sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.5

1.3.1.2.5 Matrícula per lloc de residència familiar a l'estat espanyol (no inclou Catalunya)

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau a centres propis i centres adscrits classificats geogràficament en l'estat espanyol. No inclou les dades de Catalunya, que es poden consultar a la taula 1.3.1.2.4. L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centre  Andalusia Aragó Principat d'Astúries Balears  Canàries Cantàbria Castella i Lleó Castella-la Manxa Ceuta i Melilla Extremadura Galícia Madrid Múrcia Navarra La Rioja País Basc País Valencià Total
CENTRES PROPIS
200 FME  4  4  -  10  2  -  3  1  -  -  3  -  3  3  -  1  7  41
210 ETSAB  11  101  12  224  37  13  19  5  2  -  33  18  1  17  15  86  66 660
220 ETSEIAT  1  8  1  74  4  -  2  2  -  -  1  5  2  2  1  3  11 117
230 ETSETB  6  8  -  88  5  -  2  3  -  -  11  4  1  7  -  2  17 154
240 ETSEIB  7  12  2  113  6  1  -  2  -  -  3  1  1  4  1  14  18 185
250 ETSECCPB  3  28  1  60  5  -  1  1  -  -  2  2  -  5  1  14  15 138
270 FIB  4  11  -  50  9  1  2  1  -  -  2  1  -  2  3  4  6 96
280 FNB  -  2  1  65  5  1  -  1  -  -  1  -  -  -  -  6  13 95
290 ETSAV  9  12  2  33  3  5  2  -  -  -  5  1  3  1  2  14  15 107
300 EETAC  8  6  -  23  4  1  5  2  1  -  7  3  2  2  2  4  15 85
310 EPSEB  5  24  2  57  5  1  9  -  -  -  5  1  1  3  4  14  17 148
320 EET  2  2  1  39  2  -  2  1  -  1  2  -  -  2  1  -  4 59
330 EPSEM  -  2  -  9  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  2 15
340 EPSEVG  4  8  -  38  1  2  2  2  -  1  3  -  -  1  1  4  9 76
370 EUOOT  8  2  6  14  4  -  2  1  -  -  4  3  -  5  1  12  3 65
390 ESAB  -  2  1  23  3  1  -  3  -  -  -  1  -  -  -  1  2 37
162 CFIS  5  3  1  8  2  -  2  2  -  -  4  2  4  4  -  1  10 48
CENTRES ADSCRITS
801 EUNCET  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2
802 EAE   -  1  -  13  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14
804 CITM   2  2  -  11  4  2  5  1  -  -  6  3  -  -  -  6  10  52
820 EUETIB  4  12  2  108  5  1  1  1  -  -  10  1  -  7  -  7  13 172
840 EUPMT  1  1  -  10  1  -  1  -  -  -  -  -  -  2  -  1  2  19
860 EEI   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0
TOTAL UPC  84 251 32 1.072 108 29 60 29 3 2 102 46 18 67 33 194 255 2.385
% SOBRE EL TOTAL DE LA UPC 3,5% 10,5% 1,3% 44,9% 4,5% 1,2% 2,5% 1,2% 0,1% 0,1% 4,3% 1,9% 0,8% 2,8% 1,4% 8,1% 10,7%
No inclou Catalunya (vegeu la distribució comarcal dels estudiants amb domicili familiar a Catalunya a la taula següent).
Dades a maig de 2012

Darrera actualització: 27/09/2013 10:22:26