sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.7

1.3.1.2.7 Matrícula per campus i la seva àrea d'influència

Descripció Relació del nombre d'estudiantat matriculat de 1r i 2n cicles i grau per campus i residència segons la zona d'influència del campus. L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS s'ha considerat com a estudiant de la doble titulació CFIS i com a estudiant per a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Campus  Centres Estudiants Residència a la zona d'influència del campus (1) Residència fora de la zona d'influència del campus
CENTRES PROPIS
Barcelona Nàutica 1 734 39,37% 60,63%
Barcelona Nord 3 5.477 42,27% 57,73%
Barcelona Sud (2) 4 8.862 42,68% 57,32%
Baix Llobregat 2 1.833 28,10% 71,90%
Manresa 1 839 46,13% 53,87%
Terrassa 3 4.307 43,28% 56,72%
Vallès 1 1.046 41,59% 58,41%
Vilanova i la Geltrú 1 1.394 18,72% 81,28%
Total Centres Propis 16 24.492 40,21% 59,79%
CENTRES ADSCRITS
Terrassa 2 616 54,38% 45,62%
Barcelona Urgell (3) 1 2.486 43,00% 57,00%
Resta de Barcelona 1 349 50,72% 49,28%
Mataró 1 867 40,37% 59,63%
Igualada 1 154 59,09% 40,91%
Total Centres Adscrits 6 4.472 45,21% 54,79%
TOTAL UPC 22 28.964 40,98% 59,02%
(1) El concepte de residència a la zona d'influència del campus inclou:
- Campus de Barcelona: la comarca del Barcelonès i Cornellà de Llobregat.
- Campus de Terrassa: les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
- Campus de Vilanova: la comarca del Garraf.
- Campus de Manresa: la comarca del Bages.
- Campus de Baix Llobregat: la comarca del Baix Llobregat (inclòs Cornellà de Llobregat)
- Campus del Vallès: les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
(2) El centre CFIS no es comptabilitza com a centre però els seus estudiants estàn inclosos a l'estudiantat d'aquest campus
(3)  Inclou el centre adscrit consorciat EUETIB.
Dades a maig de 2013

Darrera actualització: 27/09/2013 10:35:24