sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.6.2

1.6.2 Distribució de les beques d'aprenentatge UPC per tipologia

Descripció Distribució de les beques de col·laboració UPC per tipologia.
Font Servei de Personal
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE Nombre de becaris (1) IMPORT
Beca d'Aprenentatge UPC de suport a l'Activitat Docent 760 986.000 €
Beca d'Aprenentatge UPC de suport a Biblioteques i Factories 63 67.000 €
Beca d'Aprenentatge UPC de suport al Consell d'Estudiantat i Del.d'Est. 76 82.000 €
Beca d'Aprenentatge UPC de suport a les Relacions Internacionals 50 46.000 €
TOTAL 949 1.181.000 €
(1) Nombre d'estudiants que han gaudit d'una beca d'aprenenatge entre l'01/09/2012 i el 31/08/2013)

Darrera actualització: 17/09/2013 14:02:40