sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.4.1.2

1.4.1.2 Resultats acadèmics per estudis

Descripció Resultats acadèmics per les titulacions de grau. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Estudis de grau
Centre Titulació Fase Inicial Fase no selectiva
Nous 1r 2010-2011 % d'aptes No Aptes Altres Taxa de rendiment (1) Paràmetre d'èxit (2) Mitjana de crèdits teòrics (3) Mitjana de crèdits matriculats % Crèdits matriculats vs. teòrics Mitjana de crèdits superats Índex d'apropament al ritme teòric (4)
t. p. t. p. +1 1r any FI
200 FME Grau en Matemàtiques 52 40,4% 23,1% 17,3% 9,6% 9,6% 0,81 0,86 60,0 43,40 72,3% 34,98 58,3%
210 ETSAB Grau en Arquitectura 357 59,9% 17,4% 3,6% 6,4% 12,6% 0,79 0,83 60,0 48,30 80,5% 38,39 64,0%
220 ETSEIAT Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 61 86,9% 4,9% 3,3% 0,0% 4,9% 0,92 0,92 60,0 30,19 50,3% 27,67 46,1%
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 199 16,6% 59,8% 14,1% 5,5% 4,0% 0,71 0,74 60,0 21,86 36,4% 15,47 25,8%
Grau en Enginyeria de Vehicles Aeroespacials 61 47,5% 42,6% 1,6% 6,6% 1,6% 0,82 0,82 60,0 22,72 37,9% 18,53 30,9%
230 ETSETB Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació 85 31,8% 47,1% 1,2% 8,2% 11,8% 0,70 0,72 60,0 41,28 68,8% 28,74 47,9%
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 45 35,6% 42,2% 11,1% 4,4% 6,7% 0,73 0,77 60,0 46,01 76,7% 33,66 56,1%
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 85 25,9% 44,7% 8,2% 8,2% 12,9% 0,57 0,62 60,0 33,03 55,1% 18,97 31,6%
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics 77 13,0% 32,5% 14,3% 10,4% 29,9% 0,68 0,75 60,0 36,95 61,6% 25,23 42,1%
Grau en Enginyeria Telemàtica 65 0,0% 26,2% 27,7% 9,2% 36,9% 0,60 0,63 60,0 30,52 50,9% 18,26 30,4%
240 ETSEIB Grau en Enginyeria de Materials 39 5,1% 28,2% 51,3% 2,6% 12,8% 0,52 0,54 60,0 19,20 32,0% 9,9 16,5%
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 458 39,3% 48,9% 4,6% 3,1% 4,1% 0,81 0,83 60,0 43,23 72,1% 34,91 58,2%
Grau en Enginyeria Química 78 20,5% 37,2% 19,2% 10,3% 12,8% 0,83 0,84 60,0 41,28 68,8% 34,14 56,9%
250 ETSECCPB Grau en Enginyeria Civil 133 35,3% 48,1% 5,3% 3,8% 7,5% 0,90 0,92 60,0 50,06 83,4% 45,04 75,1%
Grau en Enginyeria de la Construcció 173 36,4% 43,4% 11,6% 4,0% 4,6% 0,82 0,87 60,0 50,18 83,6% 41,14 68,6%
Grau en Enginyeria Geològica 50 14,0% 14,0% 2,0% 12,0% 58,0% 0,74 0,74 60,0 52,67 87,8% 38,83 64,7%
270 FIB Grau en Enginyeria Informàtica 386 16,1% 27,5% 27,7% 15,5% 13,2% 0,78 0,83 60,0 42,22 70,4% 32,76 54,6%
280 FNB Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval 63 38,1% 39,7% 9,5% 7,9% 4,8% 0,83 0,85 60,0 41,19 68,7% 34,05 56,8%
Grau en Enginyeria Marina 37 10,8% 37,8% 21,6% 18,9% 10,8% 0,77 0,83 60,0 30,86 51,4% 23,86 39,8%
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 45 42,2% 33,3% 17,8% 0,0% 6,7% 0,80 0,83 60,0 41,90 69,8% 33,63 56,1%
290 ETSAV Grau en Arquitectura 123 31,7% 47,2% 0,8% 3,3% 17,1% 0,91 0,94 60,0 31,62 52,7% 28,85 48,1%
300 EETAC Grau en Enginyeria d'Aeronavegació 73 39,7% 46,6% 2,7% 2,7% 8,2% 0,88 0,89 60,0 40,56 67,6% 35,78 59,6%
Grau en Enginyeria d'Aeroports 30 36,7% 33,3% 10,0% 0,0% 20,0% 0,83 0,83 60,0 40,98 68,3% 33,96 56,6%
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 105 12,4% 32,4% 19,0% 13,3% 22,9% 0,64 0,65 60,0 37,90 63,2% 24,17 40,3%
Grau en Enginyeria Telemàtica 37 5,4% 29,7% 13,5% 8,1% 43,2% 0,69 0,71 60,0 37,05 61,8% 25,7 42,8%
310 EPSEB Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació 365 50,7% 30,1% 10,4% 1,9% 6,8% 0,80 0,84 60,0 40,56 67,6% 32,25 53,8%
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia 65 43,1% 36,9% 9,2% 3,1% 7,7% 0,87 0,92 60,0 36,78 61,3% 31,81 53,0%
320 EET Fase Inicial Comú: Grau en Eng. de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Grau en Eng. Elèctrica / Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Eng. Mecànica / Grau en Eng. Química 239 40,2% 38,5% 11,3% 6,3% 3,8% - - - - - - -
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolup. del Producte 53 73,6% 11,3% 7,5% 5,7% 1,9% 0,91 0,92 60,0 49,30 82,2% 44,87 74,8%
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 57 52,6% 17,5% 8,8% 14,0% 7,0% 0,71 0,74 60,0 52,91 88,2% 37,7 62,8%
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil - - - - - - 0,77 0,79 60,0 40,62 67,7% 31,38 52,3%
Grau en Enginyeria Elèctrica - - - - - - 0,79 0,81 60,0 44,59 74,3% 35,29 58,8%
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - - - - - - 0,79 0,81 60,0 47,44 79,1% 37,31 62,2%
Grau en Enginyeria Mecànica - - - - - - 0,86 0,87 60,0 49,04 81,7% 42,28 70,5%
Grau en Enginyeria Química - - - - - - 0,81 0,84 60,0 54,81 91,4% 44,27 73,8%
330 EPSEM Grau en Enginyeria de Recursos Minerals 33 42,4% 21,2% 21,2% 6,1% 9,1% 0,81 0,86 60,0 58,33 97,2% 47,17 78,6%
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 35 62,9% 11,4% 17,1% 2,9% 5,7% 0,78 0,84 60,0 48,00 80,0% 37,62 62,7%
Grau en Enginyeria Elèctrica 37 56,8% 16,2% 16,2% 5,4% 5,4% 0,81 0,86 60,0 50,23 83,7% 40,63 67,7%
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 38 60,5% 18,4% 7,9% 5,3% 7,9% 0,84 0,88 60,0 53,38 89,0% 45 75,0%
Grau en Enginyeria Mecànica 65 44,6% 20,0% 9,2% 7,7% 18,5% 0,72 0,80 60,0 48,00 80,0% 34,69 57,8%
Grau en Enginyeria Química 30 56,7% 10,0% 13,3% 3,3% 16,7% 0,85 0,87 60,0 50,59 84,3% 42,97 71,6%
340 EPSEVG Fase Inicial Comú: Grau en Eng. Elèctrica / Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Eng. Mecànica 164 42,7% 24,4% 6,7% 7,3% 18,9% - - - - - - -
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolup. del Producte 85 61,2% 22,4% 9,4% 3,5% 3,5% 0,82 0,85 60,0 48,23 80,4% 39,64 66,1%
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics 18 33,3% 27,8% 16,7% 0,0% 22,2% 0,79 0,79 60,0 48,00 80,0% 38 63,3%
Grau en Enginyeria Elèctrica - - - - - - 0,81 0,85 60,0 45,74 76,2% 37,13 61,9%
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - - - - - - 0,85 0,88 60,0 47,75 79,6% 40,5 67,5%
Grau en Enginyeria Informàtica 30 50,0% 16,7% 20,0% 3,3% 10,0% 0,72 0,77 60,0 37,17 62,0% 26,83 44,7%
Grau en Enginyeria Mecànica - - - - - - 0,79 0,81 60,0 44,24 73,7% 34,77 58,0%
370 FOOT Grau en Òptica i Optometria 79 64,6% 15,2% 13,9% 2,5% 3,8% 0,84 0,85 60,0 54,58 91,0% 45,6 76,0%
Grau en Òptica i Optometria (semipresencial) 30 33,3% 3,3% 60,0% 0,0% 3,3% 0,71 0,79 60,0 29,13 48,6% 20,75 34,6%
390 ESAB Grau en Enginyeria Agrícola 34 26,5% 26,5% 26,5% 2,9% 17,6% 0,88 0,91 60,0 46,60 77,7% 41,23 68,7%
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 46 39,1% 26,1% 17,4% 6,5% 10,9% 0,85 0,88 60,0 44,97 75,0% 38,14 63,6%
Grau en Enginyeria Alimentària 35 20,0% 37,1% 37,1% 0,0% 5,7% 0,86 0,86 60,0 43,85 73,1% 37,5 62,5%
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics 45 42,2% 20,0% 22,2% 8,9% 6,7% 0,88 0,90 60,0 51,71 86,2% 45,57 76,0%
801 EUNCET Grau en Administració i Direcció d'Empreses 69 56,5% 21,7% 4,3% 2,9% 14,5% 0,85 0,88 60,0 46,00 76,7% 38,97 65,0%
802 EAE Grau en Administració i Direcció d'Empreses 85 61,2% 15,3% - - - 0,84 0,88 60,0 47,87 79,8% 40,3 67,2%
804 CITM Grau en Fotografia i Creació Digital 104 73,1% 17,3% 1,9% 0,0% 7,7% 0,96 0,97 60,0 41,83 69,7% 39,97 66,6%
Grau en Multimèdia 107 71,0% 21,5% 3,7% 0,0% 3,7% 0,92 0,93 60,0 50,54 84,2% 46,56 77,6%
Grau en Enginyeria Biomèdica 47 57,4% 14,9% 10,6% 4,3% 12,8% 0,86 0,87 60,0 54,53 90,9% 46,93 78,2%
Grau en Enginyeria de l'Energia 58 55,2% 25,9% 3,4% 8,6% 6,9% 0,87 0,88 60,0 51,78 86,3% 45,15 75,3%
Grau en Enginyeria Elèctrica 83 36,1% 27,7% 20,5% 9,6% 6,0% 0,83 0,84 60,0 46,98 78,3% 39,07 65,1%
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 120 37,5% 32,5% 17,5% 6,7% 5,8% 0,83 0,85 60,0 47,34 78,9% 39,26 65,4%
Grau en Enginyeria Mecànica 192 54,7% 23,4% 7,3% 9,9% 4,7% 0,80 0,83 60,0 48,86 81,4% 39,11 65,2%
Grau en Enginyeria Química 57 47,4% 26,3% 12,3% 10,5% 3,5% 0,77 0,80 60,0 45,96 76,6% 35,17 58,6%
840 EUPMT Fase Inicial Comú: Grau en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en Eng. Mecànica 58 74,1% 12,1% 6,9% 0,0% 6,9% - - - - - - -
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - - - - - - 0,82 0,84 60,0 41,45 69,1% 34 56,7%
Grau en Enginyeria Informàtica 25 60,0% 16,0% 16,0% 0,0% 8,0% 0,85 0,87 60,0 42,98 71,6% 36,45 60,8%
Grau en Enginyeria Mecànica - - - - - - 0,86 0,88 60,0 50,45 84,1% 43,64 72,7%
Grau en Mitjans Audiovisuals 165 92,7% 0,6% 2,4% 0,0% 4,2% 0,88 0,89 60,0 58,43 97,4% 51,15 85,3%
860 EEI Grau en Enginyeria Química 29 37,9% 24,1% 24,1% 3,4% 10,3% 0,76 0,82 60,0 37,21 62,0% 28,28 47,1%
(1) Paràmetre de rendiment mitjà = Mitjana de crèdits superats / Mitjana de crèdits matriculats
(2) Paràmetre d'èxit = Mitjana de crèdits superats / Mitjana de crèdits presentats
(3) Crèdits anuals teòrics = nombre total de crèdits que cal matricular per completar el curs
(4) Índex d'apropament al ritme teòric = Mitjana de crèdits superats / Mitjana de crèdits teòrics

Darrera actualització: 17/09/2013 16:33:11