sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 1.6.5

1.6.5 Convenis de cooperació educativa

Descripció Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat que participa i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits). Evolució al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència 2012-2013
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis
200 FME 22 25 8.977 60.502,78
210 ETSAB 267 394 115.841 1.061.442,33
220 ETSEIAT 331 405 202.603 1.448.744,99
230 ETSETB 153 244 80.145 657.754,06
240 ETSEIB 488 602 278.816 1.910.118,14
250 ETSECCPB 170 203 63.032 420.142,99
270 FIB 296 417 178.623 1.367.395,47
280 FNB 23 28 12.258 56.791,02
290 ETSAV 103 150 43.812 362.932,07
300 EPSC 133 182 68.362 439.385,50
310 EPSEB 129 190 70.071 476.591,03
320 EET 140 198 73.847 499.605,10
330 EPSEM 60 76 32.278 217.117,49
340 EPSEVG 91 111 53.296 346.812,36
370 EUOOT 54 87 20.449 96.886,28
390 ESAB 44 52 16.472 38.056,17
TOTAL CENTRES PROPIS 2.504 3.364 1.318.882 9.460.278
Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis
801 EUNCET 33 43 17.385 81.033,98
802 EAE 16 18 7.125 18.753,28
820 EUETIB 216 259 125.925 778.148,55
840 EUPMT 51 62 27.228 140.040,50
860 EEI 8 11 4.740 28.550,00
TOTAL CENTRES ADSCRITS 324 393 182.403 1.046.526,31
TOTAL UPC 2.828 3.757 1.501.285 10.506.804,09
Dades provisionals a 30 de juny de 2013
(Dades pel gràfic)
Curs Nombre de convenis Nombre d'estudiantat Import de les beques (en milions de €)
2006-2007 8.863 6.002 22,618
2007-2008 7.940 5.484 21,238
2008-2009 6.195 4.279 17,598
2009-2010 5.435 3.774 15,364
2010-2011 4.917 3.458 13,736
2011-2012 4.577 3.393 12,441
2012-2013 3.757 2.828 10,506

Darrera actualització: 17/09/2013 14:02:40