2.2

1.2.2 Evolució de l'accés a 2n cicle

Descripció Evolució al llarg dels cinc darrers anys acadèmics de l'oferta i la demanda de places als estudis de 2n cicle.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centre Estudi 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Oferta de places Demanda total Oferta de places Demanda total Oferta de places Demanda total Oferta de places Demanda total Oferta de places Demanda total
200 FME Llic. de Matemàtiques 5 2 5 1 5  -  5  -  -   - 
Llic. de Ciències i Tèc. Estadístiques 40 19 40 9 40 12 40 7  -   - 
220 ETSEIAT Enginyeria Industrial 80 141 80 172 80 204 100 (6) 112 100 41
Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial 40 28 40 31 40 20 40 (7) 26  -  -
Enginyeria d'Organització Industrial 80 25 80 42 80 59  -  -  -  -
Enginyeria d'Organització Industrial (semipresencial) 120 (1) 147 (1) 120 (2) 169 120 (2) 141 120 (8) 133  -  -
Enginyeria Aeronàutica 20 14 20 37 20 19 20 31 20 59
230 ETSETB Enginyeria de Telecomunicació 100 30 100 21 100 22 100 19  50  3
Enginyeria Electrònica (presencial) 40 68 40 55 40 39 40 43  40  15
Enginyeria Electrònica (semipresencial) 40 40 40 12 40 12  40  4
240 ETSEIB Enginyeria Industrial 20 123 20 98 20 106 20 103 20 37
Enginyeria d'Organització Industrial 50 105 50 91 50 128 50 116  -  -
Enginyeria de Materials (amb UB) 25 20 50 30 50 39 75 70  -  -
Enginyeria Química 15 11 15 13 15 31 15 27 15 10
250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports 35 68 40 40 40 125 40 118  -   - 
Enginyeria Geològica 10 4 5 0 5 4 5 1  -   - 
270 FIB Enginyeria Informàtica 50 18 50 20 50 8  -  -  -  -
280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim 20 23 20 41 20 28 20 30  25  32
Llic. de Màquines Navals 20 13 20 5 20 11 20 7  20  24
300 EETAC Enginyeria de Telecomunicació 60 95 60 103 60 75 60 59  60  17
310 EPSEB Enginyeria d'Organització Industrial (orientació en Edificació) (4) 50 60 50 38 50 43 50 38  50  23
Enginyeria d'Organització Industrial (orientació en Edificació) – Graduat Superior en Gestió Edificació (5)  50  42  -  -  -  -  -  -  -   - 
330 EPSEM Enginyeria de Mines 35 31 35 5 35 32 35 29 35 13
340 EPSEVG Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial 40 13 40 26 40 19 40 38  -   - 
TOTAL 2N CICLE 1.045 1.100 1.020 1.047 1.020 1.177 935 1.019 475 278
(1) Incloses 40 places assignades a l'EPSEM (Manresa) amb una demanda de 46 (matrícula 43).
(2) Incloses 40 places assignades a l'EPSEM (Manresa) amb una demanda de 29 (matrícula 19).
(3) Incloses 40 places assignades a l'EPSEM (Manresa) amb una demanda de 29 (matrícula 19).
(4) L'oferta de places d'aquesta titulació, el curs 2006-2007, incloent el Graduat Superior en Edificació, és de 125 places.
(5) Títol propi.
(6) Ofereix 50 places al 2n quadrimestre
(7) Ofereix 15 places al 1r quadrimestre i 25 places al 2n quadrimestre
(8  Aquesta titulació ofereix places a l'ETSEIAT i a l'EPSEM

Darrera actualització: 26/09/2013 14:04:02