sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.4.1.1

1.4.1.1 Resultats acadèmics. Dades globals

Descripció Evolució de la matrícula (per quadrimestre) i del rendiment acadèmic desglossat per fase inicial i no inicial i per gènere, al llarg dels darrers tres anys acadèmics.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2009-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

DADES MATRICULA
Any acadèmic
2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
Estudiantat nou Temps complet 526 1.854 2.380 1.310 4.151 5.461 1.351 4.297 5.648
Temps parcial 55 246 301 69 368 437 70 361 431
Total 581 2.100 2.681 1.379 4.519 5.898 1.421 4.658 6.079
Estudiantat total 1.443 4.105 5.548 2.744 8.880 11.624 3.877 12.551 16.428
EETC 1.218 3.359 4.577 2.244 7.209 9.453 3.208 10.308 13.516
RESULTATS DE LA FASE NO INICIAL RESULTATS DE LA FASE INICIAL
Any acadèmic
2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
Fase Inicial Nous Temps Complet 526 1.854 2.380 1.310 4.151 5.461 1.351 4.297 5.648
Aptes % d'aptes en el temps previst (tp) 47,5% 40,4% 42,0% 44,6% 36,0% 38,1% 44,9% 38,2% 39,8%
% d'aptes en el tp + 1 curs 30,8% 28,4% 28,9% 33,9% 31,9% 32,4% - - -
No Aptes % de no aptes 1r any 8,4% 13,2% 12,1% 8,9% 13,4% 12,3% 11,3% 14,4% 13,6%
% de no aptes Fase Inicial 6,1% 8,8% 8,2% 3,7% 7,5% 6,6% - - -
Altres(1) 7,2% 9,2% 8,7% 8,9% 11,3% 10,7% - - -
(1) L'apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecte a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc.
RESULTATS DE LA FASE NO INICIAL
2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
Taxes de rendiment Taxa de rendiment (2) 0,83 0,81 0,82 0,81 0,77 0,78 0,82 0,79 0,80
Taxa d'èxit (3) 0,87 0,85 0,86 0,84 0,81 0,82 0,85 0,82 0,83
Mitjana crèdits matriculats 43,06 40,07 41,10 38,48 37,78 37,97 43,78 42,19 42,60
(2) Paràmetre de rendiment mitjà = Mitjana de crèdits superats / Mitjana de crèdits matriculats
(3) Paràmetre d'èxit = Mitjana de crèdits superats / Mitjana de crèdits presentats
2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
Titulats Nombre de titulats Estudis de Grau - - - - - 194 524
Estudis de 2n cicle - - - 477 446 408 567
Estudis de 1r i 2n cicle - - - 1450 1412 1462 1533
Estudis de 1r cicle - - - 1533 1450 1419 1134
Mitjana de permanència Estudis de Grau - - - - - 5,49 2,70
Estudis de 2n cicle - - - 4,08 4,29 4,50 4,20
Estudis de 1r i 2n cicle - - - 7,86 7,88 7,51 7,60
Estudis de 1r cicle - - - 5,52 5,69 5,47 4,30
Taxes RD 1393/2007 Taxa de graduació (%)(4) Estudis de Grau - - - - - - -
Estudis de 2n cicle 25,3% 29,6% 37,7% 34,5% - - -
Estudis de 1r i 2n cicle 16,0% 17,7% - - - - -
Estudis de 1r cicle 23,4% 21,7% 26,3% 30,2% - - -
Taxa d'eficiència (%) Estudis de Grau - - - - - 95,0% 97,0%
Estudis de 2n cicle - - - 88,1% 74,0% 79,0% 86,5%
Estudis de 1r i 2n cicle - - - 88,7% 80,1% 80,0% 80,6%
Estudis de 1r cicle - - - 84,5% 74,5% 77,0% 80,6%
Taxa d'abandonament (%)(4) Estudis de Grau - - - - - - -
Estudis de 2n cicle 25,2% 26,8% 16,4% 17,1% - - -
Estudis de 1r i 2n cicle 41,2% 38,7% - - - - -
Estudis de 1r cicle 34,6% 32,8% 28,5% 34,7% - - -
(4) L'any de referència de la taxa de graduació i la taxa d'abandonament correspon a l'any d'accés a la titulació

Darrera actualització: 27/09/2013 12:54:05