sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.5.1.2

1.5.1.2 Titulades/ats amb una estada acadèmica internacional

Descripció Titulades/ats amb una estada acadèmica internacional. Les dades apareixen per centre, estudi i tipologia d'estudi (1r i 2n cicle, 2n cicle i 1r cicle)
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centre Titulació Titulades/ats curs 2011-2012 Titulades/ats amb un quadrimestre a l'estranger % Titulades/ats amb un quadrimestre a l'estranger / Total
200 FME Llic. de Matemàtiques  27  4 14,8%
Llic. de Ciències i Tecn. Estadístiques (2n cicle)  11  1 9,1%
210 ETSAB Arquitectura  289  109 37,7%
220 ETSEIAT Eng. Industrial  126  64 50,8%
Eng. Industrial (2n cicle)  66  14 21,2%
Eng. en Aeronàutica  52  30 57,7%
Eng. en Aeronàutica (2n cicle)  18  10 55,6%
Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle)  18  2 11,1%
Eng. en Organitzacio Industrial (2n cicle)  105  9 8,6%
230 ETSETB Eng. de Telecomunicació  122  50 41,0%
Eng. de Telecomunicació (2n cicle)  11  3 27,3%
Eng. en Electrònica (2n cicle)  30  5 16,7%
240 ETSEIB Eng. Industrial  345  152 44,1%
Eng. Industrial (2n cicle)  21  7 33,3%
Eng. Química  54  22 40,7%
Eng. Química (2n cicle)  9  4 44,4%
Eng. en Organització Industrial (2n cicle)  40  13 32,5%
Eng. de Materials (2n cicle)  11  3 27,3%
250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  123  66 53,7%
Eng. de Camins, Canals i Ports (2n cicle)  40  9 22,5%
Enginyeria Geològica  25  8 32,0%
270 FIB Eng. Informàtica  143  38 26,6%
Eng. Informàtica (2n cicle)  12  1 8,3%
280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim (2n cicle)  20  -  -
290 ETSAV Arquitectura  143  80 55,9%
300 EETAC Eng. de Telecomunicació (2n cicle)  24  2 8,3%
310 EPSEB Eng. en Organització Industrial, orientat a l'edificació (2n cicle)  45  -  -
330 EPSEM Eng. de Mines (2n cicle)  16  1 6,3%
340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle)  6  1 16,7%
TOTAL 1r I 2n CICLES i 2n CICLE  1.952  708 36,3%
Centre Titulació Titulades/ats curs 2011-2012 Titulades/ats amb un quadrimestre a l'estranger % Titulades/ats amb un quadrimestre a l'estranger / Total
200 FME Dipl. d'Estadística  2  -  -
250 ETSECCPB Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils  45  -  -
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia  5  -  -
Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans  10  -  -
270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  42  6 14,3%
Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes  38  1 2,6%
280 FNB Dipl. de Màquines Navals  12  1 8,3%
Dipl. de Navegació Marítima  35  1 2,9%
Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell  46  6 13,0%
300 EETAC Eng. Tècn. de Telec., en Sist. de Telecomunicació  29  2 6,9%
Eng. Tècn. de Telec., en Telemàtica  30  8 26,7%
Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació  76  18 23,7%
E.T.A., Especialitat En Aeronavegació/E.T.T., Especialitat En Sistemes De Telecomunicació  2  -  -
E.T.T., Especialitat En Sistemes De Telecomunicació/E.T.A., Especialitat En Aeronavegació  3  1 33,3%
310 EPSEB Arquitectura Tècnica                              44  - 0,0%
Eng. Tècn. en Topografia  47  1 2,1%
320 EET Eng. Tècn. Industrial, en Tèxtil  4  1 25,0%
Eng. Tècn. Industrial, en Mecànica  57  7 12,3%
Eng. Tècn. Industrial, en Química Industrial  9  4 44,4%
Eng. Tècn. Industrial, en Electrònica Industrial  43  4 9,3%
Eng. Tècn. Industrial, en Electricitat  35  2 5,7%
Eng. Tècn. de Telec., en So i Imatge  35  10 28,6%
330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial, en Mecànica  59  5 8,5%
Eng. Tècn. Industrial, en Química Industrial  12  -  -
Eng. Tècn. Industrial, en Electrònica Industrial  18  5 27,8%
Eng. Tècn. de Mines, en Explotació de Mines  12  3 25,0%
Eng. Tècn. de Telec., en Sistemes Electrònics  5  2 40,0%
340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informatica de Gestió  38  4 10,5%
Eng. Tècn. Industrial, en Mecànica  60  11 18,3%
Eng. Tècn. Industrial, en Electricitat  34  2 5,9%
Eng. Tècn. Industrial, en Química Industrial  10  -  -
Eng. Tècn. Industrial, en Electrònica Industrial  15  1 6,7%
Eng. Tècn. de Telec., en Sistemes Electrònics  21  4 19,0%
370 FOOT Dipl. en Òptica i Optometria  76  6 7,9%
390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Ind. Agràries i Alimentàries  15  - 0,0%
Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries  12  1 8,3%
Eng. Tècn. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria  16  -  -
TOTAL 1r CICLE  1.052  117 11,1%
Centre Titulació Titulades/ats curs 2011-2012 Titulades/ats amb un quadrimestre a l'estranger % Titulades/ats amb un quadrimestre a l'estranger / Total
250 ETSECCPB Grau En Enginyeria De La Construcció  40  -  -
310 EPSEB Grau En Ciències I Tecnologies De L'Edificació  351  75 21,4%
Grau En Enginyeria Geomàtica I Topografia  5  -  -
390 ESAB Grau En Enginyeria Agroambiental I Del Paisatge  2  -  -
Grau En Enginyeria Alimentària  1  -  -
TOTAL GRAU  399  75 18,8%
TOTAL CENTRES PROPIS  3.403  900 26,4%
Centre Titulació Titulades/ats curs 2011-2012 Titulades/ats amb un quadrimestre a l'estranger % Titulades/ats amb un quadrimestre a l'estranger / Total
801 EUNCET Diplomatura De Ciències Empresarials  68  1 1,5%
Eng. Tècn. D'Informàtica De Gestió  24  -  -
802 EAE Diplomatura De Ciències Empresarials  10  2 20,0%
820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, Especialitat En Electricitat  22  2 9,1%
Eng. Tècn. Industrial, Especialitat En Electrònica Industrial  57  9 15,8%
Eng. Tècn. Industrial, Especialitat En Mecànica  113  15 13,3%
Eng. Tècn. Industrial, Especialitat En Química Industrial  17  3 17,6%
840 EUPMT Eng. Tècn. De Telecomunicació, Especialitat En Telemàtica  17  3 17,6%
Eng. Tècn. D'Informàtica De Gestió  14  -  -
Eng. Tècn. Industrial, Especialitat En Electrònica Industrial  26  2 7,7%
860 EEI Eng. Tècn. Industrial, Especialitat En Química Industrial  18  1 5,6%
TOTAL 1r CICLE  386  38 9,8%
Centre Titulació Titulades/ats curs 2011-2012 Titulades/ats amb un quadrimestre a l'estranger % Titulades/ats amb un quadrimestre a l'estranger / Total
801 EUNCET Grau En Administració I Direcció D'Empreses  38  -  -
802 EAE Grau En Administració I Direcció D'Empreses  7  -  -
804 CITM Grau En Fotografia I Creació Digital  11  -  -
Grau En Multimèdia  12  1 8,3%
820 EUETIB Grau En Enginyeria Elèctrica  15  2 13,3%
Grau En Enginyeria Electrònica Industrial I Automàtica  17  4 23,5%
Grau En Enginyeria Mecànica  25  8 32,0%
Grau En Enginyeria Química  1  -  -
TOTAL GRAU  126  15 11,9%
TOTAL CENTRES ADSCRITS  512  53 10,4%
TOTAL UPC (CENTRES PROPIS I ADSCRITS)  3.915  953 24,3%
Dades a novembre 2012
centre Titulades/ats amb una estada internacional equivalent a un quadrimestre Titulades/ats sense estada internacional
CENTRES ADSCRITS 860 EEI  1  17
820 EUETIB  43  224
840 EUPMT  5  52
804 CITM  1  22
802 EAE  2  15
801 EUNCET  1  129
CENTRES PROPIS
390 ESAB  1  45
370 FOOT  6  70
340 EPSEVG  23  161
330 EPSEM  16  106
320 EUETIT  28  155
310 EPSEB  76  416
300 EETAC  31  133
290 ETSAV  80  63
280 FNB  8  105
270 FIB  46  189
250 ETSECCPB  83  205
240 ETSEIB  201  279
230 ETSETB  58  105
220 ETSEIAT  129  256
210 ETSAB  109  180
200 FME  5  35

Darrera actualització: 29/07/2014 08:35:43