sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.2.2.1

1.3.2.2.1 Matrícula per gènere i edat

Descripció Relació del nombre d'estudiantat de màsters universitaris classificats per estudi, gènere i edat.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

2011-2012 2012-2013
Àmbit Unitat Responsable Estudi Dones Homes Total Dones Homes Total
Arquitectura, Urbanisme i Edificació 183 UTGAB Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 14 4 18 13 15 28
310 EPSEB Màster en Edificació 27 58 85 12 29 41
183 UTGAB Màster en Gestió i Valoració Urbana 23 22 45 20 17 37
183 UTGAB Màster en Paisatgisme 47 40 87 41 23 64
183 UTGAB Màster en Tecnologia a l'Arquitectura 88 79 167 83 97 180
183 UTGAB Màster en Teoria i Història de l'Arquitectura 9 25 34 10 14 24
183 UTGAB Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 27 41 68 28 31 59
183 UTGAB Màster en Urbanisme 59 43 102 45 43 88
Ciències Aplicades 200 FME Master en Estadística i Investigació Operativa 42 35 77 51 43 94
200 FME Màster en Enginyeria Matemàtica 1 1 2 - - -
720 FA Màster en Física Computacional i Aplicada 7 14 21 2 1 3
230 ETSETB Màster en Fotònica 5 23 28 10 22 32
230 ETSETB European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 1 3 4 1 6 7
200 FME Màster en Matemàtica Aplicada - 1 1 - - -
200 FME Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 9 13 22 10 14 24
370 EUOOT Màster en Optometria i Ciències de la Visió 35 15 50 21 8 29
240 ETSEIB Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 32 31 63 34 30 64
Enginyeria Aeroespacial 300 EETAC Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial 5 29 34 10 28 38
Enginyeria Civil 250 ETSECCPB Màster en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAMHC) 5 8 13 13 12 25
250 ETSECCPB Master in Computational Mechanics 1 10 11 4 17 21
250 ETSECCPB European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 10 9 19 12 5 17
708 ETCG Màster en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 25 42 67 26 49 75
250 ETSECCPB Erasmus Mundus en Gestió del Risc per Inundació - - - 9 9 18
250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Civil 23 54 77 14 43 57
250 ETSECCPB Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports - - - 3 17 20
250 ETSECCPB Màster en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) - - - 1 3 4
250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 25 54 79 25 59 84
250 ETSECCPB Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria - 13 13 0 17 17
250 ETSECCPB Màster en Recursos Hídrics 6 6 12 0 3 3
Enginyeria de Biosistemes 390 ESAB Màster en Agricultura per al Desenvolupament 11 6 17 1 1 2
240 ETSEIB Màster en Enginyeria Biotecnològica 16 14 30 10 9 19
390 ESAB Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans 4 4 8 1 1 2
Enginyeria Industrial 240 ETSEIB Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering (EMMME) - 5 5 1 4 5
240 ETSEIB European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 3 2 5 5 4 9
240 ETSEIB Màster en Automàtica i Robòtica 7 64 71 3 42 45
240 ETSEIB Màster en Ciència i Enginyeria de Materials 7 17 24 7 21 28
240 ETSEIB Màster en Enginyeria d'Automoció - - - 1 23 24
220 ETSEIAT  Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial - - - 2 16 18
340 EPSEVG Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial - - - 2 7 9
320 EET Màster en Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos - - - 2 3 5
860 EEI Màster en Enginyeria del Cuir 11 17 28 7 8 15
220 ETSEIAT  Màster en Enginyeria d'Organització  15 30 45 22 71 93
240 ETSEIB Màster en Enginyeria d'Organització  - - - 6 22 28
820 EUETIB Màster en Enginyeria en Energia 21 105 126 15 89 104
240 ETSEIB Màster en Enginyeria Nuclear - - - 8 25 33
240 ETSEIB Màster en Enginyeria Química 8 25 33 7 8 15
320 EET Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  26 14 40 14 8 22
240 ETSEIB Màster en Logística, Transport i Mobilitat 18 40 58 23 43 66
240 ETSEIB Màster en Polímers i Biopolímers 20 21 41 10 10 20
240 ETSEIB Màster en Recerca en Enginyeria de Processos Químics 7 10 17 4 3 7
240 ETSEIB Màster en Sistemes Energètics Sostenibles - - - 0 1 1
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals 250 ETSECCPB Màster en Enginyeria Ambiental 17 18 35 15 20 35
330 EPSEM Màster en Enginyeria de Recursos Naturals 12 16 28 10 15 25
320 EET Màster en Sostenibilitat 44 32 76 40 31 71
480 IS.UPC Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació - - - 2 7 9
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 270 FIB Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 5 35 40 2 23 25
270 FIB Màster en Computació 4 22 26 4 10 14
270 FIB Màster en Computació distribuÏda - 1 1 2 12 14
270 FIB Màster en Enginyeria Informàtica - - - 4 16 20
270 FIB Mineria de dades i gestió del coneixement/ European Master in Data Mining and Knowledge Management 2 3 5 4 4 8
230 ETSETB Master en Enginyeria Electrònica  6 64 70 3 60 63
230 ETSETB Màster en Enginyeria Telemàtica 11 34 45 5 21 26
230 ETSETB European Master of Research on Information and Communication Technologies - MERIT 8 38 46 7 35 42
230 ETSETB Master of Science in Information and Communication Technologies - MINT 5 18 23 6 14 20
270 FIB Màster en Intel·ligència Artificial 13 52 65 7 48 55
270 FIB Màster en Inovació i Reserca en Informàtica - - - 5 27 32
270 FIB Màster en Tecnologies de la Informació  11 36 47 7 23 30
300 EETAC Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions - MASTEAM 20 80 100 13 75 88
Altres 410 ICE Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques.   18 20 38 21 17 38
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia.  24 48 72 25 27 52
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials.   19 26 45 7 13 20
TOTAL 919 1.590 2.509 838 1.572 2.410
   Dades a maig 2013
Dades per fer els gràfics
Edat Dones Homes
21 0 -1
22 3 -7
23 44 -68
24 80 -140
25 98 -172
26 107 -214
27 91 -160
28 98 -129
29 55 -118
> 29 262 -563

Darrera actualització: 18/10/2013 08:00:10