sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.3.1.1

1.3.3.1.1 Estudiantat per programa i gènere

Descripció Distribució de l'estudiantat matriculat de nou ingrés en programes de doctorat distribuït per àmbit, programa i gènere
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Nom programa 2011-2012 2012-2013
Dones Homes Total Estrangers Dones Homes Total Estrangers
1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ
703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  10  9  19  10  1  7  8  5
704 CA1 Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura  2  4  6  1  -   -   -  - 
704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  6  7  13  7  3  3  6  6
704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  6  10  16  6  4  10  14  5
718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  4  9  13  6  4  5  9  5
735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  7  18  25  13  5  12  17  6
740 UOT Doctorat en Urbanisme  3  3  6  6  5  1  6  3
TOTAL  38  60  98  49  22  38  60  30
2. CIÈNCIES
200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  5  5  10  2  2  6  8  3
300 EETAC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  -  -  -  -  -   4  4  2
715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  -  1  1  -  1  1  2  2
720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  7  16  23  15  3  7  10  9
731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  -  1  1  -  1  1  2  2
745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  5  3  8  4  4  9  13  7
893 ICFO Doctorat en Fotònica  4  14  18  15  1  14  15  11
893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  3  4  7  7  2  3  5  5
TOTAL  24  44  68  43  14  45  59  41
3. ENGINYERIA CIVIL
250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  1  11  12  8  1  6  7  3
706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  5  11  16  5  2  4  6  4
708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  6  6  12  4  5  10  15  9
708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  -  2  2  2  -   4  4  4
711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  6  4  10  1  10  5  15  8
722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  1  6  7  -  -   -   -  - 
736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  1  7  8  3  7  7  14  4
737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  2  9  11  7  -   2  2  - 
742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  2  2  4  2  -   4  4  - 
TOTAL  24  58  82  32  25  42  67  32
4. ENGINYERIA INDUSTRIAL
440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  3  20  23  13  2  16  18  9
460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -   -   -   -   -   1  1  1
480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  -  2  2  1  17  10  27  14
702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  6  12  18  1  4  8  12  8
702 CMEM Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Materials Science and Engineering  6  1  7  4  1  1  2  2
707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  1  4  5  2  4  3  7  3
709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  2  -  2  2  1  13  14  8
713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  1  16  17  5  8  4  12  7
713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  4  6  10  4  7  1  8  3
714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  -  3  3  2  4  2  6  2
721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  8  8  16  9  1  2  3  1
724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  2  3  5  1  -   5  5  2
729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  3  1  4  1  1  9  10  3
732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  19  29  48  31  9  25  34  23
736 PE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  1  2  3  -  3  8  11  5
741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  -  3  3  1  3  1  4  1
TOTAL  56  110  166  77  65  109  174  92
5. ENGINYERIA DE LES TIC
340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -  2  2  2  -   2  2 2
701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  3  17  20  11  -   18  18 12
701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -   -   -   -   1  3  4 4
710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  3  14  17  7  2  15  17 6
723 LSI Doctorat en Computació  -  8  8  5  -   5  5 2
723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  1  6  7  3  5  6  11 8
739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  8  19  27  17  4  24  28 15
744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  -  3  3  2  1  2  3 3
TOTAL  15  69  84  47  13  75  88  52
TOTAL UPC  157  341  498  248  139  309  448  247
Dades a setembre de 2013

Darrera actualització: 13/05/2014 08:46:41