sou a: Edició 2012-2013 » Indicadors » Indicador 2.2.1

2.2.1 Volum de la recerca

Descripció Volum de la recerca per activitats personals i per publicacions, segons tipologia.
Font Oficina Tècnica RDI
Període de referència 2012
Descàrregues MS Excel 2007


Taules de dades

ACTIVITATS PERSONALS I DE LES UNITATS 2011 2012
Tesis dirigides UPC (1)  293  331
Patents  37  131
Premis (2)   110  192
Concursos d'arquitectura (3)  35  35
Organització de congressos i exposicions  7  6
Comissari d'exposició  23  14
PUBLICACIONS   2011 2012
Llibres  104  117
Capítols de llibres  380  314
Articles en revista grup notable (JCR) (4)  1.483  1.583
Articles en revista grup notable (UPC) (5)  117  118
Articles en revista grup CTA (6)  497  551
Articles en revista grup DIV (7)  281  242
Actes a congressos notables (UPC) (8)  577  671
Actes a congressos internacionals i nacionals (9)  2.006  1.887
Publicacions sobre l'obra d'un professor/a  45  33
Informes  1.489  1.397
Edició de llibres  60  67
Edició de números de monogràfics de revistes notables  2  3
(1) Tesis dirigides a la UPC, tant si s'han llegit a la UPC com fora. Per a les tesis llegides a la UPC, vegeu l'apartat 1.4.3.
(2) D'arquitectura i cientifico-tècnics.
(3) Segons el document de Consell de Govern "Aplicació del sistema d'indicadors de l'activitat de recerca en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme" aprovat al juliol de 2005, només es valoren aquells concursos d'arquitectura dels quals prèviament l'interessat ha aportat un informe que s'ha fet públic a través del dipòsit de recerca de la UPC (E-Prints).
(4) Articles publicats en revistes indexades al JCR Science Citation Index i al JCR Social Science Citation Index.
(5) Articles publicats en revistes considerades notables per la UPC.
(6) Articles en revistes científico-tècniques o artístiques
(7) Articles en revistes de divulgació
(8) Actes a congressos considerats notables per la UPC.
(9) Actes a congressos internacionals i nacionals que no són considerats notables per la UPC
2009 2010
Tesis dirigides UPC 243 268
Patents 35 30
Premis 86 100
Concursos d'arquitectura 14 43
Organització de congressos i exposicions 59 13
Comissari d'exposició 17 17
2009 2010
Llibres 136 114
Capítols de llibres 337 272
Articles en revista grup notable (JCR) (4) 1226 1264
Articles en revista grup notable (UPC) (5) 135 118
Articles en revista grup CTA (6) 535 509
Articles en revista grup DIV (7) 249 179
Actes a congressos notables (UPC) (8) 490 446
Actes a congressos internacionals i nacionals (9) 2463 1845
Publicacions sobre l'obra d'un professor/a 63 52
Informes 1407 1229
Edició de llibres 46 66

Darrera actualització: 02/08/2013 13:25:03