sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.5.1.1

1.5.1.1 Distribució de les titulades/ats per gènere i durada dels estudis

Descripció Relació de titulats de 1r i 2n cicles per centre, titulació, tipologia (propi i adscrit) i, en cada cas, per gènere i grups d'edat. Inclou la mitjana d'edat per cada titulació.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Estudis de 1r i 2n cicles. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2011-2012 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Homes Dones Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Llic. en Matemàtiques 20 7 27 5,67 49 28,57% 14 51,85% 11 40,74% 1 3,70% 1 3,70%
210 ETSAB Arquitecte 139 150 289 8,88 383 1,31% 5 1,73% 27 9,34% 47 16,26% 210 72,66%
220 ETSEIAT Eng. Industrial 105 21 126 7,51 203 5,42% 11 8,73%  28 22,22% 31 24,60% 56 44,44%
Eng. Aeronàutica 41 11 52 6,15 85 18,82% 16 30,77%  18 34,62% 12 23,08%  6 11,54%
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació 105 17 122 8,41 248 2,42% 6 4,92% 16 13,11% 31 25,41% 69 56,56%
240 ETSEIB Eng. Industrial 269 76 345 7,39 465 8,82% 41 11,88% 86 24,93% 104 30,14% 114 33,04%
Eng. Química 23 31 54 6,94 72 6,94% 5 9,26% 19 35,19% 16 29,63% 14 25,93%
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 85 38 123 7,96 180 3,33% 6 4,88%  10 8,13% 37 30,08% 70 56,91%
Eng. Geològica 15 10 25 8,56 39 7,69% 3  0  3  0 4 16,00% 15 60,00%
270 FIB Eng. en Informàtica 133 10 143 7,45 308 3,57% 11 7,69% 28 19,58% 34 23,78% 70 48,95%
290 ETSAV Arquitectura 76 67 143 7,64 139 14,39% 20 13,99%  23 16,08% 33 23,08% 67 46,85%
TOTAL ESTUDIS DE 1r I 2n CICLES. CENTRES DOCENTS 1.011 438 1.449 7,79 2.171 6,36% 138 9,52% 269 18,56% 350 24,15% 692 47,76%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 2n cicles. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2011-2012 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Homes Dones Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Llic. en Ciències i Tèc. Estadístiques 6 5 11 6,73 4 25,00% 1 9,09%  2 18,18%  2 18,18%  6 54,55%
220 ETSEIAT Eng. Industrial 58 8 66 4,06 113 3,54% 4 6,06%  32 48,48%  15 22,73%  15 22,73%
Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 16 2 18 4,61 16 6,25% 1 5,56%  7 38,89%  6 33,33%  4 22,22%
Eng. en Organització Industrial 78 27 105 4,86 170 0,59% 1 0,95%  46 43,81%  21 20,00%  37 35,24%
Eng. Aeronàutica  17 1 18 3,78 13 0,00% 0 0,00%  11 61,11%  3 16,67%  4 22,22%
230 ETSETB Eng. en Electrònica 29 1 30 5,07 49 12,24% 6 20,00%  5 16,67%  7 23,33%  12 40,00%
Eng. de Telecomunicació 9 2 11 5,09 16 0,00% 0 0,00%  2 18,18%  4 36,36%  5 45,45%
240 ETSEIB Eng. Industrial 19 2 21 4,62 22 0,00% 0 0,00%  10 47,62%  8 38,10%  3 14,29%
Eng. en Organització Industrial 30 10 40 3,93 49 4,08% 2 5,00%  23 57,50%  6 15,00%  9 22,50%
Eng. Química 3 6 9 3,11 17 11,76% 2 22,22%  6 66,67%  - 0,00%  1 11,11%
Eng. de Materials 4 7 11 5,09 18 0,00% 0 0,00%  5 45,45%  2 18,18%  4 36,36%
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports 34 6 40 4,28 42 2,38% 1 2,50%  10 25,00%  21 52,50%  8 20,00%
270 FIB Eng. en Informàtica 12 0 12 5,17 6 0,00% 0 0,00%  2 16,67%  2 16,67%  8 66,67%
280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim 17 3 20 3,65 23 17,39% 4 20,00%  6 30,00%  6 30,00%  4 20,00%
300 EPSC Eng. de Telecomunicació 18 6 24 2,83 50 16,00% 8 33,33%  12 50,00%  4 16,67%  - 0,00%
310 EPSEB Eng. en Organització Ind., orientat a l'edificació 32 13 45 4,68 40 17,50% 7 15,56%  5 11,11%  9 20,00%  24 53,33%
330 EPSEM Eng. de Mines 11 5 16 3,06 21 28,57% 6 37,50%  6 37,50%  2 12,50%  2 12,50%
340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial 6 0 6 4,00 12 0,00% 0 0,00%  4 66,67%  - 0,00%  2 33,33%
TOTAL ESTUDIS DE 2n CICLE. CENTRES DOCENTS 399 104 503 4,40 681 6,31% 43 8,55% 194 38,57% 118 23,46% 148 29,42%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 1r cicle. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2011-2012 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Homes Dones Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
200 FME Dipl. en Estadística 1 1 2 11,00 - - 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00%
250 ETSECCPB Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Construccions Civils 35 10 45 7,76 248 0,81% 2 4,44% 5 11,11% 10 22,22% 28 62,22%
Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Hidrologia 4 1 5 7,20 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00% 4 80,00%
Eng. Tècn. en Obres Públiques, esp. en Transports i Serveis Urbans 8 2 10 7,20 0 0,00% 0 0,00% 3 30,00% 7 70,00%
270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 38 4 42 6,48 94 0,00% 0 0,00% 3 7,14% 11 26,19% 28 66,67%
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes 37 1 38 6,39 97 0,00% 0 0,00% 6 15,79% 6 15,79% 26 68,42%
280 FNB Dipl. en Màquines Navals 10 2 12 5,58 20 10,00% 2 16,67% 3 25,00% 3 25,00% 4 33,33%
Dipl. en Navegació Marítima 30 5 35 4,66 70 10,00% 7 20,00% 12 34,29% 11 31,43% 5 14,29%
Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell 36 10 46 5,65 43 11,63% 5 10,87% 10 21,74% 12 26,09% 19 41,30%
300 EPSC Eng. Tècn. de Telecomunicació -Sist. de Telecomunicació 24 5 29 5,28 - - 2 6,90% 6 20,69% 11 37,93% 10 34,48%
E.T.A., Especialitat En Aeronavegació/E.T.T., Especialitat En Sistemes De Telecomunicació 2 0 2 4,00 - - 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
E.T.T., Especialitat En Sistemes De Telecomunicació/E.T.A., Especialitat En Aeronavegació 3 0 3 4,00 - - 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Eng. Tècn. de Telecomunicació -Telemàtica 26 4 30 6,40 - - 0 0,00% 2 6,67% 8 26,67% 20 66,67%
Eng. Tècn. Aeronàutic - Aeronavegació 57 19 76 3,92 91 36,26% 33 43,42% 28 36,84% 11 14,47% 4 5,26%
310 EPSEB Arquitecte Tècnic 37 7 44 9,05 -  -  0 0,00% 2 4,55% 1 2,27% 41 93,18%
Eng. Tècn. en Topografia 32 15 47 6,36 79 2,53% 2 4,26% 6 12,77% 10 21,28% 29 61,70%
320 EET Eng. Tècn. Industrial -Tèxtil 0 4 4 5,50 - - 0 0,00% 1 25,00% 2 50,00% 1 25,00%
Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 52 5 57 4,96 - - 1 1,75% 25 43,86% 18 31,58% 13 22,81%
Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 5 4 9 5,56 - - 0 0,00% 3 33,33% 3 33,33% 3 33,33%
Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 41 2 43 5,95 - - 0 0,00% 4 9,30% 13 30,23% 26 60,47%
Eng. Tècn. Industrial -Electricitat 35 0 35 5,66 - - 0 0,00% 12 34,29% 10 28,57% 13 37,14%
Eng. Tècn. de Telecomunicació - So i imatge 28 7 35 5,11 - - 0 0,00% 11 31,43% 14 40,00% 10 28,57%
330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 56 3 59 5,69 - - 0 0,00% 20 33,90% 18 30,51% 21 35,59%
Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 7 5 12 5,75 - - 0 0,00% 6 50,00% 1 8,33% 5 41,67%
Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 17 1 18 5,44 - - 1 5,56% 9 50,00% 3 16,67% 5 27,78%
Eng. Tècn. de Mines -Explotació de Mines 12 0 12 6,25 - - 0 0,00% 6 50,00% 2 16,67% 4 33,33%
Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics 5 0 5 6,00 -  -  0 0,00% 1 20,00% 2 40,00% 2 40,00%
340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 32 6 38 7,71 14 14,29% 2 5,26% 2 5,26% 7 18,42% 27 71,05%
Eng. Tècn. Industrial -Mecànica 56 4 60 5,30 - - 1 1,67% 21 35,00% 18 30,00% 20 33,33%
Eng. Tècn. Industrial -Electricitat 31 3 34 5,21 - - 2 5,88% 17 50,00% 4 11,76% 11 32,35%
Eng. Tècn. Industrial -Química Industrial 9 1 10 6,00 - - 0 0,00% 4 40,00% 1 10,00% 5 50,00%
Eng. Tècn. Industrial -Electrònica Industrial 11 4 15 6,20 - - 0 0,00% 6 40,00% 4 26,67% 5 33,33%
Eng. Tècn. de Telec. -Sistemes Electrònics 18 3 21 7,71 12 8,33% 1 4,76% 4 19,05% 4 19,05% 12 57,14%
370 FOOT Dipl. en Òptica i Optometria 29 47 76 4,99 - - 11 14,47% 33 43,42% 15 19,74% 17 22,37%
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries 7 8 15 5,07 - - 0 0,00% 7 46,67% 3 20,00% 5 33,33%
Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries 9 3 12 6,42 - - 0 0,00% 3 25,00% 4 33,33% 5 41,67%
Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria 14 2 16 7,13 - - 0 0,00% 0 0,00% 8 50,00% 8 50,00%
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES PROPIS 854 198 1.052 5,88 768 10,03% 77 7,32% 279 26,52% 252 23,95% 444 42,21%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis grau. Centres propis
Centre Estudi Titulades/ats 2011-2012 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Homes Dones Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
250 ETSECCPB Grau En Enginyeria De La Construcció 34 6 40 5,43 - - 8,00 20,00% 18,00 45,00% 7,00 17,50% 7,00 17,50%
310 EPSEB Grau En Ciències I Tecnologies De L'Edificació 208 143 351 5,52 - - 87,00 24,79% 104,00 29,63% 91,00 25,93% 69,00 19,66%
Grau En Enginyeria Geomàtica I Topografia 2 3 5 4,00 - - 5,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
390 ESAB Grau En Enginyeria Agroambiental I Del Paisatge 0 2 2 4,00 - - 2,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Grau En Enginyeria Alimentària 0 1 1 4,00 - - 1,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL ESTUDIS DE GRAU. CENTRES PROPIS 244 155 399 5,48 - - 103 25,81% 122 30,58% 98 24,56% 76 19,05%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de 1r cicle. Centres adscrits
Centre Estudi Titulades/ats 2011-2012 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Homes Dones Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials 38 30 68 5,32 2 0,00%  - 0,00%  28 41,18%  23 33,82%  17 25,00%
Enginyeria Tècnica D'Informàtica De Gestió 20 4 24 6,38 - -  - 0,00%  6 25,00%  5 20,83%  13 54,17%
802 EAE Dipl. en Ciències Empresarials 3 7 10 4,40 - -  - 0,00%  8 80,00%  1 10,00%  1 10,00%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, esp. en Mecànica 104 9 113 5,35 - -  - 0,00%  40 35,40%  37 32,74%  36 31,86%
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electricitat 20 2 22 5,36 - -  - 0,00%  7 31,82%  8 36,36%  7 31,82%
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 8 9 17 5,71 - -  1 5,88%  4 23,53%  5 29,41%  7 41,18%
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 54 3 57 5,84 - -  4 7,02%  - 0,00%  21 36,84%  32 56,14%
840 EUPMT Eng. Tècn. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica 14 3 17 5,35 9 11,11%  1 5,88%  5 29,41%  5 29,41%  6 35,29%
Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió 12 2 14 6,43 5 20,00%  1 7,14%  4 28,57%  1 7,14%  8 57,14%
Eng. Tècn. Industrial, esp. en Electrònica Industrial 25 1 26 5,73 - -  - 0,00%  9 34,62%  10 38,46%  7 26,92%
860 EUETII Eng. Tècn. Industrial, esp. en Química Industrial 8 10 18 6,28 - -  1 5,56%  1 5,56%  4 22,22%  12 66,67%
TOTAL ESTUDIS DE 1R CICLE. CENTRES ADSCRITS 306 80 386 5,58 16 50,00% 8 2,07% 112 29,02% 120 31,09% 146 37,82%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Estudis de Grau. Centres adscrits
Centre Estudi Titulades/ats 2011-2012 Durada dels estudis (2)
Mitjana de permanència (1) Nous de 1r n anys enrere % titulades/ats en el temps previst vs. nous de 1r n anys enrere % de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Homes Dones Total
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
801 EUNCET Grau En Administració I Direcció D'Empreses 18 20 38 4,00 - -  38 100,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%
802 EAE Grau En Administració I Direcció D'Empreses 3 4 7 4,00 - -  8 100,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%
804 CITM Grau En Fotografia I Creació Digital 10 1 11 4,00 - -  11 100,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%
Grau En Multimèdia 10 2 12 4,00 - -  12 100,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%
820 EUETIB Grau En Enginyeria Elèctrica 13 2 15 4,20 - -  12 80,00%  3 20,00%  - 0,00%  - 0,00%
Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica 15 2 17 4,35 - -  11 64,71%  6 35,29%  - 0,00%  - 0,00%
Grau En Enginyeria Mecànica 24 1 25 4,20 - -  20 80,00%  5 20,00%  - 0,00%  - 0,00%
Grau En Enginyeria Química 1 0 1 4,00 - -  1 100,00%  - 0,00%  - 0,00%  - 0,00%
TOTAL ESTUDIS DE GRAU. CENTRES ADSCRITS 94 32 126 4,11 - - 113 88,98% 14 11,02% - 0,00% - 0,00%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats (amb PFC, si s'escau, inclòs) i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
(2) El valor d' n depèn de la durada dels plans d'estudis. És a dir, n=2 per als estudis de 2n cicle, n=3 i n=4 per als estudis de 1r cicle i n=5 per als de 1r i 2n cicle llarg
Dades a novembre 2012

Darrera actualització: 08/10/2013 17:18:04