sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.4

1.3.1.2.4 Matrícula per lloc de residència familiar a Catalunya

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau a centres propis i centres adscrits, classificats per comarques i per campus de la UPC. L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Comarca Campus Total % vs Total
Barcelona Terrassa Vallès Manresa Vilanova Baix Llobregat Mataró Igualada
162 CFIS 200 FME 210 ETSAB 230 ETSETB  240 ETSEIB 250 ETSECCPB  270
FIB
280 FNB 310 EPSEB 802 EAE(2) 820 EUETIB (2) Total 220 ETSEIAT 320 EET 370 EUOOT 801 EUNCET(2) 804 CITM(2) Total 290 ETSAV 330 EPSEM 340 EPSEVG 300 EETAC 390 ESAB Total 840 EUPMT(2) 860 EEI(2)
Alt Camp  -  1  3  4  3  1  2  2  3  -  5  24  7  2  -  -  4  13  1  2  5  -  1  1  -  -  46 0,2%
Alt Empordà  2  2  12  15  22  12  2  9  6  2  10  94  12  3  4  -  1  20  2  -  4  5  6  11  2  -  133 0,5%
Alt Penedès  2  2  29  31  40  20  29  3  32  2  29  219  20  2  4  2  1  29  7  2  102  12  15  27  1  4  391 1,5%
Alt Urgell  -  -  6  5  7  5  4  -  6  -  8  41  5  2  3  1  -  11  4  3  -  3  1  4  1  -  64 0,2%
Alta Ribagorça  -  1  -  3  -  -  2  -  2  1  2  11  2  1  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  14 0,1%
Anoia  1  1  30  29  43  14  29  9  39  7  41  243  37  8  2  1  2  50  8  51  17  9  10  19  2  91  481 1,8%
Bages  1  1  24  19  35  20  25  1  37  2  15  180  89  24  13  4  15  145  13  387  6  11  1  12  3  2  748 2,8%
Baix Camp  -  2  18  19  45  26  5  11  17  2  22  167  26  5  10  -  8  49  5  1  24  11  6  17  3  -  266 1,0%
Baix Ebre  -  3  13  11  17  14  10  3  22  -  20  113  8  1  1  -  -  10  3  2  8  3  4  7  2  -  145 0,6%
Baix Empordà  1  3  19  8  10  20  9  7  8  5  11  101  13  5  4  -  -  22  6  2  3  9  5  14  4  -  152 0,6%
Baix Llobregat  10  21  233  197  349  167  273  70  306  48  382  2.056  175  91  33  10  19  328  53  67  278  361  154  515  36  19  3.352 12,7%
Baix Penedès  -  -  12  7  16  8  9  6  20  3  11  92  16  -  4  -  -  20  3  1  79  22  9  31  1  1  228 0,9%
Barcelonès  41  104  917  691  1.686  796  763  284  949  177  1.035  7.443  648  283  98  19  81  1.129  283  32  354  371  247  618  253  15  10.127 38,5%
Berguedà  3  3  10  13  12  8  14  2  6  -  9  80  7  1  -  1  1  10  4  56  -  3  3  6  2  -  158 0,6%
Cerdanya  -  -  3  4  9  2  -  -  7  -  8  33  3  1  -  -  -  4  2  2  -  1  -  1  2  -  44 0,2%
Conca de Barberà  -  -  2  4  3  2  3  4  1  -  -  19  2  2  1  -  -  5  1  1  4  -  1  1  -  -  31 0,1%
Garraf  -  5  46  21  37  36  18  10  31  9  32  245  19  1  3  1  2  26  7  -  261  34  27  61  4  4  608 2,3%
Garrigues  -  -  4  4  2  8  2  -  3  1  4  28  3  -  -  -  -  3  2  1  1  1  2  3  -  -  38 0,1%
Garrotxa  3  3  13  5  13  4  6  -  2  -  15  64  3  4  -  -  1  8  3  -  3  1  -  1  -  -  79 0,3%
Gironès  10  16  29  31  40  23  16  8  9  1  22  205  13  3  10  1  -  27  4  1  1  2  3  5  -  -  243 0,9%
Maresme  6  21  126  96  219  116  121  66  163  13  185  1.132  101  39  18  3  17  178  40  5  16  41  40  81  350  1  1.803 6,8%
Montsià  -  -  11  8  17  3  12  10  16  -  16  93  5  2  1  -  1  9  2  1  3  2  2  4  2  -  114 0,4%
Noguera  1  2  5  11  12  8  2  -  4  1  4  50  6  -  -  1  -  7  2  3  1  2  1  3  2  -  68 0,3%
Osona  2  3  39  34  59  42  47  9  20  3  51  309  39  15  9  2  4  69  11  35  2  12  15  27  14  1  468 1,8%
Pallars Jussà  1  -  4  4  6  6  2  -  4  -  5  32  3  -  -  -  -  3  -  1  -  1  -  1  -  -  37 0,1%
Pallars Subirà  -  -  3  1  1  5  1  -  4  -  4  19  1  1  1  -  -  3  -  -  2  1  -  1  1  -  26 0,1%
Pla de l'Estany  -  -  5  3  7  4  1  -  -  -  3  23  3  3  2  -  2  10  3  -  -  -  1  1  -  -  37 0,1%
Pla d'Urgell  -  1  6  8  7  4  4  1  2  -  16  49  10  4  1  1  1  17  2  5  5  2  -  2  2  -  82 0,3%
Priorat  1  1  1  -  2  -  1  -  1  -  1  8  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  1  1  -  -  10 0,0%
Ribera d'Ebre  -  -  1  3  12  2  1  1  6  -  9  35  2  2  2  -  -  6  -  -  3  1  -  1  -  -  45 0,2%
Ripollès  -  -  5  5  14  5  5  3  6  1  10  54  7  5  4  -  1  17  3  1  1  2  4  6  -  -  82 0,3%
Segarra  -  -  5  11  8  4  4  1  2  -  11  46  9  1  3  -  -  13  2  2  1  2  -  2  1  4  71 0,3%
Segrià  6  4  61  28  51  54  9  6  13  1  17  250  36  9  3  1  4  53  9  6  8  9  -  9  1  1  337 1,3%
Selva  2  1  16  13  24  25  15  10  10  2  21  139  18  6  8  -  1  33  2  2  5  6  2  8  8  -  197 0,7%
Solsonès  -  2  7  5  4  3  7  1  8  2  5  44  1  2  1  1  1  6  1  14  2  5  1  6  -  -  73 0,3%
Tarragonès  1  1  43  22  78  35  11  10  24  5  10  240  26  4  3  1  2  36  7  1  40  13  3  16  1  -  341 1,3%
Terra Alta  -  -  2  1  4  2  -  -  2  -  2  13  3  -  4  -  -  7  -  1  1  1  -  1  -  -  23 0,1%
Urgell  1  -  9  5  10  7  6  1  5  1  14  59  9  4  2  -  3  18  2  7  2  2  1  3  1  3  95 0,4%
Vall d'Aran  -  -  -  3  2  6  -  -  2  -  5  18  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  3  -  -  21 0,1%
Vallès Occidental  11  11  63  145  228  169  100  52  242  26  88  1.135  757  784  83  215  81  1.920  385  107  30  41  49  90  51  6  3.724 14,1%
Vallès Oriental  6  6  80  74  130  92  101  34  114  12  141  790  115  106  19  14  25  279  50  16  29  52  22  74  94  2  1.334 5,1%
TOTAL CATALUNYA  112  221  1.915  1.601  3.284  1.778  1.671  634  2.154  327  2.299  15.996  2.260  1.426  354  279  278  4.597  932  818  1.301  1.057  637  1.694  844  154  26.336
(1) Estudiants amb residència familiar a Catalunya
(2) Centre Adscrit a  la UPC.
Dades a maig de 2013

Darrera actualització: 27/09/2013 10:18:00