sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.5.3.1

1.5.3.1 Tesis llegides per programa

Descripció Relació de les tesis doctorals llegides i aprovades per programa de doctorat
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Nom programa 2010-2011 2011-2012
Dones Homes Total Dones Homes Total
1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ
703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  4  2  6  3  5  8
704 CA1 Doctorat en Àmbits de Recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura  3  1  4  2  4  6
704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  2  -  2  1  2  3
704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  4  -  4  7  8  15
718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  -  2  2  4  5  9
735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  5  3  8  4  9  13
740 UOT Doctorat en Urbanisme  1  2  3  4  4  8
TOTAL  19  10  29  25  37  62
2. CIÈNCIES
200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  3  6  9  7  4  11
300 EPSC Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  -  2  2  1  3  4
715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  3  3  6  1  3  4
720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  1  10  11  -  9  9
731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  -  -  -  3  2  5
745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  3  2  5  3  2  5
893 ICFO Doctorat en Fotònica  1  1  2  1  8  9
TOTAL  11  24  35  16  31  47
3. ENGINYERIA CIVIL
250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  2  8  10  1  4  5
706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  1  2  3  3  7  10
708 ETCG Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  -  5  5  2  1  3
708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  6  5  11  3  5  8
711 EHMA Doctorat en Ciències del Mar  1  1  2  8  1  9
722 ITT Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  1  5  6  -  1  1
736 PE Doctorat en Enginyeria Ambiental  1  1  5  2  7
737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  -  2  2  2  6  8
742 CEN Doctorat en Ciència i Enginyeria Nàutiques  -  6  6  3  1  4
TOTAL  12  34  46  27  28  55
4. ENGINYERIA INDUSTRIAL
440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  2  8  10  1  9  10
480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  2  -  2  1  4  5
702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  1  4  5  3  5  8
707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  2  6  8  1  6  7
709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  1  6  7  2  11  13
713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  5  3  8  4  4  8
713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  3  4  7  3  2  5
714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  2  3  5  4  -  4
717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  8  7  15  6  12  18
721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  -   -   -   5  3  8
724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -   -   -   1  4  5
729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  2  7  9  -  10  10
732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  3  4  7  6  4  10
741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  1  2  3  1  -  1
TOTAL  32  54  86  38  74  112
5. ENGINYERIA DE LES TIC
701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  1  16  17  3  19  22
710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  3  11  14  1  11  12
723 LSI Doctorat en Computació  -  7  7  1  5  6
723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  2  4  6  1  7  8
739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  4  25  29  9  12  21
744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  2  2  4  4  5  9
TOTAL  12  65  77  19  59  78
TOTAL UPC  86  187  273  125  229  354
Dades a novembre 2012

Darrera actualització: 27/09/2013 12:19:27