sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.2.3

1.2.3 Accés als màsters universitaris

Descripció Relació dels màsters oficials ofertats per la UPC, classificats per àmbits, amb la seva oferta de places, preinscripció i matrícula al llarg dels tres darrers anys acadèmics.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Àmbit Estudi 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Oferta de places Preinscrip. Oferta de places Preinscrip. Oferta de places Preinscrip.
Arquitectura, Urbanisme i Edificació Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 25 257 25 34 25 156
Màster en Edificació 60 183 60 64 45 71
Màster en Gestió i Valoració Urbana 25 90 25 40 25 57
Màster en Paisatgisme 30 113 35 46 35 58
Màster en Tecnologia a l'Arquitectura 60 238 60 111 60 159
Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura 35 75 30 28 25 46
Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 80 155 80 75 80 83
Màster en Urbanisme 50 143 50 45 50 62
Enginyeria Aeroespacial Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial 25 73 25 51 25 55
Ciències
Aplicades
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 30 43 30 26 30 45
Màster en Estadística i Investigació Operativa 40 86 40 57 40 68
Màster en Física Computacional i Aplicada 25 41 25 13 - -
Màster en Fotònica 30 42 30 35 30 ND
Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics - - 30 ND 25 ND
Màster en Lògica Pura i Aplicada 35 23 20 ND 25 ND
Màster en Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules 40 13 40 10 - -
Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 50 126 50 43 30 57
Ciències de la Salut Màster en Optometria i Ciències de la Visió 32 38 32 24 20 10
Enginyeria
Civil
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC) 25 22 30 ND 30 ND
Màster en Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí 50 174 50 177 50 ND
Master in Computational Mechanics 25 10 25 ND 25 ND
European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 50 13 50 ND 50 ND
Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 30 95 30 98 30 65
Màster en Enginyeria Civil 25 115 25 84 25 49
Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 20 11 20 ND 20 ND
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 25 119 25 108 25 79
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports - - - - 120 42
Màster en Enginyeria Geològica i de Mines - - - - 30 ND
Màster en Geomàtica i Navegació - - - - 30 13
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria 15 25 15 24 25 15
Màster en Recursos Hídrics 20 45 20 12 - -
Enginyeria de Biosistemes Màster en Agricultura per al Desenvolupament 20 37 20 24 - -
Màster en Aqüicultura 35 66 25 86 35 ND
Màster en Enginyeria Biotecnològica 25 49 25 42 - -
Màster en Millora Genètica Vegetal 30 38 30 29 30 ND
Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans 30 14 0 4 - -
Enginyeria
Industrial
Màster en Automàtica i Robòtica 40 161 40 111 40 54
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials 30 45 30 25 30 34
European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 30 18 30 ND 30 ND
Màster en Enginyeria Biomèdica 40 189 40 153 40 ND
Màster en Enginyeria del Cuir 20 19 20 - - -
Màster en Enginyeria en Energia 60 216 60 62 60 61
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  25 39 25 37 - -
Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos (2) - - - - 50 7
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME) 20 24 20 5 - -
Màster en Nanociència i Nanotecnologia 20 (1) 20 170 - -
Màster en Logística, Transport i Mobilitat 50 102 50 46 50 63
Màster en Polímers i Biopolímers 30 53 30 34 - -
Màster en Enginyeria d'Automoció - - - - 40 44
Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (3) - - - - 40 42
Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (4) - - - - 30 19
Màster en Enginyeria d'Organització (5) - - - - 60 75
Màster en Enginyeria d'Organització (6) - - 60 61 140 109
Màster en Enginyeria Nuclear - - - - 30 16
Màster en Enginyeria Química - - - - 60 39
Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics 15 25 15 22 - -
Gestió i Organització d'Empreses Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 90 179 60 118 80 ND
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals Màster en Enginyeria Ambiental 30 53 30 47 30 61
Màster en Enginyeria de Recursos Naturals 25 55 25 82 25 35
Màster en Sostenibilitat 30 94 50 63 40 86
Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació - - - - 25 24
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 40 82 40 59 - -
Màster en Computació 40 89 40 29 - -
Master en Enginyeria Electrònica  64 154 64 88 64 56
Màster en Enginyeria Informàtica - - - - 50 63
Màster en Enginyeria Telemàtica 30 97 30 46 - -
European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT) 30 124 30 44 40 59
Master of Science in Information and Communication Technologies (MINT) 30 77 30 34 60 34
Màster en Intel·ligència Artificial 50 116 50 82 50 62
Màster en Inovació i Reserca en Informàtica - - - - 100 49
Màster en Tecnologies de la Informació  50 96 30 55 - -
Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions  (MASTEAM) 20 161 60 99 60 91
Altres Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i ensenyament d'Idiomes . Especialitat en matemàtiques 200 181 (7) 40 50 40 ND
Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i ensenyament d'Idiomes . Especialitat en tecnologia 80 108 40 ND
Màster universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i ensenyament d'Idiomes . Especialitat en tecnologies industrials 40 40 40 ND
TOTAL 2.216 4.071 2.206 5.021 2.539 2.373
(1) No es disposa de dades  d'aquest estudi
(2) 30 places ofertades a l'EET i 20 a l'EEI
(3) Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial impartit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
(4) Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial impartit a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
(5) Màster en Enginyeria d'Organització impartit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
(6) Màster en Enginyeria d'Organització impartit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Inclou la modalitat presencial, semipresencial i semipresencial en anglès
(7) Aquesta dada fa referència a la demanda en 1a preferència d'aquet estudi
Dades a juliol 2013

Darrera actualització: 08/10/2013 13:20:05