sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.5.2.1

1.5.2.1 Distribució de les titulades/ats per gènere i durada dels estudis

Descripció Relació de titulats de màsters universitaris per titulació i, en cada cas, per gènere i grups d'edat. Mitjana d'edat per cada titulació.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat responsable Estudi Titulades/ats 2011-2012
% de titulades/ats en funció de la durada dels estudis
Temps previst 1 any més del temps previst 2 anys més del temps previst 3 o més anys més del temps previst
Homes Dones Total Mitjana de permanència (1)
Nombre  % Nombre  % Nombre  % Nombre  %
183 UTGAB Màster Universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  3  12  15  1,00  15 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
183 UTGAB Màster Universitari en Gestió i Valoració Urbana  13  15  28  1,82  11 39,3%  13 46,4%  3 10,7%  1 3,6%
183 UTGAB Màster Universitari en Paisatgisme  20  17  37  2,84  16 43,2%  16 43,2%  2 5,4%  3 8,1%
183 UTGAB Màster Universitari en Tecnologia a L'Arquitectura  20  29  49  2,69  24 49,0%  17 34,7%  7 14,3%  1 2,0%
183 UTGAB Màster Universitari en Teoria i Història de L'Arquitectura  14  4  18  1,56  8 44,4%  10 55,6%  - 0,0%  - 0,0%
183 UTGAB Màster Universitari en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura  23  17  40  1,70  17 42,5%  19 47,5%  3 7,5%  1 2,5%
183 UTGAB Màster Universitari en Urbanisme  8  11  19  3,89  2 10,5%  5 26,3%  6 31,6%  6 31,6%
200 FME Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering  6  3  9  1,44  5 55,6%  4 44,4%  - 0,0%  - 0,0%
200 FME Màster Universitari en Enginyeria Matemàtica  3  2  5  4,00  1 20,0%  2 40,0%  - 0,0%  2 40,0%
200 FME Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa  8  12  20  3,15  8 40,0%  5 25,0%  4 20,0%  3 15,0%
200 FME Màster Universitari en Matemàtica Aplicada  3  -  3  2,67  2 66,7%  - 0,0%  1 33,3%  - 0,0%
230 ETSETB European Master of Research on Information and Communication Technologies  1  -  1  3,00  - 0,0%  1 100,0%  - 0,0%  - 0,0%
230 ETSETB Master of Science in Information and Communication Technologies  10  -  10  2,50  6 60,0%  3 30,0%  1 10,0%  - 0,0%
230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria Electrònica  22  1  23  2,35  15 65,2%  8 34,8%  - 0,0%  - 0,0%
230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  3  1  4  2,00  4 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria Telemàtica  5  3  8  3,50  3 37,5%  1 12,5%  2 25,0%  2 25,0%
230 ETSETB Màster Universitari en Fotònica  18  2  20  1,20  17 85,0%  2 10,0%  1 5,0%  - 0,0%
230 ETSETB Màster Universitari en Recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació  17  1  18  2,61  11 61,1%  5 27,8%  - 0,0%  2 11,1%
240 ETSEIB Erasmus Mundus Master of Mechanical Engineering  2  -  2  2,50  1 50,0%  1 50,0%  - 0,0%  - 0,0%
240 ETSEIB European Master in Advanced Materials Science and Engineering  3  1  4  2,50  2 50,0%  2 50,0%  - 0,0%  - 0,0%
240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  18  1  19  2,47  12 63,2%  6 31,6%  - 0,0%  1 5,3%
240 ETSEIB Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials  4  2  6  2,67  2 33,3%  4 66,7%  - 0,0%  - 0,0%
240 ETSEIB Màster Universitari en Enginyeria Biotecnològica  5  6  11  2,64  5 45,5%  5 45,5%  1 9,1%  - 0,0%
240 ETSEIB Màster Universitari en Logistica, Transport i Mobilitat  8  2  10  3,00  5 50,0%  2 20,0%  2 20,0%  1 10,0%
240 ETSEIB Màster Universitari en Polímers i Biopolímers  7  10  17  2,35  13 76,5%  2 11,8%  2 11,8%  - 0,0%
240 ETSEIB Màster Universitari en Recerca en Enginyeria de Processos Químics  7  3  10  1,80  3 30,0%  6 60,0%  1 10,0%  - 0,0%
240 ETSEIB Màster Universitari en Seguretat i Salut en El Treball - Prevenció de Riscos Laborals  13  12  25  2,00  25 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
240 ETSEIB Màster Universitari en Sistemes Energètics Sostenibles  1  -  1  2,00  1 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
250 ETSECCPB Master in Computational Mechanics  9  3  12  2,08  11 91,7%  1 8,3%  - 0,0%  - 0,0%
250 ETSECCPB Màster Universitari en Anàlisi Estructural de Monuments i Construccions Històriques (Sahc)  10  4  14  1,29  10 71,4%  4 28,6%  - 0,0%  - 0,0%
250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Ambiental  7  6  13  2,54  9 69,2%  2 15,4%  1 7,7%  1 7,7%
250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Civil  13  7  20  3,05  8 40,0%  4 20,0%  7 35,0%  1 5,0%
250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria de Gestió Costanera i Marítima  1  -  1  3,00  - 0,0%  1 100,0%  - 0,0%  - 0,0%
250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció  15  9  24  2,50  12 50,0%  12 50,0%  - 0,0%  - 0,0%
250 ETSECCPB Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria  1  -  1  2,00  1 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
250 ETSECCPB Màster Universitari en Recursos Hídrics  4  2  6  2,67  2 33,3%  4 66,7%  - 0,0%  - 0,0%
270 FIB Màster Universitari en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes  8  1  9  2,44  5 55,6%  4 44,4%  - 0,0%  - 0,0%
270 FIB Màster Universitari en Computació  8  -  8  2,00  8 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
270 FIB Màster Universitari en Computació Distribuïda  4  1  5  2,00  5 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
270 FIB Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial  16  6  22  2,50  12 54,6%  9 40,9%  1 4,6%  - 0,0%
270 FIB Màster Universitari en Mineria de Dades i Gestió del Coneixement  4  2  6  2,00  6 100,0%  - 0,0%  - 0,0%  - 0,0%
270 FIB Màster Universitari en Tecnologies de la Informació  4  2  6  2,67  2 33,3%  4 66,7%  - 0,0%  - 0,0%
300 EETAC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  8  2  10  3,00  4 40,0%  6 60,0%  - 0,0%  - 0,0%
300 EETAC Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions  29  8  37  2,38  28 75,7%  6 16,2%  2 5,4%  1 2,7%
310 EPSEB Màster Universitari en Edificació  21  10  31  2,61  17 54,8%  14 45,2%  - 0,0%  - 0,0%
320 EET Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica  3  10  13  3,08  6 46,2%  2 15,4%  3 23,1%  2 15,4%
330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals  5  3  8  1,63  4 50,0%  3 37,5%  1 12,5%  - 0,0%
370 FOOT Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió  4  13  17  2,76  9 52,9%  4 23,5%  3 17,7%  1 5,9%
390 ESAB Màster Universitari en Agricultura per Al Desenvolupament  6  5  11  2,73  6 54,6%  2 18,2%  3 27,3%  - 0,0%
390 ESAB Màster Universitari en Sistemes Agrícoles Periurbans  2  3  5  4,60  - 0,0%  - 0,0%  3 60,0%  2 40,0%
410 ICE Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologies industrials  22  17  39  1,38  25 64,1%  13 33,3%  1 2,6%  - 0,0%
410 ICE Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en tecnologia  39  21  60  1,12  53 88,3%  7 11,7%  - 0,0%  - 0,0%
410 ICE Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat en matemàtiques  14  18  32  1,19  28 87,5%  2 6,3%  2 6,3%  - 0,0%
480 IS.UPC Màster Universitari en Sostenibilitat  11  16  27  2,52  18 66,7%  5 18,5%  3 11,1%  1 3,7%
708 ETCG Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sismica  7  4  11  2,55  8 72,7%  1 9,1%  1 9,1%  1 9,1%
720 FA Màster Universitari en Física Computacional i Aplicada  4  2  6  2,17  5 83,3%  1 16,7%  - 0,0%  - 0,0%
820 EUETIB Màster Universitari en Enginyeria en Energia  27  6  33  3,52  9 27,3%  8 24,2%  6 18,2%  10 30,3%
860 EEI Màster Universitari en Enginyeria del Cuir  6  1  7  2,29  6 85,7%  - 0,0%  1 14,3%  - 0,0%
TOTAL estudis de Màster 577 349 926 2,28 551 59,5% 258 27,9% 74 8,0% 43 4,6%
(1) Aquesta mitjana s'ha estimat considerant totes les titulades/ats i s'obté de dividir els cursos acumulats pel nombre de titulades/ats
Dades a novembre de 2012

Darrera actualització: 04/10/2013 13:14:33