sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.1.2

1.3.1.1.2 Matrícula de nou ingrés per via d'accés i ordre de preferència

Descripció Distribució de l'estudiantat nou de 1r de centres propis, provinent de la preinscripció, classificats segons la via d'accés a la universitat i l'ordre de preferència assignat, els dos darrers anys acadèmics.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Via d'accés Centres propis Centres adscrits
Batxillerat-PAU Procedència secundària 73,35% 68,19%
Procedència trasllats (1) 10,72% 10,79%
Estrangers 0,00% 0,00%
Diplomats o llicenciats 1,80% 3,68%
FP Procedència secundària 11,16% 13,49%
Procedència trasllats (2) 1,80% 2,29%
Majors de 25 anys 1,02% 1,47%
Altres vies o no consta 0,15% 0,08%
(1) Estudiantat que havent estat matriculats en centres universitaris i havent aprovat les PAU o equivalent han canviat de carrera
(2) Estudiantat que havent estat matriculats en escoles universitàries i essent titulats de formació professional o equivalent han canviat de carrera
DADES PER ALS GRÀFICS
VIA D'ACCÉS Centres propis Centres adscrits
Procedència secundària COU-PAU 73,35% 68,19%
Procedència trasllat COU-PAU  10,72% 10,79%
Entrangers 0,00% 0,00%
Diplomats o llicenciats 1,80% 3,68%
Procedència secundària FP II 11,16% 13,49%
Procedència trasllats FP II 1,80% 2,29%
Majors de 25 anys 1,02% 1,47%
Altres vies o no consta 0,15% 0,08%
Ordre de preferència assignat Centres propis Centres adscrits
1a preferència 85,64% 85,20%
2a preferència 8,85% 8,18%
3a preferència 3,67% 3,35%
4a preferència 1,04% 1,55%
5a - 8a preferència 0,80% 1,73%
Dades a maig 2013

Darrera actualització: 17/09/2013 14:02:37