sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.1.2.8

1.3.1.2.8 Matrícula per crèdits i EETC

Descripció Relació del nombre de crèdits matriculats de 1r i 2n cicles i grau, en centres propis i adscrits, per quadrimestre, estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el % de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centres Propis
Centre Estudis Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Adaptats  Convalidats Reconeguts EETC (2)
200 FME LLICENCIATURA DE MATEMÀTIQUES  1.525,50  1.218,00  165,00  82,50  60,00 20,0%  -  15,00  69,00  25
LLICENCIATURA DE CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES  348,00  232,50  108,00  7,50  - 33,0%  -  -  -  5
GRAU EN MATEMÀTIQUES  11.096,50  10.151,50  885,00  60,00  - 9,0%  -     1.903,50  185
210 ETSAB ARQUITECTURA  59.285,50  50.197,00  5.064,00  1.902,00  2.122,50 15,0%  1.081,50  10,50  4.389,00  790
GRAU EN ARQUITECTURA  56.603,00  51.574,50  4.793,50  235,00  - 9,0%  -     6.228,00  943
220 ETSEIAT ENGINYERIA INDUSTRIAL  41.810,00  32.558,00  5.304,00  2.092,50  1.855,50 22,0%  -  94,50  1.962,00  557
ENGINYERIA AERONÀUTICA  21.160,50  17.668,50  2.032,50  972,00  487,50 17,0%  -  -  787,50  282
ENGINYERIA D'AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL  1.437,00  1.278,00  93,00  39,00  27,00 11,0%  -  -  82,50  19
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL  11.369,50  8.815,00  1.393,50  577,50  583,50 22,0%  -  4,50  838,00  152
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS  35.541,00  29.074,50  5.592,00  712,50  162,00 18,0%  -  -  1.536,00  592
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES AEROESPACIALS  11.657,00  10.706,00  879,00  66,00  6,00 8,0%  -  -  994,50  194
GRAU EN ENGINYERIA EN VEHICLES AEROESPACIALS  10.838,00  9.485,00  1.204,50  142,50  6,00 12,0%  -  -  97,50  181
230 ETSETB ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ  32.807,50  25.732,00  4.684,50  1.573,50  817,50 22,0%  -  52,50  1.960,00  437
ENGINYERIA ELECTRÒNICA  3.279,50  2.760,50  288,00  108,00  123,00 16,0%  -  790,50  283,00  44
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS  10.331,00  7.196,00  2.421,00  516,00  198,00 30,0%  -  -  822,00  172
GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ  13.703,00  11.152,50  1.974,50  492,00  84,00 19,0%  -  -  1.354,50  228
GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA  6.313,00  4.465,00  1.458,00  360,00  30,00 29,0%  -  -  717,50  105
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ  11.032,00  8.770,00  1.806,00  396,00  60,00 21,0%  -  -  926,00  184
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS  8.041,00  6.543,00  1.186,00  246,00  66,00 19,0%  -  -  402,00  134
GRAU EN ENGINYERIA FÍSICA  5.106,00  4.938,00  168,00  -  - 3,0%  -  -  306,00  85
240 ETSEIB ENGINYERIA INDUSTRIAL  84.977,50  73.804,00  7.341,00  1.765,50  2.067,00 13,0%  -  282,00  5.713,50  1.133
ENGINYERIA QUÍMICA  10.782,00  9.528,00  792,00  241,50  220,50 12,0%  -  64,50  711,00  159
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL  3.261,00  2.956,50  220,50  45,00  39,00 9,0%  -  471,00  387,00  43
ENGINYERIA DE MATERIALS (TITULACIÓ CONJUNTA AMB LA UB)  4.212,00  3.217,50  711,00  270,00  13,50 24,0%  -  210,00  395,50  56
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS  79.795,50  66.843,00  11.205,00  1.554,00  193,50 16,0%  -  -  2.904,00  1.330
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA  10.542,00  7.860,00  2.293,50  328,50  60,00 25,0%  -  -  568,50  176
GRAU EN ENGINYERIA DE MATERIALS  4.647,00  3.252,00  1.123,50  211,50  60,00 30,0%  -  -  216,00  77
250 ETSECCPB ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS  27.370,00  24.134,50  2.049,00  604,50  582,00 12,0%  -  45,50  906,50  346
ENGINYERIA GEOLÒGICA  3.782,50  3.248,50  274,50  100,50  159,00 14,0%  -  -  297,50  50
ENG. TÈCN. D'OBRES PÚBLIQUES, ESP. EN TRANSPORTS I SERVEIS URBANS  117,00  25,50  61,50  1,50  28,50 78,0%  -  -  32,50  2
ENG. TÈCN. D'OBRES PÚBLIQUES, ESP. EN CONSTRUCCIONS CIVILS  1.467,50  615,50  324,00  235,50  292,50 58,0%  -  -  103,00  20
ENG. TÈCN. D'OBRES PÚBLIQUES, ESP. EN HIDROLOGIA  27,00  1,50  -  1,50  24,00 94,0%  -  -  -  0
GRAU EN ENGINYERIA CIVIL  24.468,00  21.979,50  2.464,50  24,00  - 10,0%  -  -  226,50  408
GRAU EN ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ  30.886,50  26.098,50  4.734,00  54,00  - 16,0%  -  -  10.318,00  515
GRAU EN ENGINYERIA GEOLÒGICA  4.738,50  3.963,00  775,50  -  - 16,0%  -  -  105,00  79
270 FIB ENGINYERIA INFORMÀTICA  17.889,00  15.219,00  1.402,50  660,00  607,50 15,0%  -  7,50  1.303,00  239
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ  927,00  748,50  75,00  9,00  94,50 19,0%  -  -  22,00  12
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE SISTEMES  960,00  730,50  99,00  31,50  99,00 24,0%  -  -  56,50  13
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA  64.926,30  51.838,80  10.330,50  2.277,00  480,00 20,0%  -  -  3.169,70  1.082
280 FNB LLICENCIATURA DE NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM  3.414,50  3.272,00  94,50  24,00  24,00 4,0%  -  9,00  288,25  46
LLICENCIATURA DE MÀQUINES NAVALS  1.771,50  1.693,50  78,00  -  - 4,0%  -  51,00  77,00  24
ENG. TÈCN. NAVAL, ESP.EN PROPULSIÓ I SERVEIS DEL VAIXELL  2.439,00  1.411,50  285,00  213,00  529,50 42,0%  -  223,50  276,00  33
DIPLOMATURA DE MÀQUINES NAVALS  706,50  351,00  115,50  45,00  195,00 50,0%  -  463,50  122,00  10
DIPLOMATURA DE NAVEGACIÓ MARÍTIMA  1.039,50  543,00  258,00  70,50  168,00 48,0%  -  -  89,50  14
GRAU EN ENGINYERIA MARINA  4.777,50  3.976,50  693,00  90,00  18,00 17,0%  -  -  291,00  80
GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL  10.690,50  9.145,50  1.395,00  129,00  21,00 14,0%  -  -  513,00  178
GRAU EN ENGINYERIA NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM  7.783,50  7.077,00  631,50  69,00  6,00 9,0%  -  -  754,50  130
290 ETSAV ARQUITECTURA  26.830,00  22.493,50  2.723,50  675,00  938,00 16,0%  1.173,00  -  1.691,50  358
GRAU EN ARQUITECTURA  19.107,00  17.692,00  1.232,00  165,00  18,00 7,0%  -  -  1.415,00  318
300 EETAC ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ  2.066,25  1.893,75  130,50  19,50  22,50 8,0%  -  -  162,25  28
ENG.TÈCN. D'AERONÀUTICA, ESP. EN AERONAVEGACIÓ  2.237,70  1.856,70  198,00  105,00  78,00 17,0%  -  17,10  275,40  30
ENG. TÈCN.DE TELECOMUNICACIÓ, ESP. EN SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ  719,40  523,50  137,70  53,70  4,50 27,0%  -  -  217,50  10
ENG. TÈCN. DE TELECOMUNICACIÓ, ESP. EN TELEMÀTICA  751,50  507,00  192,00  12,00  40,50 33,0%  -  -  167,00  10
GRAU EN ENGINYERIA D'AEROPORTS  5.479,50  4.293,00  912,00  208,50  66,00 22,0%  -  -  309,00  91
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ  17.283,00  12.090,00  3.921,00  882,00  390,00 30,0%  -  -  1.876,50  288
GRAU EN ENGINYERIA D'AERONAVEGACIÓ  13.975,50  12.147,00  1.501,50  267,00  60,00 13,0%  -  -  738,00  233
GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA  8.316,50  6.128,50  1.678,50  371,50  138,00 26,0%  -  -  2.041,50  139
310 EPSEB ARQUITECTURA TÈCNICA  370,00  110,50  117,00  12,00  130,50 70,0%  -  -  27,50  6
ENGINYERIA TÈCNICA DE TOPOGRAFIA  2.110,50  1.575,00  277,50  129,00  129,00 25,0%  -  4,50  169,50  28
ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL  2.227,50  2.056,50  88,50  27,00  55,50 8,0%  -  -  209,00  30
GRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ  84.945,50  69.765,00  11.125,50  2.634,00  1.421,00 18,0%  -  -  11.009,50  1.416
GRAU EN ENGINYERIA GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA  7.110,00  5.952,00  837,00  225,00  96,00 16,0%  -  -  1.189,50  119
320 EET ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT TÈXTIL  51,00  22,50  22,50  -  6,00 56,0%  -  -  28,50  1
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL  1.092,00  268,50  418,50  124,50  280,50 75,0%  -  -  92,50  15
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL  172,50  54,00  28,50  6,00  84,00 69,0%  -  -  12,00  2
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT  759,00  217,50  222,00  94,50  225,00 71,0%  -  -  64,00  10
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN MECÀNICA  387,00  100,50  43,50  49,50  193,50 74,0%  -  -  85,50  5
ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN SO I IMATGE  225,00  102,00  55,50  39,00  28,50 55,0%  -  -  93,50  3
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS  10.830,00  8.892,00  1.590,00  294,00  54,00 18,0%  -  -  658,80  181
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA  7.664,00  6.782,00  756,00  96,00  30,00 12,0%  -  -  804,00  128
GRAU EN ENGINYERIA ÀREA INDUSTRIAL  13.752,00  11.148,00  2.136,00  360,00  108,00 19,0%  -  -  816,00  229
GRAU EN ENG. DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENV. DEL PRODUCTE  10.026,00  9.486,00  522,00  18,00  - 5,0%  -  -  714,00  167
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA  9.961,00  8.773,00  1.056,00  114,00  18,00 12,0%  -  -  1.335,00  166
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA  3.648,00  3.252,00  318,00  78,00  - 11,0%  -  -  624,00  61
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA  12.330,00  11.451,00  813,00  60,00  6,00 7,0%  -  -  2.019,00  206
GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL  1.846,00  1.498,00  294,00  30,00  24,00 19,0%  -  -  858,00  31
330 EPSEM ENGINYERIA TÈCNICA DE MINES, ESPECIALITAT EN EXPLOTACIÓ DE MINES  61,50  6,00  16,50  16,50  22,50 90,0%  -  -  16,50  1
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL  258,00  147,00  82,50  16,50  12,00 43,0%  -  -  0,50  3
ENG. TÈCN.INDUSTRIAL, ESP. EN MECÀNICA  201,00  73,50  55,50  4,50  67,50 63,0%  -  -  16,50  3
ENG. TÈCN. DE TELECOMUNICACIÓ, ESP. EN SISTEMES ELECTRÒNICS  106,50  16,50  16,50  6,00  67,50 85,0%  -  -  -  1
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN QUÍMICA INDUSTRIAL  45,00  -  16,50  -  28,50 100,0%  -  -  2,50  1
ENGINYERIA DE MINES  2.585,00  2.321,00  186,00  42,00  36,00 10,0%  48,00  60,00  64,50  34
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA  5.088,00  4.266,00  648,00  138,00  36,00 16,0%  -  -  246,00  85
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES TIC  5.040,00  4.752,00  282,00  6,00  - 6,0%  -  -  510,00  84
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA  5.658,00  4.980,00  498,00  144,00  36,00 12,0%  -  -  552,00  94
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA  13.224,00  11.310,00  1.380,00  396,00  138,00 14,0%  -  -  1.596,00  220
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA  4.026,00  3.504,00  348,00  132,00  42,00 13,0%  -  -  768,00  67
GRAU EN ENGINYERIA DE RECURSOS ENERGÈTICS I MINERS  5.478,00  4.860,00  456,00  114,00  48,00 11,0%  -  -  7.212,00  91
340 EPSEVG ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL  244,50  186,00  21,00  25,50  12,00 24,0%  -  -  37,00  3
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ  913,00  566,50  75,00  63,00  208,50 38,0%  -  28,50  105,00  13
ENG. TÈCN. DE TELECOMUNICACIÓ, ESP. EN SISTEMES ELECTRÒNICS  786,00  442,50  54,00  102,00  187,50 44,0%  -  -  114,50  10
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRICITAT  586,50  342,00  31,50  67,50  145,50 42,0%  -  -  83,50  8
ENGINYERIA D'AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL  1.450,50  1.197,00  193,50  24,00  36,00 17,0%  -  6,00  68,50  19
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN QUÍMICA INDUSTRIAL  57,00  -  45,00  6,00  6,00 100,0%  -  -  36,00  1
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN MECÀNICA  2.098,50  859,50  198,00  339,00  702,00 59,0%  -  6,00  169,00  28
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS  1.590,00  1.332,00  222,00  36,00  - 16,0%  -  -  102,00  27
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA  4.638,00  3.918,00  558,00  138,00  24,00 16,0%  -  -  684,00  77
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA  12.222,00  10.344,00  1.350,00  444,00  84,00 15,0%  -  -  2.052,00  204
GRAU EN ENGINYERIA ÀREA INDUSTRIAL  11.076,00  8.424,00  1.986,00  528,00  138,00 24,0%  -  -  804,00  185
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA  4.881,00  4.521,00  288,00  66,00  6,00 7,0%  -  -  919,20  81
GRAU EN ENG. DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENV. DEL PRODUCTE  16.530,00  14.550,00  1.446,00  384,00  150,00 12,0%  -  -  1.170,00  276
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA  5.683,50  4.621,50  943,50  111,00  7,50 19,0%  -  -  838,50  95
370 FOOT DIPLOMATURA D'ÒPTICA I OPTOMETRIA  736,50  354,00  148,50  43,50  190,50 52,0%  -  -  123,00  14
GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA  20.604,00  17.256,00  2.905,50  354,00  88,50 16,0%        1.500,00  365
390 ESAB ENG. TÈCN. AGRÍCOLA, ESP. EN HORTOFRUCTICULTURA I JARDINERIA  253,00  192,50  25,50  20,00  15,00 24,0%  -  -  101,00  3
ENG. TÈCN. AGRÍCOLA, ESP. EN EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES  103,50  97,50  -  6,00  - 6,0%  -  -  -  1
ENG. TÈCN.AGRÍCOLA, ESP. EN INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES  131,50  100,00  25,50  6,00  - 24,0%  -  -  34,50  2
GRAU EN ENGINYERIA AGROAMBIENTAL I DEL PAISATGE  7.671,00  6.417,00  1.062,00  132,00  60,00 16,0%  -  -  1.207,00  128
GRAU EN ENGINYERIA ALIMENTÀRIA  7.716,00  6.468,00  1.086,00  144,00  18,00 16,0%  -  -  1.080,00  129
GRAU EN ENGINYERIA AGRÍCOLA  6.414,00  5.484,00  834,00  60,00  36,00 14,0%  -  -  1.230,00  107
GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES BIOLÒGICS  8.400,00  7.056,00  1.206,00  126,00  12,00 16,0%  -  -  726,00  140
Total Centres Propis  1.184.513,65  990.145,75  143.364,70  31.026,70  19.976,50 16,4% 2302,5 2917,1 109378,1 18475,73
Centres adscrits
Centre Matrícula ordinària (1) Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Adaptats  Convalidats Reconeguts EETC (2)
801 EUNCET DIPLOMATURA DE CIÈNCIES EMPRESARIALS  240,00  20,00  88,00  114,00  18,00 92,0%  -  -  54,00  4
ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ  42,00  -  42,00  -  - 100,0%  -  -  33,00  1
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES  12.648,00  11.418,00  1.020,00  162,00  48,00 10,0%  -  -  6.036,00  211
802 EAE DIPLOMATURA DE CIÈNCIES EMPRESARIALS  160,50  66,00  27,00  39,00  28,50 59,0%  -  -  1,50  2
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES  19.383,00  17.493,00  1.638,00  234,00  18,00 10,0%  -  -  2.604,00  323
804 CITM GRAU EN FOTOGRAFIA I CREACIÓ DIGITAL  7.431,00  7.305,00  126,00  -  - 2,0%  -  -  543,00  124
GRAU EN MULTIMÈDIA  9.939,00  9.417,00  411,00  102,00  9,00 5,0%  -  -  633,00  166
820 EUETIB ENG. TÈCN.INDUSTRIAL, ESP. EN MECÀNICA  531,00  117,00  94,50  115,50  204,00 78,0%  -  -  33,00  7
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN QUÍMICA INDUSTRIAL  106,50  55,50  12,00  33,00  6,00 48,0%  -  -  -  1
ENGI. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRICITAT  148,50  54,00  22,50  16,50  55,50 64,0%  -  -  2,00  2
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL  247,50  87,00  49,50  33,00  78,00 65,0%  -  -  -  3
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA  25.738,00  21.832,00  3.234,00  504,00  168,00 15,0%  -  -  1.561,00  429
GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA  14.256,00  13.314,00  732,00  156,00  54,00 7,0%  -  -  1.247,00  238
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA  41.386,00  34.144,00  5.760,00  1.194,00  288,00 17,0%  -  -  3.017,50  690
GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA  10.062,00  8.970,00  900,00  156,00  36,00 11,0%  -  -  1.049,50  168
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA  15.702,00  13.158,00  2.130,00  318,00  96,00 16,0%  -  -  2.433,00  262
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA  10.698,00  8.646,00  1.644,00  384,00  24,00 19,0%  -  -  792,00  178
840 EUPMT ENGINYERIA TÈCNICA D'INFORMÀTICA DE GESTIÓ  295,50  120,00  52,50  34,50  88,50 59,0%  -  -  18,00  4
ENG. TÈCN. DE TELECOMUNICACIÓ, ESP. EN TELEMÀTICA  204,00  46,50  57,00  13,50  87,00 77,0%  -  -  28,50  3
ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL  192,00  72,00  76,50  39,00  4,50 63,0%  -  -  -  3
GRAU EN ENGINYERIA ÀREA INDUSTRIAL  1.524,00  1.188,00  282,00  36,00  18,00 22,0%  -  -  120,00  25
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA  4.524,00  4.230,00  288,00  6,00  - 6,0%  -  -  360,00  75
GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS  31.550,00  30.332,00  1.044,00  174,00  - 4,0%  -  -  1.517,00  526
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA  2.994,00  2.802,00  156,00  30,00  6,00 6,0%        612,00  50
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA  3.865,50  3.532,50  310,50  22,50  - 9,0%  -  -  546,00  64
860 EEI ENG. TÈCN. INDUSTRIAL, ESP. EN QUÍMICA INDUSTRIAL  22,50  16,50  -  6,00  - 27,0%  -  -  -  0
GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL  1.632,00  1.398,00  192,00  36,00  6,00 14,0%  -  -  1.266,00  27
GRAU EN ENGINYERIA ÀREA INDUSTRIAL  1.074,00  1.074,00  -  -  - 0,0%  -  -  48,00  18
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA  3.420,00  2.604,00  660,00  126,00  30,00 24,0%  -  -  586,00  57
Total Centres Adscrits  220.016,50  193.512,00  21.049,00  4.084,50  1.371,00 12,0%  -  -  25.141,00  3.660,38
(1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de PFC
(2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals
Aquestes dades són del curs acadèmic i, per tant, sumen els crèdits matriculats als dos quadrimestres

Darrera actualització: 27/09/2013 10:52:19