sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.3

1.3.1.2.3 Matrícula per centres i cicles

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat tant a centres propis com adscrits classificats per 1r i 2n, 2ns i 1rs cicles i graus. L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

CENTRE NOMBRE D'ESTUDIANTAT
1r i 2n cicles 2n cicle 1r cicle Graus Total
CENTRES PROPIS
200 FME  44  9  -  210  263
210 ETSAB (1)  1.564  -  -  1.058  2.622
220 ETSEIAT  710  706  -  971  2.387
230 ETSETB  564  149  -  1.051  1.764
240 ETSEIB (1)  1.585  291  -  1.617  3.493
250 ETSECCPB  510  130  106  1.186  1.932
270 FIB  380  23  96  1.282  1.781
280 FNB  -  123  196  415  734
290 ETSAV  674  -  -  372  1.046
300 EETAC  -  68  157  926  1.151
310 EPSEB  -  64  117  2.143  2.324
320 EET  -  -  138  1.363  1.501
330 EPSEM  -  52  46  741  839
340 EPSEVG  -  41  200  1.153  1.394
370 EUOOT  -  -  26  393  419
390 ESAB  -  -  56  626  682
162 CFIS  49  -  -  111  160
TOTAL CENTRES PROPIS  6.080  1.656  1.138  15.618  24.492
CENTRES ADSCRITS
801 EUNCET  -  -  29  253  282
802 EAE  -  -  10  339  349
804 CITM  -  -  -  334  334
820 EUETIB  -  -  67  2.419  2.486
840 EUPMT  -  -  39  828  867
860 EEI  -  -  2  152  154
TOTAL CENTRES ADSCRITS  -  -  147  4.325  4.472
TOTAL UPC  6.080  1.656  1.285  19.943  28.964
Inclou l'estudiantat que es matricula per primera vegada el quadrimestre de primavera
(1) No s'inclouen els estudiants de títols propis
Dades a maig 2013

Darrera actualització: 26/09/2013 14:35:01