sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.3.5

1.3.5 Estudiantat de la UPC. Resum

Descripció Desglòs del nombre total d'estudiantat de la UPC per tipologia d'ensenyament que reben: reglat o no reglat i per tipus de titulació a la qual opten.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Tipus d'estudis Nombre d'estudiantat
Estudis reglats Estudis de 1r i 2n cicles (1) 6.031
Estudis de 2n cicle (1) 1.656
Estudis de 1r cicle (1) 1.285
Estudis de grau (1) 19.832
Estudis de màsters universitaris (2) 2.410
Estudis de doctorat  2.680
Estudis no reglats Estudis de formació permanent (3) 1.861
(1) Centres propis i centres adscrits. No inclou el centre CFIS
(2) Només inclou l'estudiantat dels màsters universitaris gestionats per la UPC
(3) Dades provisionals a juny de 2013
1r i 2n cicles 6.031
2n cicle  1.656
1r cicle 1.285
Grau 19.832
Màster universitari 2.410
Doctorat  2.680
Formació permanent 1.861

Darrera actualització: 08/10/2013 13:20:06