sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.4.2.1

1.4.2.1 Resultats acadèmics (estudis màster universitari)

Descripció Resultats acadèmics per les titulacions de màster universitari.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Responsable Estudi 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats Taxa de rendiment Taxa d'èxit Mitjana de crèdits matriculats
183 UTGAB Arquitectura, Energia i Medi Ambient 0,98 1,00 56,35 0,99 1,00 59,44 0,99 1,00 58,33
Gestió i Valoració Urbana 0,85 1,00 35,14 0,84 1,00 34,38 0,93 1,00 36,67
Paisatgisme 0,85 0,93 40,45 0,89 0,97 40,65 0,94 0,97 46,09
Tecnologia a l'Arquitectura 0,89 0,97 42,69 0,91 0,99 42,34 0,93 0,98 41,25
Teoria i Història de l'Arquitectura 0,91 1,00 28,75 0,97 1,00 33,85 0,93 0,99 32,86
Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura 0,95 0,99 38,79 0,96 0,99 41,50 0,97 1,00 38,91
Urbanisme 0,91 0,99 29,36 0,88 0,99 35,02 0,88 1,00 34,56
200 FME Advanced Mathematics and Mathematical Engineering - - - 0,91 1,00 41,33 0,89 0,97 40,22
Enginyeria Matemàtica 0,86 1,00 26,71 0,97 1,00 22,20 1,00 1,00 30,00
Estadística i Investigació Operativa 0,93 0,99 32,21 0,87 0,97 29,23 0,87 0,96 34,00
Matemàtica Aplicada 0,97 0,99 31,44 1,00 1,00 31,27 1,00 1,00 30,00
220 ETSEIAT Màster Universitari en Enginyeria d'Organització - - - - - - 0,78 0,88 49,61
230 ETSETB Enginyeria Electrònica 0,71 0,89 25,23 0,77 0,91 24,15 0,83 0,89 27,43
Enginyeria Telemàtica 0,77 0,86 27,86 0,71 0,85 38,58 0,80 0,88 36,24
European Master of Research On Information and Communication Technologies 0,97 0,98 49,40 0,83 0,89 29,65 0,91 0,96 35,44
Fotònica 0,96 0,97 45,63 1,00 1,00 27,50 - - -
Master of Science in Information and Communication Technologies 0,92 0,93 33,33 0,88 0,91 45,24 0,88 0,94 35,00
Màster Universitari en Fotònica 0,93 1,00 42,31 0,91 0,99 45,02 0,90 0,98 47,68
Recerca en Teconlogies de la Informació i la Comunicació 0,98 0,98 29,74 0,95 0,97 43,25 0,96 1,00 45,11
240 ETSEIB Automàtica i Robòtica 0,78 0,99 27,74 0,74 1,00 21,92 0,96 1,00 25,00
Ciència i Enginyeria de Materials 0,76 0,84 38,88 0,83 0,93 38,18 0,70 0,85 38,44
Enginyeria Biotecnològica 0,93 0,97 40,29 0,95 0,97 37,24 0,91 0,99 41,00
Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering 0,89 0,90 54,67 0,53 0,71 53,93 - - -
European Master in Advanced Materials Science and Engineering 0,99 0,99 27,80 1,00 1,00 52,80 - - -
Logistica, Transport i Mobilitat 0,82 0,98 34,14 0,82 0,95 40,75 0,88 0,97 43,20
Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball - Prevenció de Riscos Laborals 0,96 0,99 54,39 0,94 1,00 51,67 0,97 0,98 44,41
Polímers i Biopolímers 0,92 0,98 34,87 0,97 0,99 27,63 0,91 0,98 38,72
Recerca en Enginyeria de Processos Químics 0,90 1,00 41,45 0,84 1,00 37,50 1,00 1,00 36,67
250 ETSECCPB Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (SAHC) 1,00 1,00 21,00 0,85 1,00 32,28 - - -
Enginyeria Ambiental 0,86 0,97 55,36 0,94 0,97 54,31 0,98 0,99 53,43
Enginyeria Civil 0,82 0,91 41,40 0,83 0,95 37,14 0,90 0,97 34,15
Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima 1,00 1,00 54,00 1,00 1,00 41,25 - - -
Enginyeria Estructural i de la Construcció 0,88 0,95 36,46 0,87 0,94 38,90 0,88 0,98 39,95
European Master in Hydroinformatics and Water Management 0,93 1,00 29,50 1,00 1,00 32,92 - - -
Master in Computational Mechanics 0,92 0,99 26,09 0,97 1,00 24,50 - - -
Mètodes Numèrics en Enginyeria 0,88 1,00 31,25 0,87 0,96 44,29 0,81 0,87 41,54
Recursos Hídrics 0,38 0,83 37,32 0,48 0,80 32,95 0,85 0,99 34,42
270 FIB Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 0,94 0,99 36,76 0,79 0,98 38,88 0,89 0,96 39,50
Computació 0,76 0,95 47,26 0,82 0,93 38,94 - - -
Intel·ligència Artificial 0,71 0,91 46,19 0,83 0,93 38,65 0,78 0,92 42,32
Tecnologies de la Informació 0,71 0,85 37,94 0,71 0,83 47,81 0,83 0,88 43,78
300 EETAC Ciència i Tecnologia Aeroespacial 0,75 0,96 29,25 0,19 0,89 21,50 1,00 1,00 24,17
Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions 0,80 0,89 37,21 0,83 0,93 33,61 0,79 0,94 32,38
Master in Aerospace Science and Technology 0,84 0,98 54,38 0,71 0,91 38,71 0,80 0,94 38,00
310 EPSEB Edificació 0,90 0,98 36,21 0,96 0,99 36,07 0,81 0,99 37,43
320 EET Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica 0,91 0,99 30,71 0,91 1,00 52,35 0,95 0,99 46,94
330 EPSEM Enginyeria de Recursos Naturals 0,78 1,01 38,80 0,97 0,99 31,50 0,94 0,99 29,53
370 FOOT Optometria i Ciències de la Visió 0,90 0,92 40,52 0,95 0,99 42,91 0,94 0,98 41,40
390 ESAB Agricultura per al Desenvolupament 0,81 0,98 30,23 0,92 1,00 30,95 0,95 1,00 21,94
Sistemes Agrícoles Periurbans 0,87 0,99 37,14 0,94 0,98 24,74 0,98 1,00 24,00
410 ICE Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques 0,92 0,99 51,91 1,00 1,00 45,21 0,96 1,00 52,59
Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia - - - 0,97 0,99 47,23 0,94 1,00 52,19
Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials - - - 0,98 0,99 49,65 0,98 1,00 44,35
480 IS.UPC Sostenibilitat 0,92 0,99 42,72 0,95 1,00 42,52 0,97 1,00 50,54
707 ESAII Automàtica i Robòtica 0,80 0,95 36,81 0,79 0,95 35,80 0,72 0,91 34,19
708 ETCG Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica 0,80 0,94 34,19 0,78 0,94 38,11 0,80 0,98 49,57
720 FA Física Computacional i Aplicada 0,76 0,97 38,04 0,91 0,98 41,07 0,90 0,99 21,14
820 EUETIB Enginyeria en Energia 0,95 0,98 36,60 0,92 0,97 35,78 0,90 0,97 25,83
860 EEI Enginyeria del Cuir 0,97 0,98 44,83 1,00 1,00 58,36 0,96 1,00 52,61

Darrera actualització: 09/10/2013 14:04:07