sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.2.2.2

1.3.2.2.2 Matrícula d'estudiantat estranger per estudis i regió geogràfica de procedència

Descripció Relació de l'estudiantat matriculat a màsters universitaris, classificats per àmbits, estudi i nacionalitat.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Àmbit Estudi Estudiantat
total
Estudiantat estranger % Estudiantat estranger
183 UTAGB Arquitectura, energia i medi ambient 28 17 60,7%
Gestió i valoració urbana 37 21 56,8%
Paisatgisme 64 31 48,4%
Tecnologia a l'arquitectura 180 82 45,6%
Teoria i història de l'arquitectura 24 12 50,0%
Teoria i pràctica del projecte d'arquitectura 59 35 59,3%
Urbanisme 88 38 43,2%
200 FME Estadística i investigació operativa 94 20 21,3%
Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica 24 10 41,7%
220 ETSEIAT Enginyeria d'organització 93 5 5,4%
Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 18 4 22,2%
230 ETSETB Enginyeria electrònica 63 6 9,5%
Enginyeria fotònica, nanofotònica i biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 7 7 100,0%
Enginyeria telemàtica 26 15 57,7%
Fotònica 32 14 43,8%
Recerca en tecnologies de la informació i la comunicació 42 22 52,4%
Tecnologies de la informació i la comunicació 20 17 85,0%
240 ETSEIB Advanced Materials Science and Engineering 9 6 66,7%
Ciència i enginyeria de materials 28 6 21,4%
Enginyeria biotecnològica 19 7 36,8%
Enginyeria mecànica 5 3 60,0%
Enginyeria d'automoció 24 3 12,5%
Enginyeria d'organització 28 2 7,1%
Enginyeria química 15 1 6,7%
Enginyeria nuclear 33 21 63,6%
Logística, transport i mobilitat 66 23 35%
Polímers i biopolímers 20 6 30,0%
Recerca en enginyeria de processos químics 7 2 28,6%
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals 64 3 4,7%
Sisteme energètics sostenibles 1 1 100,0%
250 ETSECCPB Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques 25 22 88,0%
Enginyeria ambiental 35 5 14%
Enginyeria civil 57 13 22,8%
Enginyeria estructural i de la construcció 84 45 53,6%
Enginyeria de camins, canals i ports 20 0 0,0%
Enginyeria de gestió costanera i marítima 4 4 100,0%
Gestió del risc per inundació 18 17 94,4%
Hidroinformàtica i gestió de l'aigua/Hydroinformatics and Water Management 17 15 88,2%
Mecànica computacional 21 19 90,5%
Mètodes numèrics en enginyeria 17 8 47,1%
Recursos hídrics 3 2 66,7%
270 FIB Arquitectura de computadors, xarxes i sistemes 25 13 52,0%
Computació 14 5 35,7%
Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing 14 14 100,0%
Enginyeria informàtica 20 6 30,0%
Intel·ligència artificial 55 19 34,5%
Innovació i reserca en infomàtica 32 14 43,8%
Mineria de dades i gestió del coneixement / European Master in Data Mining and Knowledge Management 8 8 100,0%
Tecnologies de la informació 30 15 50,0%
300 EETAC Ciència i tecnologia aeroespacial 38 20 52,6%
Enginyeria i gestió de les telecomunicacions 88 21 23,9%
310 EPSEB Edificació 41 14 34,1%
320 EET Enginyeria tèxtil, paperera i gràfica 22 5 22,7%
Sostenibilitat 71 29 40,8%
Enginyeria de tecnologies de materials fibrosos 5 1 20,0%
330 EPSEM Enginyeria dels recursos naturals 25 1 4,0%
340 EPSEVG Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 9 0 0,0%
370 FOOT Optometria i ciències de la visió 29 1 3,4%
390 ESAB Agricultura per al desenvolupament 2 0 0,0%
Sistemes agrícoles periurbans 2 1 50,0%
410 ICE Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en matemàtiques 38 1 2,6%
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologia 52 0 0,0%
Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Especialitat en tecnologies industrials 20 0 0,0%
480 IS.UPC Tecnologia per al desenvolupament humà i la cooperació 9 2 22,2%
707 ESAII Automàtica i robòtica 45 18 40,0%
708 ETCG Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica 75 46 61,3%
720 FA Física computacional i aplicada 3 1 33,3%
820 EUETIB Enginyeria en energia 104 30 28,8%
860 EEI Enginyeria del cuir 15 7 46,7%
TOTAL 2.410 882 36,6%
   Dades a maig 2013
Unió Europea 135
Resta d'Europa 58
Amèrica del Nord 17
Amèrica Llatina 491
Àfrica 31
Àsia 158

Darrera actualització: 08/10/2013 13:20:06