sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.6.1.2

1.6.1.2 Distribució de les beques de mobilitat

Descripció Relació per centres docents de les beques de mobilitat del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centre Sol·licituds presentades Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC
200 FME  7  3  4 57,1% 1,18%
210 ETSAB  152  74  76 50,0% 22,42%
220 ETSEIAT  50  22  28 56,0% 8,26%
230 ETSETB  37  20  16 43,2% 4,72%
240 ETSEIB  42  18  24 57,1% 7,08%
250 ETSECCPB  36  20  16 44,4% 4,72%
270 FIB  36  13  23 63,9% 6,78%
280 FNB  25  10  15 60,0% 4,42%
290 ETSAV  15  8  7 46,7% 2,06%
300 EETAC  34  13  21 61,8% 6,19%
310 EPSEB  32  18  14 43,8% 4,13%
320 EET  27  12  15 55,6% 4,42%
330 EPSEM  7  5  2 28,6% 0,59%
340 EPSEVG  23  14  8 34,8% 2,36%
370 FOOT  5  3  2 40,0% 0,59%
390 ESAB  10  5  5 50,0% 1,47%
801 EUNCET  3  3  - 0,0% -
802 EAE  4  2  2 50,0% 0,59%
804 CITM  -  -  -  - -
820 EUETIB  67  32  35 52,2% 10,32%
840 EPMT  11  7  4 36,4% 1,18%
860 EEI  -  -  -  - -
Altres (1)  42  20  22 52,4% 6,49%
TOTAL  665  322  339 51,0% 100,0%
(1) Departaments que gestionen màsters, ICE, IS, CITM i UTGAB
Dades a 27 de juliol de 2013, resten 4 sol·licituds pendents de resoldre
Aquestes beques de mobilitat estan incloses a la distribució de l'apartat 1.6.1.1.

Darrera actualització: 17/09/2013 14:02:37