sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.6.3

1.6.3 Beques i ajuts de doctorat

Descripció Relació del nombre total de beques i ajuts pel doctorat, per programa de doctorat i procedència.
Font Unitat Prisma
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Unitat Programa AECID (1) CONACYT (2)
Universitats Amèrica Llatina (3)
Xina (4) Beca Erasmus Mundus Altres (5) Total
200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  -   1  1  1  1  -   4
250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  -   3  -   3  -   2  8
340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  -   -   -   -   6  -   6
440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  -   2  -   1  -   -   3
480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  2  3  -   -   -   -   5
701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  -   -   -   -   -   1  1
701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  -   -   -   -   1  -   1
702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  -   1  -   2  -   2  5
703 CA Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  1  1  -   -   -   -   2
704 CA1 Doctorat en Àmbits de recerca en l'Energia i el Medi Ambient a l'Arquitectura  1  1  1  -   -   -   3
704 CA1 Doctorat en Gestió i Valoració Urbana  -   1  -   -   -   -   1
704 CA1 Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  1  1  -   -   -   1  3
706 EC Doctorat en Enginyeria de la Construcció  -   1  -   -   -   -   1
707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  -   1  -   -   -   -   1
708 ETCG Doctorat en Enginyeria del Terreny  -   1  -   1  -   1  3
709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  -   -   -   -   -   1  1
710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  -   -   -   -   -   1  1
713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  1  4  -   -   1  1  7
713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  -   1  -   -   -   -   1
715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  -   3  -   -   -   -   3
717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  -   2  -   -   -   -   2
718 EGA1 Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  -   -   1  1  -   -   2
720 FA Doctorat en Física Computacional i Aplicada  -   2  -   2  1  2  7
721 FEN Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  -   1  -   -   -   -   1
723 LSI Doctorat en Computació  -   3  -   -   -   -   3
723 LSI Doctorat en Intel·ligència Artificial  1  -   -   -   -   -   1
724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  1  1  -   -   -   -   2
729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  1  3  -   -   -   -   4
732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  1  -   35  -   -   -   36
735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  -   1  1  1  -   -   3
737 RMEE Doctorat en Anàlisi Estructural  -   1  -   -   -   -   1
739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  1  3  -   1  -   -   5
741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  -   -   -   1  -   -   1
744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  -   1  -   -   -   -   1
745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  -   1  -   2  -   -   3
893 ICFO Doctorat en Fotònica  -   -   -   -   -   4  4
893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  -   -   -   -   18  -   18
TOTAL 11 44 39 16  28  16  154
(1) AECI: Agència Espanyola de Cooperació Internacional
(2) Ajuts concedits segons el conveni UPC-CONACYT (Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic)
(3) Ajuts concedits segons els convenis amb universitats de l'América Llatina
(4) Ajuts concedits segons el conveni China SchollarShip Council
(5) Inclou ajuts externs, convenis ARI i convenis de la Fundació Carolina amb altres universitats espanyoles .
També gaudeixen de beca les becàries/aris de recerca, que figuren com a personal investigador en formació, dins del subapartat 3.2.2, i d'ajuts a l'estudiantat, d'acord amb el decret que regula els preus, així com el personal procedent d'altres universitats  publiques catalanes i el propi de la nostra Universitat que realitza estudis de doctorat a la UPC
Dades a setembre de 2013

Darrera actualització: 27/09/2013 12:21:14