sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.5.3.2

1.5.3.2 Evolució de les tesis llegides per unitat d'assignació

Descripció Relació de les tesis doctorals llegides al llarg dels darrers cinc anys acadèmics per àrea científica en les quals la UPC hi té estudis.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2011-2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centre docent 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
200 FME  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  3  5  -  -  -
250 ETSECCPB  -  -  -  -  1  1  -  -  -  1  5  6  -  -  -
300 EETAC  -  -  -  1  1  2  2  3  5  -  2  2  1  3  4
TOTAL  -  -  -  1  2  3  2  3  5  1  7  13  1  3  4
Institut universitari de recerca 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
420 INTEXTER  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
440 IOC  1  2  3  -  8  8  -  6  6  2  6  8  1  9  10
460 INTE  -  1  1  -  -  -  1  -  1  -  -  -  1  1  2
480 IS.UPC  -  -  -  1  3  4  5  2  7  -  2  2  1  4  5
893 ICFO  -  -  -  -  1  1  -  1  1  1  1  2  1  8  9
915 IRI  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -
TOTAL  1  4  5  1  12  13  6  9  15  3  10  13  4  22  26
Departaments 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
 701 AC   1  11  12  -  20  20  1  10  11  1  16  17  3  19  22
 702 CMEM   6  6  5  5  10  2  4  6  1  5  6  4  5  9
 703 CA   2  6  8  -  2  2  2  3  5  4  2  6  3  5  8
 704 CA1   1  5  6  4  6  10  4  10  14  9  1  10  10  12  22
 705 CA2   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 706 EC   1  2  3  2  7  9  3  7  10  1  3  4  3  7  10
 707 ESAII   -  2  2  -  4  4  2  8  10  2  5  7  -  6  6
 708 ETCG   3  7  10  1  9  10  2  6  8  6  10  16  5  8  13
 709 EE   1  5  6  -  5  5  -  6  6  1  6  7  2  11  13
 710 EEL   -  15  15  1  10  11  2  11  13  3  11  14  1  11  12
 711 EHMA   4  2  6  2  4  6  4  4  8  2  2  4  8  2  10
 712 EM   1  5  6  -  2  2  1  1  2  1  1  2  -  2  2
 713 EQ   7  7  14  5  2  7  6  7  13  8  8  16  7  5  12
 714 ETP   4  1  5  1  -  1  1  1  2  2  3  5  4  -  4
 715 EIO   1  -  1  1  6  7  4  4  8  3  3  6  1  3  4
 716 EA   -  -  -  1  1  2  -  1  1  -  -  -  -  3  3
 717 EGE   2  2  4  1  3  4  3  2  5  2  2  4  3  7  10
 718 EGA1   1  1  2  1  -  1  -  6  6  -  2  2  4  5  9
 719 EGA2   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 720 FA   1  3  4  1  3  4  1  2  3  1  7  8  -  4  4
 721 FEN   1  6  7  3  9  12  2  8  10  -  3  3  4  8  12
 722 ITT   -  6  6  3  4  7  -  4  4  1  6  7  -  2  2
 723 LSI   4  9  13  6  10  16  1  3  4  2  12  14  2  12  14
 724 MMT   -  3  3  -  5  5  -  1  1  -  -  -  1  4  5
 725 MA1   1  4  5  -  3  3  1  3  4  -  1  1  3  3  6
 726 MA2   -  4  4  -  1  1  -  2  2  -  -  1  -  1
 727 MA3   -  2  2  -  2  2  1  4  5  -  1  1  2  -  2
 729 MF   -  3  3  -  -  -  1  4  5  -  4  4  -  3  3
 731 OO   -  1  1  1  1  2  -  3  3  -  -  -  3  2  5
 732 OE   6  4  10  3  4  7  9  12  21  3  4  7  6  4  10
 735 PA   4  8  12  5  7  12  4  11  15  5  3  8  4  9  13
 736 PE   3  -  3  5  5  10  3  6  9  8  7  15  8  12  20
 737 RMEE   -  6  6  -  6  6  1  4  5  -  2  2  2  5  7
 739 TSC   -  20  20  2  25  27  5  14  19  4  25  29  9  12  21
 740 UOT   2  3  5  1  2  3  5  4  9  1  2  3  4  4  8
 741 EMRN   1  4  5  -  -  -  -  2  2  1  1  2  1  -  1
 742 CEN   1  1  2  1  2  3  -  3  3  -  6  6  3  1  4
 743 MA4   -  1  1  1  1  2  1  4  5  1  1  2  2  1  3
 744 ENTEL   3  6  9  2  4  6  1  3  4  2  2  4  4  5  9
 745 EAB   2  3  5  3  -  3  2  2  4  3  2  5  3  2  5
TOTAL  58  174  232  62  180  242  75  190  265  78  169  247  120  204  324
TOTAL UPC  59  178  237  63  192  255  83  202  285  82  186  273  125  229  354
Dades de tancament de cada any acadèmic

Darrera actualització: 26/09/2013 10:03:41