sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.2.1.1

1.3.2.1.1 Matrícula de nou ingrés

Descripció Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés per estudi i gènere.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Responsable Estudi 2011-2012 2012-2013
Dones Homes Total Dones Homes Total
183 UTGAB Màster en Paisatgisme  17  16  33  14  9  23
Màster en Tecnologia a l'Arquitectura  36  30  66  33  43  76
Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura  5  16  21  5  8  13
Màster en Gestió i Valoració Urbana  11  13  24  16  12  28
Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  14  4  18  12  14  26
Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  18  22  40  23  23  46
Màster en Urbanisme  15  14  29  15  10  25
200 FME Màster en Estadística i Investigació Operativa  19  15  34  24  16  40
Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  5  12  17  6  10  16
220 ETSEIAT Master en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  -   -   -   2  16  18
Master en Enginyeria d'Organització  -   -   -   10  51  61
230 ETSETB Màster en Enginyeria Electrònica  1  27  28  1  24  25
Màster en Enginyeria d'Organització  15  30  45  -   -   - 
Màster en Enginyeria Telemàtica  5  16  21  -   -   - 
Master of Science in Information and Communication Technologies  2  4  6  3  9  12
Màster en Fotònica  5  19  24  7  18  25
European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  1  3  4  1  5  6
European Master of Research on Information and Communication Technologies  5  23  28  -  17  17
240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica  4  35  39  2  16  18
Màster en Polímers i Biopolímers  8  9  17  -   -   - 
Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics  7  4  11  -   -   - 
Màster en Logística, Transport i Mobilitat  8  19  27  8  16  24
Màster en Enginyeria Biotecnològica  7  7  14  -   -   - 
Màster en Enginyeria d'Automoció  -   -   -   1  23  24
Màster en Enginyeria d'Organització  -   -   -   6  22  28
Màster en Enginyeria Química  -   -   -   7  8  15
Màster en Enginyeria Nuclear  -   -   -   8  25  33
European Master in Advanced Materials Science and Engineering  1  1  2  2  2  4
Màster en Ciència i Enginyeria de Materials  3  9  12  4  10  14
Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de riscos laborals  19  17  36  14  14  28
250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Civil  5  19  24  2  8  10
Màster en Enginyeria Ambiental  7  9  16  4  10  14
Màster en Enginyeria Estructural de la Construcció  13  22  35  11  30  41
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  -  -  -  3  17  20
Master in Computational Mechanics  1  6  7  1  5  6
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria  -  9  9  -  6  6
Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC)  4  5  9  13  12  25
European Master in Hydroinformatics and Water Management  8  7  15  10  4  14
Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació  -  -  -  9  9  18
270 FIB Màster en Tecnologies de la Informació  5  15  20  -   -   - 
Màster en Computació  4  11  15  -   -   - 
Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes  4  24  28  -   -   - 
Màster en Intel.ligència Artificial  5  27  32  2  19  21
Màster en Innovació i Recerca en Informàtica  -   -   -   5  27  32
Màster en Enginyeria Informàtica  -   -   -   4  16  20
European Master in Data Mining and Knowledge Management  2  3  5  4  4  8
European Master in Distributed Computing  -  1  1  1  6  7
300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)  9  31  40  5  36  41
Master in Aerospace Science and Technology  2  12  14  5  14  19
310 EPSEB Màster en Edificació  5  16  21  7  16  23
320 EET Màster en Sostenibilitat  18  17  35  15  13  28
Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  12  5  17  -   -   - 
Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos  -   -   -   2  3  5
330 EPSEM Màster en Enginyeria de Recursos Naturals  7  14  21  4  4  8
340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  -   -   -   2  7  9
370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió  11  3  14  1  1  2
820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia  8  39  47  4  18  22
860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir  8  7  15  -  -  -
410 ICE Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques  17  17  34  20  13  33
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia  21  40  61  20  19  39
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  10  21  31  4  10  14
480 IS.UPC Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i Cooperació  -   -   -   2  7  9
708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica  12  21  33  12  22  34
720 FA Màster en Física Computacional i Aplicada  3  5  8  -  -  -
TOTAL  432  771  1.203  396  777  1.173

Darrera actualització: 08/10/2013 13:26:39