sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.6.1.1

1.6.1.1 Distribució per centres docents

Descripció Relació per centres docents de les beques i ajuts del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centre Sol·licituds presentades Denegades Concedides (1) Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants (2)
200 FME  69  34  35 50,7% 0,9% 6,5%
210 ETSAB  659  361  293 44,5% 7,2% 11,2%
220 ETSEIAT  709  387  320 45,1% 7,9% 12,8%
230 ETSETB  529  316  212 40,1% 5,2% 10,8%
240 ETSEIB  788  434  350 44,4% 8,6% 9,1%
250 ETSECCPB  564  333  230 40,8% 5,7% 10,3%
270 FIB  622  312  308 49,5% 7,6% 15,6%
280 FNB  181  101  78 43,1% 1,9% 10,6%
290 ETSAV  240  129  110 45,8% 2,7% 10,5%
300 EETAC  492  290  201 40,9% 5,0% 15,7%
310 EPSEB  838  518  319 38,1% 7,9% 13,5%
320 EET  604  312  290 48,0% 7,2% 19,0%
330 EPSEM  349  198  151 43,3% 3,7% 17,5%
340 EPSEVG  542  319  220 40,6% 5,4% 15,7%
370 FOOT  194  115  79 40,7% 2,0% 17,6%
390 ESAB  238  130  106 44,5% 2,6% 15,5%
801 EUNCET  65  44  21 32,3% 0,5% 7,4%
802 EAE  31  15  16 51,6% 0,4% 4,6%
820 EUETIB  937  526  411 43,9% 10,1% 15,9%
840 EUPMT  327  170  156 47,7% 3,9% 18,0%
860 EI  52  28  24 46,2% 0,6% 13,5%
Altres (3)  270  149  121 44,8% 3,0% 19,9%
TOTAL 9.300 5.221 4.051 41,3% 100,0% 13,0%
(1) Dades a 27 de juliol de 2013, resten 28 sol·licituds pendents de resoldre
(2) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis de 1r cicle,  de 1r i 2n cicles, 2n cicle,  graus i màsters universitaris. 
(3) Altres: Departaments que gestionen màsters, ICE, IS, CITM i UTGAB

Darrera actualització: 25/09/2013 12:52:34