sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.1

1.3.1.2.1 Distribució per estudis, quadrimestres i fases

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat tant a centres propis com adscrits classificats per tipologia d'estudis, quadrimestre i fase (selectiva/inicial i no selectiva/no inicial segons el tipus d'estudi). No inclou l'estudiantat matriculat al centre CFIS.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centres propis
Centre Estudi de 1r i 2n cicles Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Total
Fase selectiva Fase no selectiva Fase selectiva Fase no selectiva
200 FME Llicenciatura de Matemàtiques  -  42  -  31  44
210 ETSAB Arquitectura (1)  -  1.564  -  1.564  1.564
220 ETSEIAT Enginyeria Industrial  -  694  -  618  717
Enginyeria Aeronàutica  -  322  -  288  325
230 ETSETB Enginyeria de Telecomunicació  1  574  -  501  607
240 ETSEIB Enginyeria Industrial  -  1.395  -  1.202  1.470
Enginyeria Química  -  208  -  178  220
250 ETSECCPB Enginyeria de Camins, Canals i Ports (1)  -  562  -  562  562
Enginyeria Geològica (1)  -  78  -  78  78
270 FIB Enginyeria Informàtica  -  349  -  274  403
290 ETSAV Arquitectura  1  652  -  587  674
TOTAL ESTUDIS DE 1R I 2N CICLE  2  6.440  -  5.883  6.664
Centre Estudi de 2n cicle Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Total
Fase selectiva Fase no selectiva Fase selectiva Fase no selectiva
200 FME Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques  -  8  -  6  9
220 ETSEIAT Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial  -  32  -  34  41
Enginyeria d'Organització Industrial  -  304  -  255  333
230 ETSETB Enginyeria Electrònica  -  91  -  79  106
240 ETSEIB Enginyeria d'Organització Industrial  -  86  -  76  103
Enginyeria de Materials  - 73  - 72 83
280 FNB Llicenciatura de Nàutica i Transport Marítim  -  63  -  56  82
Llicenciatura de Màquines Navals  -  30  -  31  41
300 EETAC Enginyeria de Telecomunicació  -  49  -  43  68
310 EPSEB Enginyeria d'Organització Industrial (orientació a l'edificació)  -  58  -  47  64
330 EPSEM Enginyeria de Mines  -  50  -  41  52
340 EPSEVG Enginyeria d'Automàtica i Electrònica Industrial  -  40  -  33  41
TOTAL ESTUDIS DE 2N CICLE  -  884  -  773  1.023
Centre Estudi de 1r cicle Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Total
Fase selectiva Fase no selectiva Fase selectiva Fase no selectiva
200 FME Diplomatura d'Estadística  -   -   -   -   - 
250 ETSECCPB Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, esp. en Construccions Civils(1)  -  88  -  88  88
Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, esp. en Hidrologia (1)  -  3  -  3  3
Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans (1)  -  15  -  15  15
270 FIB Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió  -  26  -  22  45
Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes  -  38  -  21  51
280 FNB Diplomatura de Màquines Navals  -  37  -  27  47
Diplomatura de Navegació Marítima  -  48  -  26  52
Enginyeria Tècnica Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell  -  82  -  55  97
300 EETAC Enginyeria Tècnica de Telec., esp. en Sistemes de Telecomunicació  -  35  -  15  43
Enginyeria Tècnica de Telec. en Telemàtica  -  35  -  22  44
Enginyeria Tècnica Aeronàutica en Aeronavegació  -  61  -  47  70
310 EPSEB Arquitectura Tècnica  -  20  -  15  28
Enginyeria Tècnica de Topografia  -  74  -  58  89
320 EET Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Tèxtil  -  3  -  -  3
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica  -  20  -  14  26
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial  -  10  -  4  11
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial  -  39  -  29  49
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat  -  28  -  19  32
Enginyeria Tècnica de Telec. en So i Imatge  -  14  -  7  17
330 EPSEM Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica  -  11  -  7  15
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial  -  4  -  2  6
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial  -  8  -  6  10
Enginyeria Tècnica de Mines, esp. en Explotació de Mines  -  7  -  2  8
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics  -  5  -  3  7
340 EPSEVG Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió  -  47  -  16  49
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica  -  67  -  46  77
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat  -  18  -  11  21
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial  -  5  -  1  5
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial  -  8  -  7  14
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, esp. en Sistemes Electrònics  -  25  -  20  34
370 EUOOT Diplomatura d'Òptica i Optometria  -  25  -  13  26
390 ESAB Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries  -  15  -  2  15
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries  -  5  -  5  10
Enginyeria Tècnica Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria  -  22  -  15  31
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE  -  948  -  643  1.138
No inclou l'estudiantat del centre CFIS
(1) Aquesta titulació té matrícula anual
Centre Estudi de Grau Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Total
Fase Inicial Fase no Inicial Fase Inicial Fase no Inicial
200 FME Grau en Matemàtiques  60  148  49  159  210
210 ETSAB Grau en Arquitectura  545  513  545  513  1.058
220 ETSEIAT Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials  73  117  64  124  192
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  323  273  241  347  601
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  89  89  69  107  178
230 ETSETB Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  139  64  103  81  205
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació  115  130  103  142  252
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  137  66  111  88  206
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  72  79  53  89  151
Grau en Enginyeria Telemàtica  97  32  70  39  132
Grau en Enginyeria Física  42  63  42  61  105
240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials   68  14  54  22  82
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  635  713  498  817  1.349
Grau en Enginyeria Química  121  65  97  82  186
250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil   212  232  212  232  444
Grau en Enginyeria de la Construcció  152  500  152  500  652
Grau en Enginyeria Geològica  57  33  57  33  90
270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica  644  622  489  703  1.282
280 FNB Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval  111  79  71  111  190
Grau en Enginyeria Marina   65  24  49  35  89
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim   68  66  49  81  136
290 ETSAV Grau en Arquitectura  154  187  175  186  372
300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació  147  103  104  142  252
Grau en Enginyeria d'Aeroports  74  31  59  38  105
Grau en Enginyeria Telemàtica  98  69  83  83  189
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació  213  160  155  181  380
310 EPSEB Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació  527  1.290  364  1.285  1.989
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia   72  72  43  82  154
320 EET Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  92  109  69  119  201
Grau en Enginyeria Química  -  51  -  50  53
Grau en Enginyeria Mecànica  -  172  -  181  187
Grau en Enginyeria Elèctrica  -  122  -  119  123
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  -  140  -  138  145
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil  -  18  -  23  23
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  448  2  325  56  450
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  98  83  72  98  181
330 EPSEM Grau en Enginyeria Elèctrica  42  34  26  49  80
Grau en Enginyeria Mecànica  131  125  101  146  261
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  53  53  39  64  107
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners  41  58  34  62  102
Grau en Enginyeria Química  55  39  38  53  96
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC  49  45  47  40  95
340 EPSEVG Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte  139  164  120  174  310
Grau en Enginyeria Informàtica  79  34  63  40  118
Grau en Enginyeria Elèctrica  -  57  -  54  57
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  -  53  -  52  53
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  385  20  293  62  414
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics  14  15  6  23  31
Grau en Enginyeria Mecànica  -  166  -  167  170
370 EUOOT Grau en Òptica i Optometria   207  185  144  228  393
390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola  88  48  52  62  139
Grau en Enginyeria Alimentària  87  60  62  81  152
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  98  60  67  80  163
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  86  79  54  91  172
TOTAL ESTUDIS DE GRAU  7.302  7.826  5.773  8.675  15.507
TOTAL CENTRES PROPIS  7.304  16.098  5.773  15.974  24.332
Centres adscrits
Centre Estudis de 1r cicle Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Total
Fase selectiva Fase no selectiva Fase selectiva Fase no selectiva
801 EUNCET Diplomatura de Ciències Empresarials  -  23  -  23  24
Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió  -  5  -  5  5
802 EAE Diplomatura de Ciències Empresarials  -  10  -  10  10
820 EUETIB Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Mecànica  -  33  -  14  34
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat  -  12  -  6  12
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial  -  8  -  5  8
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial  -  12  -  8  13
840 EUPMT Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. en Telemàtica  1  8  -  3  9
Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió  2  18  -  10  20
Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial  -  10  -  3  10
860 EEI Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial  -  2  -  -  2
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE - C. ADSCRITS  3  141  -  87  147
Centre Estudis de Grau Quadrimestre de tardor Quadrimestre de primavera Total
Fase Inicial Fase no Inicial Fase Inicial Fase no Inicial
801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses  98  155  98  155  253
802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses  214  125  214  125  339
804 CITM Grau en Fotografia i Creació Digital  34  106  34  106  140
Grau en Multimèdia  49  145  49  145  194
820 EUETIB Grau en Enginyeria Elèctrica  171  169  123  186  346
Grau en Enginyeria Mecànica  357  496  286  506  859
Grau en Enginyeria Química  107  113  84  121  222
Grau en Enginyeria Biomèdica  74  112  59  127  190
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  209  326  153  333  540
Grau en Enginyeria de l'Energia  84  175  66  189  262
840 EUPMT Grau en Mitjans Audiovisuals  186  375  189  359  561
Grau en Enginyeria Mecànica  -  53  -  53  53
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  -  45  -  44  45
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  81  9  75  12  92
Grau en Enginyeria Informàtica  48  28  43  30  77
860 EEI Grau en Enginyeria Química  -  32  -  32  35
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú  93  2  79  14  103
Grau en Enginyeria en organització industrial  -  7  -  14  14
TOTAL ESTUDIS DE GRAU - C. ADSCRITS  1.805  2.473  1.552  2.551  4.325
TOTAL ESTUDIS C. ADSCRITS  1.808  2.614  1.552  2.638  4.472
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  9.112  18.712  7.325  18.612  28.804
Dades a maig de 2013.

Darrera actualització: 21/10/2013 12:57:18